(18.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Pokud by se jednalo o transformaci, která by probíhala na začátku funkčního období, pak by se nepochybně dalo podezřívat z toho, že se snaží ministr financí posílit svoji roli. Ale nyní se jedná o období na konci, kdy fakticky bude zbývat šest měsíců, pokud Sněmovna zákon schválí tak, aby mohl nabýt účinnosti od 1. ledna 2006.

Osobně jsem velmi rád, že se podařilo tento zákon do Poslanecké sněmovny předložit, byť bych pochopitelně uvítal, kdyby to bylo možná o měsíc, o dva měsíce dříve, tak aby toho času na projednávání bylo o něco více. Přesto je mojí ambicí tento návrh zákona prosadit tak, aby mohl být Fond národního majetku po dlouhém období své existence zrušen. Toto je myslím cíl, na kterém bychom mohli společně najít shodu. Jsem přirozeně připraven na půdě Poslanecké sněmovny, zejména pak rozpočtového výboru, debatovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Nechtěl bych vyloučit a priori dopředu i debatu o té míře kontroly, kterou bude mít Poslanecká sněmovna nad hospodařením Ministerstva financí, resp. evidencí na mimorozpočtovém účtu. Dokážu si představit některé nové konstrukce, které by po vzájemné dohodě mohly být součástí zákona, tak aby posilovaly informovanost Poslanecké sněmovny či rozpočtového výboru o tom, jakým způsobem dochází k pohybům v oblasti aktiv, pasiv a privatizačního účtu, tak jak bude převeden na Ministerstvo financí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo pana ministra financí Bohuslava Sobotky. Závěrečné slovo pana zpravodaje Miloslava Vlčka, prosím.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Moje závěrečné slovo bude krátké. V rozpravě vystoupili tři diskutující. V obecné rozpravě nezazněl návrh na zamítnutí, akorát zazněl návrh na zkrácení projednávání o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, pro oba návrhy. Prosím pan Jaroslav Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pan zpravodaj asi neposlouchal. Já jsem navrhoval prodloužení lhůty o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Končím sloučenou obecnou rozpravu k bodům 12 a 13 a zahajuji projednávání bodu číslo 12, tisku 883, to znamená, že budeme hlasovat nyní o přikázání jednotlivým výborům, resp. výboru k projednání a návrhu na prodloužení, resp. zkrácení lhůty k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Já se pokusím přilákat ostatní poslance k účasti na hlasování. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými hlasovacími kartami.

 

A v hlasování pořadové číslo 86 rozhodneme o přikázání vládního návrhu zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky rozpočtovému výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 86 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 116 pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 87 a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 118 pro 37, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o opačném návrhu, tzn. zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 88 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 88 z přítomných 120 pro 59, proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta k projednání zůstala podle zákona o jednacím řádu. Ještě u tohoto konstatování vydržím u bodu číslo 12, než dojde ke kontrole hlasování podle elektronického zápisu o výsledku hlasování. (Po chvilce.) Všechno v pořádku? Pan poslanec Evžen Snítilý se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, omlouvám se, hlasoval jsem pro, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O procedurálním návrhu pana poslance Snítilého na zpochybnění výsledku hlasování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 89, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro námitku proti zápisu o výsledku hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 122, pro 89, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování k návrhu o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 90 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 123 pro 62, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Vyčkám kontroly výsledku hlasování. Hlásí se pan poslanec Josef Poláček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Poláček: Pane předsedající, vážení kolegové, omlouvám se, přešáh jsem se. Hlasoval jsem pro omylem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Josef Poláček vznesl námitku proti zápisu o výsledku hlasování. O jeho námitce rozhodneme bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 91, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro přijetí námitky. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 125 v hlasování pořadové číslo 91 pro 99, proti 1. Námitka pro výsledku hlasování byla přijata.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP