(9.01: Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal oznamuje přestávku na jednání poslaneckého klubu ODS do 9.45 hodin.)

 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. února 2005 v 9.46 hodin

Přítomno: 148 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zároveň vám sděluji, že pan poslanec Tomáš Teplík má náhradní kartu č. 7, pan poslanec Oldřich Vojíř má náhradní kartu č. 3, pan poslanec Eduard Vávra má náhradní kartu č. 5, pan poslanec Josef Janeček má náhradní kartu č. 8 a pan poslanec František Pelc náhradní kartu č. 1.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Jarmila Boháčková na celou schůzi z důvodu nemoci, Květa Čelišová na dny 22. až 25. února z důvodu nemoci, Pavel Hojda, Robert Kopecký, Jozef Kubinyi, Zdeněk Maršíček, Ladislav Mlčák, Jaroslav Pešán, Josef Smýkal a Bohuslav Záruba - všichni z důvodu nemoci, pan poslanec František Beneš z osobních důvodů, stejně jako paní poslankyně Ludmila Brynychová, Tomáš Hasil bez udání důvodu, Soňa Marková z vážných rodinných důvodů, Josef Šenfeld z osobních důvodů, dále Jiří Karas, Jaroslav Plachý, Marie Rusová a Petr Šulák - všichni z důvodu účastni na zimním zasedání OBSE.

Z vlády se omlouvají předseda vlády Stanislav Gross, ministr životního prostředí Libor Ambrozek - zahraniční pracovní cesta, ministr vnitra František Bublan - účast na jednání Rady ministrů justice a vnitra zemí Evropské unie v Bruselu, ministr kultury Pavel Dostál - zdravotní důvody, ministr Pavel Němec - naléhavé jednání mimo Prahu, ministr Jaroslav Palas - účast na plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody, ministr Jiří Paroubek, ministr Bohuslav Sobotka a místopředseda vlády Zdeněk Škromach - všichni ze zdravotních důvodů, a rovněž ministr Milan Urban.

Kolegyně a kolegové, mám tady písemné přihlášky k programu naší schůze. Nejdříve vystoupí paní poslankyně Jitka Vojtilová, potom pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážení kolegové, navrhuji rozšíření pořadu schůze o nový bod - třetí čtení návrhu zákona o zaměstnanosti, tisk 877, výjimečně jeho pevné zařazení na dobu po 17.15 hodin, kdy uplyne lhůta podle § 95 odst. 1 jednacího řádu, zkrácená se souhlasem Sněmovny na 48 hodin, s tím, že pokud by před touto hodinou projednávané body nebyly ukončeny do 190 hodin, bude nezbytné hlasovat o souhlasu Sněmovny s hlasováním i po 19. hodině. Toto zařazení je v souladu s usnesením Sněmovny č. 755, které stanoví, že vyhoví-li Sněmovna v průběhu schůze návrhu na zařazení nového bodu schváleného pořadu schůze, zařadí se tento bod na konec příslušného bloku čtení návrhu zákona, poslední třetí čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě omluvy pana ministra vnitra Františka Bublana, který je služebně v Bruselu, navrhuji vyřazení těchto bodů: bod 58, tisk 876, bod 61, tisk 882, a bod 71, tisk 798.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Miloš Patera a poté pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jménem předkladatele a po dohodě i se zpravodajem navrhl přeřazení bodu 29, sněmovní tisk 794, a bodu 47, sněmovní tisk 829, na jednání příštího pléna Poslanecké sněmovny. Čili vyřadit tyto bodu z pořadu této schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, slovo má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, měl bych jeden požadavek k návrhu pana kolegy Šplíchala, který navrhl vyřadit tři body pana ministra vnitra Bublana.

Žádám, aby se o třetím bodu, který navrhl vyřadit, tj. bodu 71 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob - hlasovalo zvlášť. Tento bod byl zařazen jako první bod dnešního dne. Nepochybuji o tom, že vláda se mohla připravit na jeho projednávání, a myslím, že důvod, proč nemá být dnes tento bod projednáván, je úplně jiný než neúčast ministra vnitra. Je to ten důvod, že v současné politické situaci při stycích pana premiéra je opravdu prapodivné, je-li předkládána k vypovězení tato úmluva. Myslím si tedy, že by se o ní Sněmovna měla bavit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP