(10.40 hodin)
(pokračuje Dostál)

Domnívám se, že to jde srovnat s tím, co požadují církve po státu. Protože uvědomme si, že majetek byl církvím odebrán po roce 1948 také na základě zákona. O tom zákonu si můžeme myslet cokoliv, bylo to nespravedlivé, bylo to velmi nespravedlivé, byla to státní krádež na základě zákona. My v demokratické zemi na základě zákona za náhradu chceme majetek, který se dostal do rukou nynějšího vlastníka způsobem, který byl v rozporu s českým právním řádem od samého počátku. Čili v této souvislosti je nutno tento zákon posuzovat.

Problémem opravdu je financování následků tohoto zákona. V případě, že Sněmovna bude souhlasit s vyvlastněním ve veřejném zájmu, pak bych se opravdu přimlouval za to, aby zákon se případně dostal zpět do druhého čtení, kde by tato záležitost byla projednána s Ministerstvem financí, protože Ministerstvo kultury samozřejmě ve svém rozpočtu nemá potřebné desítky či stovky milionů korun na vyplacení této náhrady.

Tolik k vývoji celé kauzy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Mám zde dvě přihlášky. První v pořadí pan poslanec Pleva, po něm pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přes emotivní projev pana ministra Dostála o zlaté kapličce si řekněme pravdu. Řekněme si, že prohlašujeme, že vyvlastnění ve veřejném zájmu se děje proto, že pracovníci, zaměstnanci Národního divadla potřebují mít zaměstnaneckou jídelnu. My pro jídelnu vyvlastňujeme majetek soukromým subjektům a považujeme veřejné stravování za veřejný zájem. Potom by bylo dobře, aby veřejné stravování se objevilo třeba ve stavebním zákoně nebo možná v ústavním zákoně, abychom i v dalších případech veřejného stravování mohli vyvlastňovat majetek.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou pan ministr Dostál, poté pan kolega Jičínský.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Je mi velmi líto, že musím napravovat omyly pana kolegy Plevy, a tak bych mu rád prostřednictvím pana předsedajícího sdělil, že zdaleka nejde pouze o restaurační místnosti.

Kdybyste znal provoz Národního divadla tak jako já, pane poslanče, tak byste zjistil, že v této budově je umístěna celá řekl bych technologická duše divadla. Jsou tam veškeré transformační stanice, jsou tam strojovny ovládající jevištní zařízení atd. atd. Dále se s touto budovou počítá, tak jak to bylo kdysi předtím, než se to stalo, na kancelářské využití. Prosím, nevulgarizujme záležitost, nezjednodušujme záležitost, buďme korektní. Nejde zdaleka o jednu závodní jídelnu, která tam je ve třetím patře.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci plně podpořit stanovisko ministra kultury v této věci. Nechci se už příliš vracet k minulosti, ale přece jenom určité věci z minulosti je třeba připomenout, protože kolega Pleva nám tady předvedl, že demagogie, která občas zaznívá v této síni, nemá žádné meze.

Já bych se rád zeptal prostřednictvím pana předsedajícího - je to řečnická otázka, musím říci, že odpověď kolegy Plevy mě v podstatě moc nezajímá. Chci říct své stanovisko. Ale kolega Pleva byl kdysi členem křesťanskodemokratické strany. Já se ptám, s jakými křesťanskodemokratickými hodnotami je v souladu to, že řád sv. Voršily římské unie nenašel v sobě za 14 let elementární míru odpovědnosti, aby se vypořádal s tím, co bylo skutečně omylem, na jehož základě mu byly přiřčeny ony parcely. Myslím, že 14 let je dostatečná doba, aby tento závazek, který vznikl omylem, Pavel Dostál řekl možná úmyslem, to nemohu vyloučit, ale nemohu to dokázat, ale Federální shromáždění, které o tom jednalo, bylo uvedeno v omyl a tento omyl bohužel nebyl ze strany tohoto řádu nikdy napraven. Říkám to i na adresu kolegů z KDU-ČSL, že problém, proč klesá v české veřejnosti důvěra k církvi a jejím organizacím, je spojen s takovýmto chováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou pan kolega Pleva, poté paní poslankyně Čurdová.

 

Poslanec Petr Pleva: Já bych samozřejmě rád odpověděl vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu Jičínskému, že nemohu mluvit za řád sv. Voršily. Jen bych chtěl říci, že vedení Národního divadla, když se jednou dostavilo do výboru, tak nám nebylo schopno doložit žádné jednání s řádem sv. Voršily. Oni zkrátka nejednali a byli připraveni na to, že to stát vyvlastní, tak proč by jednali s někým. Podruhé, když jsme to projednávali ve výboru a prosili jsme zástupce Národního divadla, aby přišli a řekli nám, jak pokročilo jednání, tak se zástupci Národního divadla ani neobtěžovali přijít do našeho výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď máme sled faktických poznámek. Pan kolega Jičínský, nicméně je to poslední faktická poznámka dvojice Jičínský - Pleva vůči sami sobě. Prosím, pane kolego. Potom faktická poznámka kolega Kalousek, kolega Beneš a řádná přihláška paní kolegyně Čurdové.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Jenom faktická poznámka. Kolega Pleva by neměl zapomínat na historii, která předcházela této poměrně dlouhé době, která uplynula od toho, kdy poslanci ODS i další dávali návrh podobný tomuto návrhu, a to proto, že jednání, které sliboval tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid - byl tam navržen za KDU-ČSL - k ničemu nevedlo. I kardinál Vlk tehdy sliboval, že se věc vyřeší smluvně, stavěl se proti tomu, aby věc byla řešena zákonem. Zákonem to posléze vyřešeno nebylo, ale historie je jiného druhu, než kolega Pleva připomíná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď pan kolega Kalousek, pak pan kolega Beneš, paní kolegyně Čurdová a pan poslanec Talíř. Mám pocit, že je jedno, jestli to zarámujeme faktickou poznámkou, nebo jestli to budou řádné přihlášky.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, promiňte, já jsem řádně přihlášen do diskuse, ale nemohl jsem nereagovat faktickou poznámkou na vystoupení pana profesora Jičínského, který se, hovořil-li k církvi, v tomto případě k církvi katolické, obracel na KDU-ČSL jakoby s řečnickou otázkou. Mně připadalo, jako by duch stalinismu v tu chvíli zavál touto Sněmovnou.

Velmi rád bych jako předseda KDU-ČSL řekl z tohoto místa před touto Sněmovnou: Nehovoříme za žádnou církev, jsme stranou nekonfesní, žádný představitel žádné církve nehovoří za nás. Jsme strana, která prosazuje křesťanské a demokratické hodnoty do společenské reality. Já bych prosil, abychom takto byli vnímáni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní pan poslanec Beneš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP