Stenografický zápis 40. schůze, 21. ledna 2005

(Schůze byla zahájena v 9.04 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Petr Bratský


1. Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v Iráku v roce 2005 /sněmovní tisk 861/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Miroslav Grebeníček
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.12 hodin.)
(Přestávka byla na žádost klubu ČSSD prodloužena do 11.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.57 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Krill
Poslanec Oldřich Vojíř


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 275/9/ - vrácený Senátem

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Petr Pleva
Senátor Jiří Zlatuška
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Zdeněk Jičínský


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 499/7/ - vrácený Senátem

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaromír Talíř
Senátor Jiří Zlatuška
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ludvík Hovorka


4. Návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy a o změně zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 626/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Zgarba
Senátor Josef Vaculík


5. Návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí a o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 639/3/ - vrácený Senátem

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Senátor Josef Novotný


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Senátem /sněmovní tisk 689/3/ - vrácený Senátem

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Pavel Hojda
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.37 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář


7. Vládní návrh zákona, kterým se do konce roku 2007 stanoví výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, poslancům Evropského parlamentu a státním zástupcům, a kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miroslav Opálka


8. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2005 /sněmovní tisk 791/

Poslanec Michal Doktor


9. Zpráva vlády o dalším postupu ve věci bývalého Fondu dětí a mládeže

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Josef Smýkal
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze skončila v 15.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP