(14.20 hodin)
(pokračuje Kučera)

Jsem přesvědčen, že jsem ho nijak nepoškodil a že jsem použil příměr, že zde čte něco, co mu je cizí, jako důkaz toho, že to nezpracovával jako podklad k vašemu zamyšlení, že skutečně to není poslanecká novela a že bychom ji měli projednávat řádným způsobem, to znamená v rámci připomínkového řízení. Myslím si, že jsem se ho tím v osobní rovině nijak hrubě nedotkl. Je to jen jeden z důkazů, které jsem zde předkládal.

To, co on a pan Kratochvíle zde vlastně měli k mému vystoupení, tak se míjí s tím, co jsem tady říkal. V tom snad polemizovat nemusím, protože každý soudný posluchač jasně pochopil, že oni mluví zcela o něčem jiném než já. Jestliže jsem říkal, že evidence podnikatelů je absolutně široká a cpe se do nekontrolovatelných rovin a zčásti že bude utajena, tak to přece není o tom, že bych napadal základní evidenci podnikatelů jako takovou, která je běžná, ale je skutečně stručná a jen v tom nejnutnějším. V těchto věcech, stejně jako s dálkovým přenosem, se naprosto rozcházíme. Bylo to jeden o voze a druhý o koze.

Dámy a pánové, přišel jsem na vás především ještě jednou apelovat, abychom to vrátili, tak jak jsem navrhl, zpět k přepracování, aby to prošlo připomínkovým řízením. Nezbývá mi, než vás upozornit na nedávný akt, kterým jsme si poměrně dost zavařili ze stejné kuchyně. Ministerstvo zemědělství nám propašovalo bez našeho povšimnutí do zákona o dani z příjmů malou novelu zákona o dani z nemovitostí. Byla to prakticky stejná situace s obrovským dopadem na naši veřejnost, s vytvořením obrovských front na katastrálních úřadech a všude možně, obrovská panika mezi lidmi jen kvůli tomu, že zákon nebyl řádným způsobem projednán a že prošel bez naší větší pozornosti.

Novela to byla ale malá. Myslím si, že se dala zvládnout v zemědělském výboru. Nic z toho, co se teď zachraňuje, nemuselo být. Tato novela je ale strašně rozsáhlá. Myslím si, že projednávat ji pouze na zemědělském výboru, tedy v politickém uskupení, a ne v odborných institucích, které k tomu jsou předurčeny, je hrubou chybou a hrubým ohrožením správné funkčnosti těchto stěžejních zákonů, které základním způsobem ošetřují problematiku podnikání v zemědělství.

Proto vás ještě jednou žádám s uvědoměním si chyb, které už tady Ministerstvo zemědělství minulým zákonem, které propašovalo přes ministra financí, způsobilo, abyste podpořili můj návrh na vrácení k dopracování a abychom se vyhnuli dalším lavinám chyb, které by naši veřejnost, tentokrát jenom zemědělskou veřejnost, mohly poškodit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pokud se již nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji. Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi hodně krátce se závěrečným slovem k tomuto tisku. Podle rozpravy, která tu proběhla, a podle rozsahu této novely je jaksi nepopíratelné, že je obsáhlejší. Z toho důvodu souhlasím s prodloužením lhůty na projednávání.

Jen velmi krátce dvě reakce ještě na probíhající rozpravu. V podstatě české zemědělství a venkov si nezasluhují to, abychom zatahovali politiku do reálného stavu věci. To se odehrávalo v letech nedávno minulých, tím myslím do roku 1989. Český venkov chce jasná a věcná pravidla. Snažme se na odborné půdě, což je zemědělský výbor, pravidla, pokud jsou špatně navržena, zkorigovat, upravit a dopracovat se ke slušné a potřebné novele, kterou zemědělská praxe potřebuje.

Poslední reakce. Je pravda, že touto Sněmovnou prošla v nedávné minulosti krátká novela zákona o dani z nemovitosti. Ale nebylo to Ministerstvo zemědělství, které ji poslalo v tisku, do kterého nepatřila, ale bylo to Ministerstvo financí. Zemědělský výbor zcela jistě, pokud by řešil tuto problematiku, tak by ji nepustil v takovém stavu, tak jak prošla.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, doufám, že ještě stihneme hlasovat o návrzích, které padly v rozpravě, předtím než začnou interpelace. Poprosím pana zpravodaje. Domnívám se, že budeme hlasovat o návrhu na vrácení předkladateli k dopracování? Je tomu tak.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, velmi krátce zhodnotím rozpravu, která po emocemi nabitém začátku měla podle mého soudu velmi věcný průběh. Připomínky, které v rozpravě padaly, mají racionální jádro podle názoru zpravodaje. Proto zpravodaj podporuje návrh na prodlouženou dobu projednávání, který předložil pan kolega Grůza. Ještě než pan kolega Grůza předložil tento návrh, předložil pan kolega Kučera návrh na vrácení předkladatelům k přepracování, a tam si myslím, že bychom teď měli hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pro kolegy ještě jednou sděluji, že budeme hlasovat o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování. V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo s tím návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 557 z přítomných 137 pro návrh hlasovalo 29, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh projednal zemědělský výbor, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 558 z přítomných 138 pro návrh hlasovalo 111, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty k projednávání o 30 dnů. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 559. Z přítomných 138 pro návrh hlasovalo 108, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Lhůta pro jeho projednávání byla prodloužena o 30 dnů. Končím projednávání bodu 49.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústní interpelace by měly začít ve 14.30 hodin. Myslím, že už nejsme ve shodě, že bychom stihli další bod. Dám minutovou pauzu. Přesně za minutu začnou ústní interpelace na premiéra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP