(Jednání pokračovalo ve 12.36 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Přestávka určená pro jednání poslaneckého klubu KSČM uplynula. A ještě předtím, než přistoupíme ke konečnému hlasování, dávám slovo předsedovi klubu KSČM.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A já vám, paní místopředsedkyně, za to slovo děkuji. Dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych vás seznámil s postojem, stanoviskem poslaneckého klubu KSČM k tomu, co za malou chvíli budeme hlasovat, tedy k zákonu o registračních pokladnách.

Myslím si, že v tomto prostředí nemusím vůbec zdůrazňovat, že podpora praktických kroků v boji proti šedé ekonomice je v naprostém souladu s naším programem, že do skupiny opatření, která mohou pomoci šedou ekonomiku omezit, patří i použití institutu registračních pokladen. Současně je třeba říci, že ale také nesouhlasíme s úsporami ve státním rozpočtu, resp. s doplňováním prostředků do státního rozpočtu pouze omezováním výdajů na sociální politiku, zdravotnictví, školství apod., a že jsme vždycky prosazovali a prosazujeme také přístup hledání dalších zdrojů pro zvýšení příjmů státního rozpočtu. Současně s tím ale jsme také pro to, aby se řešila ochrana spotřebitele, a to v tomto případě rovněž lze vzít jako za kladný bod pro tento zákon.

Poslanecký klub KSČM pozitivně kvituje, že byl vyslyšen náš názor, že chceme-li opravdu problém řešit, musí to být pokladny s fiskální pamětí. Já vím, že problém to neřeší stoprocentně, ale současně si nemusíme vzájemně vysvětlovat, že je to dobré nakročení pro řešení těchto problémů. Byla to jedna z podmínek naší podpory tohoto zákona - tato podmínka je splněna.

Bohužel však vláda dosud nepochopila, že zákon, má-li být skutečně účinný, měl by se týkat všech subjektů podnikajících na základě živnostenského zákona, že by neměl vydělovat maloobchod a hostinskou činnost jakoby potenciální skupiny, kde je nejčastěji možná nějaká podivná machinace s daňovými či jinými úniky, že tím tyto dvě skupiny jakoby se dávají před oči veřejnosti jako potenciální porušovatelé zákona. Domnívám se, že skutečně postupem času je třeba, aby na základě přístupu rovnosti ke všem formám, na základě stejných možností pro všechny, stejné startovací čáry, by stejně měl tento zákon být doplněn, novelizován směrem k tomu, aby i ostatní subjekty měly tuto povinnost.

Za velmi podstatné považuje klub KSČM ujištění ministra financí, že stát bude participovat na úhradě nákladů na pořízení prvotního vybavení. Jedna z největších připomínek, které jsme měli, je právě to, že náklady na pořízení prvotního vybavení velmi zatíží zejména drobné podnikatele a střední podnikatele, a v tomto ujištění pana ministra vidíme pozitivní krok kupředu. Nezůstane jen u toho, my si plnění tohoto slibu také chceme pohlídat.

Největší spor, který jsme ovšem u nás na klubu měli, byla otázka podpory či nepodpory pozměňovacího návrhu pana kolegy Kučery, kde tento návrh - a je třeba to říci otevřeně - pozitivním způsobem řeší to, co jsme se pokoušeli z hlediska majetkových podílů vyřešit mnohokrát už zde na Sněmovně a nikdy to pro odpor značné části Sněmovny neprošlo. Já tento návrh pana kolegy Kučery považuji za velmi pozitivní, nicméně v klubu převládl názor čistě procedurální a nabízím zcela gentlemansky, že buď sám podám, nebo podpořím a přesvědčím klub, aby podpořil tento návrh při nejbližším otevření zákona o dani z příjmů. Myslím si, že to je slušné, solidní a legitimní, a já jsem rád, že poprvé v historii bude tento návrh pravděpodobně přijat, protože tomu rozumím i tak, že kolegové ze sociální demokracie by tento přístup upřednostňovali.

Paní předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem ke zmíněným skutečnostem se klub KSČM rozhodl tak, že přestože zdaleka ne všechny předpoklady úspěšného fungování či stoprocentně úspěšného fungování institutu registračních pokladen jsou naplněny, tak tento návrh, tento tisk v závěrečném hlasování podpoří. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já se domnívám, že nyní můžeme… Ještě vidím předsedu poslaneckého klubu ODS pana poslance Tlustého. Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP