(14.10 hodin)
(pokračuje Kratochvíle)

Za to je samozřejmě tento zemědělec finančně zvýhodňován. Myslím si tedy, že výtka pana poslance Kučery je úplně mimo toho, co vlastně je. Zrovna tak je tomu u mokřadel. Pokud se týče obdělávání travních porostů, tak podmínkou dotačního přiznání je vlastně to, že se žadatel přihlásí k obdělávání celé plochy, celé výměry, a v případě, že na svém pozemku, na svém bloku má část mokřadla, tak to z toho musí samozřejmě vyjmout, protože to nemůže obdělávat normálním způsobem.

Dále mě zaujalo to, že ho velmi popudila informace o objektivním vyhodnocení dopadu dotací. Vždyť to je přece základ toho, když někomu dáváme dotaci, abychom vyhodnotili, jakým způsobem dotace je využívána, jestli se neminula účinkem apod. Vždyť když někam dávám peníze, tak musím vědět, proč je tam dávám a jaké to bude mít důsledky. Pokud toto nevím, tak mohu vyhazovat peníze oknem.

To by bylo zatím jen tak ze začátku všechno. Myslím si, že bude příležitost v dalším kole, abychom si na zemědělském výboru trochu rozjednali všechny konkrétní podmínky, a myslím si, že náš společný návrh řeší jenom ty věci, které předchozí zákon neřešil.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se přihlásil do obecné rozpravy pan poslanec Jiří Papež. Upozorňuji všechny na to, že ve 14.30 hodin musíme přerušit projednávání, pokud neskončíme tento bod. Pak bude čas na interpelace.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, věřím tomu, že nebudu svým vystoupením prodlužovat jednání Sněmovny nad rámec stanovený jednacím řádem.

Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já vyjádřil údiv nad tím, jakým způsobem je poslanci vládní koalice obcházen legislativní proces. Je veřejným tajemstvím, že návrh pochází z dílny Ministerstva zemědělství, a proto se nabízí otázka, proč je obcházena vláda, proč je obcházeno standardní meziresortní připomínkové řízení.

Návrh obsahuje celou řadu legislativně technických nedostatků, což by nebylo tak závažné, ale i celou řadu věcných vad, jak ostatně konstatuje vláda ve svém stanovisku k tomuto návrhu. Pan kolega Kučera již uvedl celou řadu výhrad k tomuto návrhu, proto mi umožní být relativně stručný. Ale přidám několik dalších sporných bodů a dovolte mi několik poznámek.

Jako sporné se jeví například ustanovení pro podnikatele v lesním hospodářství, a to povinnost prokazovat odbornou způsobilost výlučně prostřednictvím odborného lesního hospodáře. Dalším problémem je rozšiřování dalších blíže nespecifikovaných osobních a neosobních údajů, už o tom zde byla také řeč, které by se pak staly součástí veřejných informačních registrů. Sporný je také pokus zrušit v souvislosti s vazbou na strukturální fondy slovo "strukturální", když jiné fondy se v této souvislosti nevyskytují. Poslední a obecnou výhradou je nesrozumitelný požadavek na rozsah účasti odpovědného zástupce na provozování podniků zemědělské výroby.

Dovolte mi několik poznámek k novelizaci zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, který je součástí předložené novely. Novela se pokouší v aktuální reakci na situaci s vývozem syrového kravského mléka toto regulovat a producenty omezovat. Vztah mezi dodavateli a odběrateli mléka je jejich obchodní záležitostí a novela se snaží tyto vztahy regulovat, případně je řídit, nebo je úplně zamezit. To je podle mého názoru další nepříjemný a nebezpečný a otevřený zásah do podnikatelského prostředí.

Opět se ukazuje, že sám zákon o zemědělství, zvláště poté, co proběhlo několik jeho novel, je zákonem sporným a zaslouží si minimálně důkladnou revizi, ne-li úvahu o jeho úplném zrušení.

Všechny tyto výhrady, včetně těch, které tady již zazněly, mě vedou k názoru, že je opravdu třeba vrátit návrh předkladatelům k dopracování. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, máme před sebou předloženou poslaneckou novelu čtyř zákonů, z nichž minimálně zákon o zemědělství a zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu by si vyžadovaly samostatné předložení vládou této země. Domnívám se, že novely takto obtížné, takto složité by neměli předkládat poslanci. Nicméně stalo se tak a tyto novely máme na stole a myslím, že si s nimi budeme muset v zemědělském výboru nějakým způsobem poradit.

Proto doporučuji po dohodě s předkladateli, aby lhůta na projednání byla prodloužena o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se ještě pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mně nezbylo nic jiného než zareagovat, a tak musím říci několik slov ještě jednou.

Pan zpravodaj mně prakticky k mému poměrně obsáhlému vystoupení vytkl jenom jednu věc - že jsem v osobní rovině napadl pana poslance Zgarbu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP