(18.10 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebude to tak dlouhé. Já se budu věnovat jen jedné oblasti, která je v návrhu pana poslance Kalouska, a sice zrušení dvojího poskytování náhrad na dopravu funkcionářů Parlamentu, to je finančních výdajů a současného užívání služebního auta.

To je problém, který zde není předložen poprvé. Možná si někteří z vás vzpomenou. Sám jsem předložil již celkem třikrát obdobný návrh k tomuto návrhu zákona, který zabraňoval, aby dvojí náhrada byla. Dámy a pánové, dal jsem si tu práci, že jsem si vytáhl všechny dokumenty o svých třech návrzích. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, jaký byl vývoj chování pana předkladatele k mému pozměňovacímu návrhu, který se pořád opakoval.

Poprvé jsme to projednávali u tisku 121. Hlasování o mém pozměňovacím návrhu ve třetím čtení bylo 27. 2. 2003. Pan poslanec Kalousek hlasoval pro. Bohužel k mé velké lítosti tehdy zákon nebyl schválen jako celek, takže nakonec nebylo nic. Podruhé jsme hlasovali o mém stejném pozměňovacím návrhu u tisku 392, a sice hlasovací protokol 216 z 26. 9. 2003. Tady pan poslanec Kalousek se při hlasování o mém pozměňovacím návrhu zdržel. Pozměňovací návrh neprošel. Potřetí jsme hlasovali o mém pozměňovacím návrhu v tisku 314, hlasovací protokol zde mám v ruce. Bylo to hlasování číslo 812 dne 12. 12. 2003. Tady pan poslanec Kalousek byl proti, takže využil všechny možnosti, jak se k této záležitosti postavit. (Potlesk.)

Pro vaši informaci - pro Střepiny se mnou televize Nova točila šot, pak jsem měl samozřejmě z toho šok. Všechny dokumenty jsem měl v ruce, velice je to zajímalo, napsali si čísla hlasování, data atd., včetně komentáře, ale ve Střepinách nebylo ani slůvko. Zřejmě se to nehodilo a fluidum pana poslance Kalouska je mnohem silnější. Já to říkám proto, aby si občané nemysleli, že všechno, co vidí v různých televizních pořadech, je úplná pravda. Prostě není. Je to i vzkaz pro paní Bubílkovou, která tak ráda mluví o marasmu na politické scéně. Ale že marasmus je i v televizních studiích, o tom nemluví. Chápu - koho chléb jí, toho píseň zpívá. (Potlesk.)

Dovolte, vrátím se k předloženému návrhu pana poslance Kalouska. Přemýšlím o tom, co tak tedy najednou osvítilo pana poslance, že přichází s podobným návrhem nyní sám. Možná kdyby nám původ tohoto osvícení sdělil, mohli bychom i my ostatní ten zdroj využívat ke svému osvícení a k jistě velké radosti našich občanů. Nevím, jestli to není třeba abstinence, kterou zahájil před šesti měsíci, a když přestal před třemi měsíci kouřit - podívejte se, co to s ním dělá. Je to velmi pozitivní. Možná že bychom se měli i nad sebou zamyslet.

Myslím si, že v této věci lze očekávat opět značnou mediální kampaň. Lze i předvídat, že se bude opět občanům líbit, že se bude při ní hodně lhát, jak je u nás zvykem, protože každé kopnutí do poslance je hodnoceno jako hrdinský čin hodný čtení. A o to přeci jde - zvýšit jakoukoli nepravdou čtenost periodika. A bodování pana poslance Kalouska u občanů jistě také není k zahození.

Už jsem se v minulosti dočetl, např. v Mladé frontě Dnes, takové nesmysly, jako že vlak z Prahy do Ostravy jede čtyři hodiny a letadlo letí dvě hodiny. Takže co si to vlastně ti poslanci dovolují? Pravda je jiná. Takový vlak z nádraží do nádraží jede čtyři hodiny jen jeden, mnozí ho známe, Manager, a to proto, že projíždí celou trasu bez zastávek. Ale kdybychom my Ostraváci a Severomoraváci s ním měli jezdit, potom by ovšem zasedání orgánů Sněmovny nemohlo začínat v devět, ale nejdříve tak v deset hodin. Všechny ostatní rychlíky - Intercity, Eurocity, ty nejrychlejší - jedou od 4 hodin 20 minut do 5 hodin. Je možné se přesvědčit v jízdním řádu Českých drah.

Naopak letadlo, které by letělo z pražského letiště na ostravské letiště dvě hodiny, to opravdu neznám. Možná že šlapací letadlo. Normální letová doba je 40 až 55 minut. Prostě taková je pravda, ale ta se nehodí, ale lživá senzace je čtenější. A tak, dámy a pánové, díky předloženému návrhu se máme na co těšit, jak to všem opět sdělovací prostředky natřou hlava nehlava.

Chtěl bych za to panu předkladateli upřímně poděkovat a vyslovit obdiv nad jeho osobní statečností. Upřímně děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jaroslav Gongol, potom pan poslanec Zdeněk Jičínský. Jako poslední je přihlášen pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, pokusím se vás zaujmout jako posluchače stejně jako můj kolega.

Paní předsedající, dámy a pánové, protože ve svém projevu budu se často přímo obracet na předkladatele pana Kalouska, chtěl bych vás, paní předsedající, poprosit o svolení, že to bude vždy vaším prostřednictvím.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Beru to na vědomí.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: I kdyby to bylo přímo, panu Kalouskovi to prý nevadí.

V úvodu chci poznamenat, že považuji za nutné říci několik slov ke genezi tohoto mediálně velmi prezentovaného návrhu zákona předloženého panem předsedou Kalouskem.

Pro ty, kteří nebyli na jednání rozpočtového výboru, kde se projednával rozpočet Sněmovny, chci říci, že na moji poznámku, že ČSA předražují cenu letenek do Ostravy, že v rámci úspor výdajů Sněmovny bude účelné nechat prověřit cenu letenek monopolního dopravce Úřadem pro hospodářskou soutěž, pan předseda usoudil, že nebudeme přece zlobit pana Tvrdíka, ale rovnou lety do Ostravy zrušíme. V této chvíli asi netušil, jak obrovskému zájmu médií a občanů se bude tento návrh těšit. Tenkrát mu ještě nedošlo, že i on bude kritizován za to, že vedle náhrad na dopravu má ještě k dispozici osobní automobil s benzinem zdarma, což sám potvrdil, ale až později, když zjistil, jaký zájem toto téma vyvolalo. Nešlo to již zachránit jinak než zařadit do návrhu i zrušení své výhody. Že tomu tak skutečně je, svědčí jednoznačně fakt, o kterém zde hovořil pan poslanec Vymětal. Existuje ještě pádnější důkaz toho, že je to pravda? I tak se dá získat aura svatého muže.

Do třetice je tam zařazeno ještě snížení diet při cestách do zahraničí, vůči kterému však má výhrady i vláda, neboť více cestuje do zahraničí než do Ostravy. Hlavně že se vláda rozhodla, že si koupí pro sebe vládní letku za 3,2 miliardy korun.

Samozřejmě že i já si přeji, abychom šetřili. Zvlášť proto, že většina našich občanů, kteří pobírají menší než průměrný plat či žijí z podpor, musí opravdu šetřit, aby z těchto peněz vyžili. Proto se nedivím, že tyto úsporné návrhy mají u nich takový pozitivní ohlas. Těm chudým se pak uleví alespoň tím, že když jim chcípla koza, tak si budou přát, ať pánbůh dá, aby sousedovi chcípla taky.

A bodrý muž usoudil, že pánbůh je nespolehlivý či liknavý, a proto na něj nebude čekat a ujme se té role sám. Získal tím samozřejmě pověst boha. Je to však všechno tak mravně čisté?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP