(9.40 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Chci tím říci, že jakákoliv ideologizace ve věcných problémech řešení stavu a situace zemědělců vždycky vede do slepé uličky a vždycky ztěžuje práci lidí, kteří ještě dnes v zemědělství zůstali a jimž je třeba za to vyslovit hluboké uznání.

Chtěl bych říci, že není pravdou to, co se tady tvrdí, že návrh omezuje vlastnické právo. KSČM i ve svých programových dokumentech, i ve svých praktických činech ctí rovnost všech forem vlastnictví a všech forem podnikání. Mluvím o KSČM. Současně je však třeba si uvědomit, že resort zemědělství, podnikání v zemědělství, má svoje zvláštnosti, a chceme-li vlastnictví, a možná to z pohledu mnoha lidí nejsvětější vlastnictví, tedy vlastnictví půdy, uchovat a uhájit v hodnotách kvality, ve kterých do podnikání vstupuje, musí mít ten, kdo na zemědělské půdě podniká, také chráněnou jistotu, že jeho investice, které do této půdy vloží, nebudou neúčelně rozptýleny v tom, že za rok či za dva si prostě bez vážného důvodu někdo vzpomene, že je třeba s půdou naložit jinak. To není žádný komunistický výmysl. Podobná praxe zacházení s nájemními vztahy k půdě je obdobná i v mnoha dalších zemích, ke kterým se mnozí z nás tak rádi odvoláváme, v mnoha dalších zemích Evropské unie.

Chtěl bych poprosit o to, aby se tady používal především zdravý a chladný rozum. Chceme-li, aby české, moravské a slezské zemědělství mělo i do budoucna šanci v České republice přežít, musíme tyto věci brát v úvahu.

Rád bych připomněl panu kolegovi Kučerovi, zcela naprosto věcně a nezaujatě, že kdyby častěji chodil na zemědělský výbor, věděl by, že zemědělský výbor na pozemkové úpravy uvolnil 700 milionů korun. Pravda, není to úplně nejvíce, co by bylo třeba, ale je to za současných možností dostatečně dost na to, aby tento proces nebyl zablokován.

Chtěl bych také připomenout, že jestliže zemědělce něco dusí, tak jsou to především dvě věci, a to špatné zákony z počátku 90. let, kde byla upřednostněna před fungováním zemědělství co nejrychlejší náprava vlastnických vztahů, ať to stojí co to stojí. My přece nejsme proti nápravě vlastnických vztahů, ale my jsme pro nápravu vlastnických vztahů, která má svoji logiku, řád a která nezahubí zemědělský stav jako celek.

Chtěl bych také připomenout, že zemědělce ale dnes také dusí příliš pomalé přesouvání peněz z dotací. Zemědělce dnes také dusí to, že mají nerovné podmínky v konkurenci s ostatními zemědělci ze starých zemí Evropské unie. Myslím si, že by i tímto směrem měla být napřena pozornost a že bychom se neměli utápět v ideologických diskusích kolem zemědělství. Chtěl bych o to zejména pana kolegu Kučeru velmi vážně poprosit a vám všem ostatním děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S řádnou přihláškou ještě pan kolega Kučera. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Chtěl jsem reagovat hodně ostře na pana Kováčika, ale myslím si, že náš občan je už natolik zorientován, že je to zbytečné a že by to bylo spíše emotivní a škodlivé než prospěšné.

Požádám pana Kováčika, aby se i přes invektivy ke mně seznámil se informací 1/05 ze dne 31. ledna letošního roku, podepsanou Ing. Hladíkem, ředitelem ústředního pozemkového úřadu. Tam se dozví o penězích na pozemkové úpravy a dozví se pravdu o tom, co tady tvrdil, že je úplně mimo mísu a že by měl více sledovat zemědělskou problematiku, aby zde mohl hovořit věcně k problematice financování komplexních pozemkových úprav.

Dámy a pánové, je mi velice líto, že se zde dopouštíme takovýchto diskusí, že takto těžkým způsobem obhajujeme základní práva občanů této republiky.

Nechápu jednu věc. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně z KDU a Unie svobody, jak dlouho chcete podporovat takovéto ponižování občanů České republiky, jak dlouho chcete podporovat takovéto okrádání občanů této republiky o jejich základní práva, jak dlouho chcete ponižovat demokracii v tomto státě?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo se přihlásil pan kolega Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vyjádřím přesvědčení, že tento návrh nebude přijat a bude zamítnut, ale určitě ne proto, že zde z tohoto místa exhiboval pan poslanec Kučera. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O slovo požádal kolega Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Přihlásil jsem se do rozpravy nikoliv z důvodů pouze kolegiálních. Chtěl bych se zeptat, vaším prostřednictvím, pana předsedy KDU-ČSL. Pohrdá-li takto názory mého kolegy Miloslava Kučery a považuje jeho vystoupení za pouhou exhibici, jak dlouho hodlá setrvávat v koalici, kdy ho očividně již podruhé převálcuje mašina sociální demokracie a komunistů? Poprvé ve věci zákazu převodu nemocnic na obchodní společnosti, podruhé například při pošlapávání vlastnických práv majitelů nemovitostí, v tomto případě pozemků. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Žádnou další přihlášku nevidím. Rozpravu končím.

Dávám příležitost vystoupit nejprve zástupkyni navrhovatelů. Paní kolegyně Brynychová nechce. Prosím pana zpravodaje, aby shrnul rozpravu a předložil návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si v úvodu pouze konstatovat, že předložené pozměňovací návrhy nezměnily prvky protiústavnosti, které jsem této novele vyčítal od samého začátku, a nepřispívají k vylepšení návrhu zákona. Proto klub KDU-ČSL setrvává na svém odmítavém stanovisku k tomuto návrhu zákona.

Nyní k mé zpravodajské činnosti. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který padl ve druhém čtení. Potom bychom hlasovali o návrhu B jako celku. Pokud bude přijat, jsou nehlasovatelné A1, A2, A3, A4, A5, A7 a A8. Za třetí bychom hlasovali A6, A9. Je to legislativně technická úprava a účinnost. Za čtvrté bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. V případě, že nebude hlasováno o B jako celku, bychom hlasovali postupně B1, B2. V případě přijetí je nehlasovatelné A1 a A2. B3 a B14 je logické hlasovat společně. V případě přijetí je nehlasovatelné A3, B4. Poté bychom hlasovali o B5. V případě přijetí je nehlasovatelné A4. Poté B6, B8 a B9 hlasovat společně, neboť tvoří logický celek. V případě přijetí nelze hlasovat o A5. Poté B7, B10 společně. V případě přijetí nelze hlasovat A5. Poté bychom hlasovali o B11, B12. V případě přijetí je nehlasovatelné A7 a B13. V případě přijetí je nehlasovatelné A8.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Moje první otázka zní, zda je souhlas s procedurou, tak jak ji navrhl pan kolega Grůza - tedy nejprve hlasovat o zamítnutí, poté, nebude-li přijat návrh na zamítnutí, hlasovat o návrhu pod písmenem B jako celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP