(17.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Jsem přesvědčen, že pokud bude příslušná legislativa Sněmovnou a Senátem schválena, k převzetí kompetencí Fondu národního majetku dojde plynule a bez vážnějších problémů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu ministru financí Bohuslavu Sobotkovi za předložený návrh a nyní žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Miloslava Vlčka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu k tisku 883. Tento tisk má celkem 11 paragrafů a myslím si, že pan ministr vyčerpal všechny věci, které bylo záhodno říci k tomuto tisku, takže si myslím, že jenom nějakým způsobem odkáži na to, že tu podstatu řekl pan ministr, a já bych se tímto přihlásil pak ještě do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Jaroslav Gongol. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr Sobotka už to tady naznačil, že se jedná v podstatě o dva zákony, které spolu bezprostředně souvisí, a v podstatě již začal hovořit i o tom druhém zákoně. Já navrhuji, abychom provedli společnou rozpravu k oběma dvěma zákonům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je procedurální návrh, o kterém já nechám bez rozpravy hlasovat. Jenom se pokusím přilákat více poslanců k tomuto hlasování.

 

A bude to hlasování pořadové číslo 85, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy k bodu číslo 12 a 13. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 85 z přítomných 143 pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Sloučili jsme obecnou rozpravu k bodu 12 a 13, a proto nyní rozpravu neotevřu, přeruším bod číslo 12 a otevřu bod 13.

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
/sněmovní tisk 884/ - prvé čtení

 

A požádám pana ministra financí o úvodní slovo k bodu číslo 13.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji Poslanecké sněmovně za toto rozhodnutí. Myslím si, že přispěje k racionalitě projednávání tohoto tématu.

Přijetí zákona o zrušení Fondu národního majetku vyvolá nutnost novelizovat celkem 27 zákonů. Příslušné změny jsou tedy zahrnuty v tomto doprovodném zákoně, s tím, že nejvýznamnější změny se týkají obchodního zákoníku, zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a současně se tímto změnovým zákonem také ruší zákon č. 171, o působnosti orgánů ČR při převodech majetku a o Fondu národního majetku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a pan zpravodaj Miloslav Vlček přednese také svou zpravodajskou zprávu k tomuto bodu.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu k tisku 884. Ta zpravodajská zpráva bude velice krátká, protože pan ministr zase vyčerpal všechny ty možnosti, které jsou uvedeny v této předloze, takže tolik z mé strany.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu zpravodaji a přerušuji bod 13 a zahajuji sloučenou obecnou rozpravu k bodu 12 a 13. Do rozpravy mám prozatím jednu písemnou přihlášku a to je přihláška poslance Jaroslava Gongola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych se chtěl v úvodu zeptat pana ministra Sobotky jako předkladatele, zda je spokojen s prací svých legislativců, neboť existuje usnesení vlády z 24. června 2003, kterým je uloženo předložit návrh zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR od 1. 1. 2006, a nám na poslední chvíli byl předložen návrh a ihned zařazen do prvního čtení na této schůzi. Dokonce jsme ho upřednostnili při projednávání prvních čtení. O co více si prodloužili dobu na zpracování úředníci, o to méně budeme mít na projednávání času v Parlamentu.

Určitě nemám zájem na oddálení projednávání likvidace Fondu národního majetku ČR, neboť již řadu let jsem vždy při projednávání rozpočtu FNM či ročních účetních závěrek jeho likvidaci navrhoval. Bohužel, nikdy tento návrh přijat nebyl. Neváhám ani dnes říci, že Fond národního majetku ČR je velmi nákladnou institucí, kterou si platí národ, aby byl připraven o svůj majetek.

Z důvodové zprávy se dovídáme, že šlo o privatizaci majetku v nominální hodnotě okolo jednoho bilionu korun, což samozřejmě je cena při skutečné inflaci za uplynulá léta značně podhodnocená. Kdo si důvodovou zprávu přečetl až do konce, zjistil, že konečný zůstatek u Fondu národního majetku činí 10 mld. korun. Takže pánové, kteří zde často hřímáte kvůli ostatním dluhům okolo 600 mld. korun, přičtěte si k tomu těch několik bilionů korun z majetku, o který tento stát za uplynulé období přišel.

I když důvodová zpráva je obsáhlá a nešetří chválou na úspěchy činnosti Fondu národního majetku ČR, tak se z ní nedozvíte, kolik stál za ta léta provoz tohoto byrokratického kolosu, neboť to byl opravdu jen administrativní kolos, který s hospodařením s národním majetkem neměl skutečně ale skutečně vůbec nic společného. Koneckonců to nebyl jen provoz vlastního úřadu, který byl hrazen z peněz fondu, ale ještě větší suma byla vynaložena na činnost firem, které připravovaly tzv. privatizační projekty. A aby to nebylo tak do očí bijící, myslím ty rozpočty, které schvalovala tato Sněmovna, tak se totiž rozdělil rozpočet na provozní náklady, které ročně činily okolo 160 mil. korun, a na náklady vypočtené podle nějakého experimentálního vzorce, který nikdo nedokázal vysvětlit a který stanovil náklady, které si účtovaly spolupracující firmy. Přitom výše privatizovaného majetku v tomto vzorci hrála podstatnou roli a ceny projektů dosahovaly podle tohoto také závratných sum.

Ani náznakem se důvodová zpráva, i když obsahuje samé úspěchy, v uvozovkách, Fondu národního majetku ČR, nevěnuje roli, jakou sehráli jeho zástupci v dozorčích radách podniků, ve kterých zastupovali stát. Mohl bych vykládat o některých privatizačních kauzách a vině Fondu národního majetku, že stát ztratil vinou neakceschopnosti zástupců Fondu národního majetku v dozorčích radách většinu.

Jak je možné, že Fond národního majetku neuhlídal ztráty majority státu, a to v docela významných podnicích, ve kterých pak ztratil jakýkoliv vliv a jeho akcie se staly naprosto bezcennými? O těchto - v uvozovkách - úspěších se zpráva nezmiňuje raději vůbec. Stát tak zásluhou státních úředníků přišel o miliardy korun.

Docela mě překvapilo tvrzení v důvodové zprávě, že cílem zrušení Fondu národního majetku ČR je prý dokončení úplné privatizace všech státních podniků. Je to opravdu cílem této vlády? Já jsem dokonce slyšel od ministra průmyslu a obchodu, že privatizace ČEZ, a.s., není na pořadu dne. Takže další mlžení?

Překvapila mě další konstatace ze zprávy, že se zlaté akcie, které vlastní stát v důležitých podnicích, jeví jako neodůvodněné a do budoucna neudržitelné, neboť tak praví EU. Docela si vzpomínám na začátky 90. let, kdy věhlasní privatizátoři Klaus, Ježek, Dyba, Dlouhý, Skalický apod., utěšovali národ, že se privatizací neztrácí pravomoci státu, neboť stát si ponechává zlaté akcie a takto bude moci ovlivňovat chod důležitých odvětví pro stát. Kde jsou ty jejich sliby? Dnes již papouškujeme postoje EU a konstatujeme, že tyto akcie jsou tzv. neudržitelné. Nevím proč. A tak opět jeden z mnoha slibů privatizátorů zůstal jen slibem.

Možná že se bude někomu zdát, že to, co zde uvádím, je proto, že jsem proti zrušení Fondu národního majetku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP