(11.10 hodin)
(pokračuje Kučera)

To není mechanismus, který by ten úřad omezoval, který by byl limitní pro jeho činnost, ale který naopak lavinovitě nabubřovává jeho činnosti, jeho zájem něco kontrolovat, jeho zájem jezdit za tou kontrolní činností, protože si tam skutečně namarkuje ojeté pneumatiky, kilometry na benzin, napíšou si tam naprosto všechno. A je to stejné, jako kdyby vás policie zastavila a zkontrolovala vám auto a řekla vám: "No, auto máte sice v pořádku, ale ze stanice sem mně to trvalo půl hodiny, to znamená ble ble ble, zaplatíte mi tři sta korun za moje náklady." Tyhlety absurdní systémy zavedly ÚKZÚZ a SRS a tady to, že si zavádějí třetí evidenci ovocných sadů, je jenom důkaz, že ten kontrolní systém pak nemá své limity a bubří a někdo to bude platit. Platíme to jak my všichni, tak samozřejmě prvovýrobci a podnikatelé v zemědělství.

Poslední, pravděpodobně nejkratší zmínka je v zákoně o ochraně chmele. Ale v § 7a je dávána ZIFu neskutečná pravomoc. Cituji: "Intervenční fond rozhoduje o uznávání seskupení producentů chmele." Dámy a pánové, nezbývá mi, než se vás zeptat, proč tady máme Úřad pro hospodářskou soutěž? Vždyť tohle je jeho pravomoc, a jestliže se chtějí podnikatelé sdružovat, tak na to mají přece podnikatelskou volnost a limitovat je může Úřad pro hospodářskou soutěž. Proč ještě tato seskupení máme dávat všanc libovůli ZIFu, který už nám tady na tomto trhu dělá zlovůle dost? Budou to, když nic jiného, tak dvě kompetence rovnocenných úřadů s možností různých stanovisek a konflikt zájmů.

Dámy a pánové, snad jsem vás dostatečně přesvědčil, že je to naprosto šílená norma. A moc bych vás prosil, pomozte mi vrátit to do normálního připomínkového řízení tím, že to předkladatelům vrátíme k dopracování. O nic víc vás nežádám. Jsou tam některá ustanovení, která vypouštějí dneska pravomoci ZIFu, která jsou v kolizi s Evropskou unií. To je oprávněné, ale tohle všechno ostatní, které přináší možnost naprosto nekontrolovatelné selekce podnikatelské sféry jak v prvovýrobě, tak ve zpracovatelském průmyslu, to si myslím, že do našeho legislativního řádu nepatří. A že to nepatří do této republiky, a tohoto století už vůbec. Dámy a pánové, já neútočím přímo na předkladatele. Podle mne se stali obětí toho, že věci nerozumějí, a obětí zájmu někoho, kdo je nad nimi. Já vás všechny žádám, pomozte mi to vrátit do normálního připomínkového řízení tím, že zamítneme tuto novelu už v prvním čtení a projevíme tak jasně vůli, že takovéto šílenosti do našeho právního řádu pouštět nebudeme. Děkuji za pozornost. (Tleskají poslanci ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: (K řečništi přistupují dva poslanci.) Pánové, já vás rozsoudím. S faktickou poznámkou má přednost pan kolega Kraus. (Dává přednost poslanci Kováčikovi.) Tak nevím, co to znamená, že si dáváte přednost, pánové. (Hlasy mimo mikrofon.) To byla řádná přihláška, nicméně s přednostním právem, poté s přednostním právem pan předkladatel.

Takže pan kolega Kraus s řádnou přihláškou, ale to až za panem poslancem Kratochvílem, takže čtvrtý. Prosím, pokud nechcete jako předseda klubu.

Kolega Kováčik, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, využívám v té dvojjediné roli předsedy klubu a zpravodaje přednostní právo předsedy klubu. I když kolega Zgarba není členem mého poslaneckého klubu, musím se nutně vyjádřit k tomu, čím pan kolega Kučera začínal svůj projev.

Zde v Poslanecké sněmovně probíhá politický boj. Ten politický boj je regulérní, ten politický boj je někdy velmi ostrý, ten politický boj je tu více, tu méně korektní. Nikdy jsem ovšem nebyl svědkem, aby se tento politický boj svezl na osobní rovinu, na urážlivý a podceňovací tón, který pan kolega Kučera zvolil v začátku svého projevu. (Hlasy z pravé části Sněmovny.) Jako poslance i jako člověka mě osobně tento tón velmi hluboce urazil a chtěl bych poprosit všechny, kteří tady budeme nadále vystupovat a budeme tady spolu ještě nějaký čas muset spolupracovat či bojovat, abychom se napříště podobného tónu vyvarovali.

Jako zpravodaj musím říci, že v projevu pana poslance Kučery bylo mnoho racionálního. Byly tam velmi racionální myšlenky, které při projednávání materiálu v zemědělském výboru budeme velmi pečlivě posuzovat, a myslím si, že je třeba se s nimi zcela vážně vypořádat. A já jako zpravodaj to slibuji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan kolega Zgarba, poté pan poslanec Kraus, poté pan poslanec Kratochvíle.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, kolega Kučera předvedl, jak bych to řekl, extrémní politickou demagogii na téma zákona o zemědělství a zákona o ZIFu. Připadá mi to, jako by usnul někdy v roce 1972 a probudil se dneska ráno. A je to zvlášť pikantní z toho důvodu, že pan kolega, pokud vím, podniká v zemědělství, podává žádosti o zemědělské podpory. Nikdo ho nenutí a nenutil nikdy, aby žádosti podával. A zcela jistě ví, a pokud to neví, tak bych prostřednictvím předsedajícího požádal, aby mu bylo vyřízeno, že žádost o zemědělskou podporu nikdy nebyla direktivní. Bylo to svobodné rozhodnutí zemědělského podnikatele a zemědělský podnikatel ji mohl podat, anebo ji nemusel podat. A v případě, že podává žádost o zemědělskou podporu, tak od roku 1994 plní nějaké podmínky, které jsou dány žádostí a podmínkami zemědělské podpory.

Teď konkrétně k některým bodům. Téma správní řád a zemědělské podpory. Nevím, z jakého důvodu - nebo pardon, já vím z jakého důvodu, od roku 1994 jsou žádosti podávány mimo režim správního řádu. Nezavedla to tato vláda, ani to nezavádí, je to běžná praxe, která funguje od toho roku 1994.

Další téma. Evidence zemědělských podnikatelů a rodná čísla. Živnostenský zákon platí v základní podobě od roku 1993 a neznám žádného z živnostníků ani ze zástupců právnických osob, který by jaksi nazýval to, že musí uvést své rodné číslo v žádosti o živnostenský list, své IČO, sídlo své firmy jako sdělování dat, která neposkytne. Je to běžná praxe u živnostenského zákona a u evidence zemědělského podnikatele v podstatě doháníme to, co dělá celá Evropa a celý kultivovaný svět. Zemědělský podnikatel je evidován a bude evidován, a jestli pan kolega Kučera ví, jak bychom to mohli dělat jinak, tak zcela jistě na zemědělském výboru o tom můžeme diskutovat a najít rozumnou cestu dle jeho metodiky.

Selekce podnikatelů, evidence a sdělování dat prostřednictvím žádostí v zemědělských podporách. Zcela jistě nechápu to, jak může žádost o zemědělskou podporu a její podání a vypořádání té žádosti způsobovat selekci v zemědělském podnikání. A pokud pan kolega Kučera zná takový případ, tak se s ním o tom rád pobavím a můžeme to rozebrat na jinde, než je parlamentní půda. Příležitostí na to nakonec máme dost. V případě, že by zemědělský podnikatel, kdybych připustil i tu myšlenku, že něco takového vůbec je možné, tak v případě, že by zemědělský podnikatel se domníval, že může být tímto způsobem nějak postihován či vyřazován z veřejné soutěže v zemědělském podnikání, tak v podstatě jednoduché rozhodnutí - prostě žádost nepodám nebo ji nepodá a není o čem mluvit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP