(11.20 hodin)
(pokračuje Zgarba)

To se mi prostě zdá úplně přitažené za vlasy.

Evidence zemědělských podnikatelů na Ministerstvu zemědělství, případně na zemědělských agenturách. Česká republika, pokud vím, vstoupila do Evropské unie v loňském roce a je tedy zcela běžné to, že Evropská unie má detailní přehled o každém podnikateli, ať je malý nebo velký. To vyplývá ze základních preambulí společné zemědělské politiky.

Zkrátím své vystoupení, pardon…

Další téma - hnízdní lokality chřástala vodního a nějaké další detaily. Opět je demagogie v tom, že někdo někoho nutí, aby se učil poznávat botanické nebo rostlinné druhy a živočišné druhy. Ale v případě, že zemědělský podnikatel, který hospodaří v krajině, podá žádost z pozice tohoto titulu, tak je obvyklé, že ví, o čem mluví, a že se tento živočišný druh nachází na jeho pozemcích či v lokalitě, na které hospodaří.

Evidence bloků. Mluvení o tom, že na evidenci bloků je něco protivlastnického, odjakživa a nikdo, ani touto předlohou zákona, ani předlohou zákona v minulosti, nezrušil katastrální úřady, kde se eviduje každá parcela, každý metr a kde předpokládám… Ne předpokládám, kde je zcela jisté, že každý vlastník ví, co vlastní a co má napsané na listu vlastnickém. Tato novela nezavádí blokovou evidenci, ta jenom upřesňuje některé vztahy. Bloková evidence již byla zavedena.

Omlouvám se, že nebudu reagovat na všechny podněty, které pan kolega Kučera zde ventiloval. Jenom budu velmi rád, když na půdě zemědělského výboru rozebereme veškeré věci, které zde pan kolega Kučera ventiloval, a pobavíme se ne politicky o těchto problémech, ale věcně a odborně, tak abychom mohli najít srozumitelné a jasné řešení a prostě dikci zákona.

Děkuji za pozornost, toť vše.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan poslanec Kraus, poté pan kolega Kratochvíle.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji. Omlouvám se, že vstoupím do zemědělských vášní. Bylo by možná opravdu dobré, jak navrhoval pan kolega Zgarba, kdyby si to naši zemědělci vyříkali někde na poli, pak možná budou mít jednotný názor.

Ale chtěl bych teď podat procedurální návrh, a to že klub sociální demokracie žádá o přerušení jednání na dvě hodiny s tím, že je možné tuto přestávku spojit s polední přestávkou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nestačí přestávka do 13.30 hodin? (Hlasy z pléna: Přestávka do 14 hodin.) Dobře, přestávka tedy bude do 14 hodin, ale poté bychom mohli jednat pouze půlhodinu, neboť od 14.30 hodin jsou interpelace.

Ale dobře, s bláhovou nadějí, že bychom tu půlhodinu mohli využít k doprojednání přinejmenším tohoto bodu, přerušuji naše jednání do 14.00. Upozorňuji, že ve 14.00 hodin budeme pokračovat tímto bodem a od 14.30 je pak blok interpelací.

 

(Jednání přerušeno v 11.24 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP