(16.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jozef Kubinyi.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já mám také jeden stručný pozměňovací návrh, který bych teď předložil.

V § 41a se přidává nový odstavec 6, který zní: "Správce centra zveřejňuje informace o zdravotnických zařízeních v rozsahu potřebném pro sledování kvality a ceny poskytované zdravotní péče. Rozsah, obsah a formu zveřejnění těchto informací stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil za poslanecký klub sociální demokracie pan Petr Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, nechci rušit tento klid na projednávání, ale já bych vás požádal o dvacetiminutovou přestávku na jednání poslaneckého klubu. Dvacet minut.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, já vám vyhovím. Začneme jednat v 17.10 hodin. Vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie.

 

(Jednání přerušeno v 16.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP