(9.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Paní poslankyně Táňa Fischerová.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěla bych pouze pro stenozáznam opravit včerejší hlasování číslo 513. Hlasovala jsem ano, a na sjetině mám křížek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, ještě budu mít jeden návrh já na náš postup při dalším jednání. Včera jsme přerušili bod 22. Navrhuji jej zařadit jako druhý bod, respektive první bod dnešního dopoledního jednání. Já jsem řekla respektive s tím, že navrhuji tento bod jako první, a bude se o tom hlasovat, až po té smlouvě, která má být jako první bod; v případě, že Sněmovna nebude souhlasit s vyřazením bodu 71, tak to bude bod druhý, a v případě, že bude vyřazena, tak to bude bod první.

Já se ptám, zda ještě někdo má nějaké návrhy k programu schůze. Jestliže ne, přistoupíme k hlasování. Jenom ještě připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich losování.

Nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jitky Vojtilové, která navrhuje rozšíření našeho programu o tisk 877, třetí čtení, zákon o zaměstnanosti, a navrhuje jej zařadit po 17.15, tedy po době, kdy uplyne lhůta.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 547 z přítomných 145 pro návrh bylo 78, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

Jako druhý vystoupil pan poslanec Karel Šplíchal a navrhoval vyřazení bodů 58, 61 a 71. Pan poslanec Marek Benda žádal hlasování o bodu 71 zvlášť, ale domnívám se, že k těm prvním dvěma bodům není žádných námitek a můžeme o nich hlasovat najednou.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o vyřazení bodu 58, což je tisk 876, a bodu 61, což je tisk 882. Zahajuji hlasování. Kdo s tím souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 548 z přítomných 146 pro hlasovalo 103, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vyřazení bodu 71 tisk 798. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 549 z přítomných 146 pro návrh hlasovalo 69, proti 40. Návrh nebyl přijat.

 

Vidím, že dochází ke kontrole výsledku hlasování, takže před dalším hlasováním vyčkáme výsledku této kontroly.

Zřejmě bude docházet ke zpochybnění výsledků hlasování. Pan poslanec Křeček se hlásí o slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já se s překvapením dovídám, že na sjetině mám křížek, přestože jsem zřetelně hlasoval… (Poznámky z pléna.) Na sjetině mám, že jsem nehlasoval. (Projevy nesouhlasu.) Takže teď se dovídám, že tam mám hlasování negativní, přestože jsem hlasoval pozitivně. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O vaší námitce nechám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Stanislava Křečka? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 550 z přítomných 147 pro návrh hlasovalo 100, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme opakovat hlasování o vyřazení bodu 71 z našeho programu. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 551 přítomných 147 pro hlasovalo 78, proti 41. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP