(12.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Zřejmě nikdo nezpochybňuje výsledek hlasování, můžeme tedy pokračovat.

 

Poslanec Michal Doktor: Pakliže můžeme pokračovat, budeme hlasovat o bodu C9, jehož autorem je pan poslanec Gongol a týká se předmětu, k němuž tady vystupoval jak pan ministr, tak i já. (Stanovisko zpravodaje je mírně kladné, ministr z technických důvodů nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 189 pro 86, proti 69. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Doktor: Poslední bod hlasování týkající se zákona o registračních pokladnách, bod C10, poslanec Gongol. (Stanovisko zpravodaje negativní, ministr nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 189 pro 44, proti 125. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Doktor: Paní předsedající, čeká nás jedno hlasování týkající se bloku zákona o správě daní a poplatků, bod I6, poslanec Vlček. (Stanovisko zpravodaje kladné, ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 76 z přítomných 189 pro 183, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Pokud se nemýlím, tak jsem zahlédla předsedu poslaneckého klubu KSČM, který se v tuto chvíli přihlásil o slovo. Nevím, jestli je to tak významné, abychom přerušovali proces hlasování, ale zřejmě tomu tak bude.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vůbec nechci přerušovat nějaké hlasování, pokud zrovna probíhá. Nicméně chci avizovat. Před závěrečným hlasováním o tomto zákonu si poslanecký klub KSČM vyprošuje přestávku v době trvání 20 minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní můžeme pokračovat dále v hlasování.

 

Poslanec Michal Doktor: Budeme hlasovat o bloku týkajícím se změn zákona o dani z příjmu. První hlasování bod G1 a G2. Autorem je pan poslanec Kučera. Navrhuji tudíž hlasovat jako celek. (Stanovisko zpravodaje kladné, ministr nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 189 pro 60, proti 81. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Doktor: Hlasujeme o bodu J, pan poslanec Vávra. (Stanovisko zpravodaje kladné, ministr nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 189 pro 53, proti 112. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Doktor: Budeme hlasovat v samostatném bloku zákona o dani z přidané hodnoty. Zde podal pozměňovací návrhy pod body D2 a D3 pan poslanec Melčák. Navrhuji hlasovat jako celek. (Stanovisko zpravodaje kladné, ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 79 z přítomných 189 pro 185, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Doktor: Tím jsme, paní předsedající, hlasovali o všech pozměňovacích návrzích podaných k tomuto sněmovnímu tisku. Jen pro úplnost uvádím, že před závěrečným hlasováním a čtením názvu zákona, jež podrobíme závěrečnému hlasování, musíme také upravit název zákona, neboť původní záměr předkladatele byl rozšířen o nepřímé novely dalších zákonů. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já se domnívám, že o tom nemusíme hlasovat, ale že to bude zmocnění pro vás plus legislativu, aby takto název pozměnila podle výsledku hlasování, jak jsme hlasovali.

Já jsem teď postavena před rozhodnutí, jak budeme dál pokračovat. Předseda poslaneckého klubu KSČM požádal o dvacetiminutovou přestávku před hlasováním. Protože jsem měla v úmyslu podle dohody grémia Sněmovny udělat přestávku ve 12.45 hodin do 14.30 hodin, ale domnívám se, že se lhůty vejdeme, tak vyhlašuji teď dvacetiminutovou přestávku a sejdeme se tady ve 12.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.17 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP