(18.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme tedy znovu opakovat hlasování o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Já vás znovu odhlásím na žádost z pléna a žádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými hlasovacími kartami.

 

V hlasování pořadové číslo 92 rozhodneme o tom, zda lhůta k projednání návrhu zákona bude zkrácena o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 125 pro návrh 64, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Znovu počkám na kontrolu hlasování.

S námitkou proti zápisu o výsledku hlasování se přihlásil pan poslanec Ladislav Býček.

 

Poslanec Ladislav Býček: Omlouvám se, pane místopředsedo. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Slyšeli jste námitku pana poslance Ladislava Býčka. O jeho námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 93, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 128 bylo pro 111, proti 2.

 

Znovu budeme tedy opakovat hlasování o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů, a to v hlasování pořadové číslo 94, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 131 pro hlasovalo 68, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Věřím, že už všichni jsou spokojeni s výsledkem hlasování. Mohu tedy skončit bod číslo 12 a zahájit přerušený bod číslo 13, ve kterém budeme hlasovat o návrhu na přikázání, když organizační výbor navrhl, aby předložený návrh projednal rozpočtový výbor. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 95. Ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 134 pro 126, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání - ne, pan poslanec Gongol stahuje návrh - tisk číslo 884, bod 13.

 

Budeme tedy hlasovat jenom o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 96, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 132 pro bylo 65, proti 41. Návrh nebyl přijat.

 

Vyčkám výsledku zápisu o průběhu hlasování. Hlásí se pan poslanec Jan Kavan. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Kavan: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, omlouvám se, ale zmáčkl jsem A, a nerozsvítilo se mi to. Možná jsem zmáčkl příliš jemně, ale každopádně zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O procedurálním návrhu pana poslance Jana Kavana o zpochybnění výsledku hlasování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 97, které jsem zahájil. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Jana Kavana? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 131 pro 92, proti 5.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o zkrácení lhůty k projednání o třicet dnů. Předtím vás ještě odhlásím a požádám vás o novou registraci.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 98. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednání o 30t dnů? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 127 pro 66, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Protože vidím, že už nikdo nemá zájem o kontrolu výsledku hlasování, končím i bod číslo 13. Děkuji panu ministru financí Bohuslavu Sobotkovi i zpravodajovi panu Miloslavu Vlčkovi.

 

Budeme se zabývat bodem číslo

 

14.
Návrh poslance Jana Vidíma na vydání zákona o zvláštním příspěvku
některým účastníkům národního boje za osvobození
/sněmovní tisk 740/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 740/1. Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujali své místo navrhovatel pan poslanec Jan Vidím a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Václavek. Nyní žádám, aby se slova ujal navrhovatel Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, paní a pánové, konečně. Tento bod byl navržen již v předchozích šesti schůzích Poslanecké sněmovny a konečně se na sedmé dostává k projednání. To je první - doufám - dobrá zpráva.

Smyslem mého návrhu o zřízení zvláštního příspěvku některým účastníkům odboje je především včas předejít budoucím komplikacím. Česká republika v současné době oceňuje zásluhy osob, které jsou vymezeny v § 1 návrhu zákona, systémem výhod a slev při placení za vybrané typy služeb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP