(16.10 hodin)
(pokračuje Šustr)

Za druhé k usnesení rozpočtového výboru 774/2, položka 32/2, navýšit o 2,3 milionu, tedy na 4,3 milionu.

Druhý pozměňovací návrh. Zrušit položku 298 110-1282, to je 1,175 milionu, a položku 298 210-7180, také 1,175 milionu. Uplatnit novou položku Státní hrad Lipnice, památková obnova, 2,35 milionu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Šustrovi, který se nesmazatelně zapsal do struktury tohoto státního rozpočtu. V tuto chvíli má slovo pan kolega Oldřich Vojíř. Připraví se pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se za to, že jsem hned napoprvé neslyšel své jméno. O to budu stručnější.

Dovolím si navrhnout dva pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu pro rok 2005.

1. Navýšit kapitolu VPS a nově zařadit do programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy regionálního školství položku Výstavba sportovního areálu při 4. základní škole v Mostě, povýšit tuto položku o 11 milionů korun. Tak aby mohla být tato položka vyrovnána, doporučuji snížit kapitolu Výdaje na státní dluh rovněž o 11 milionů korun.

Stručné zdůvodnění. Každým rokem se pokouším alespoň touto formou přispět k určité formě školství a nejen části dopolední, faktické výuky, ale i formy odpolední, stavu, kdy děcka by si spíše měla hrát a sportovat než v některých zalehlých koutech města konat nekalou činnost, včetně například užívání drog. Myslím si, že takováto částka je částkou vynaloženou velmi smysluplně. Doufám, že Sněmovna zváží tento pozměňovací návrh a pomůže jej podpořit.

2. Navýšit kapitolu VPS a nově zařadit do programu 298 110 Podpora a rozvoj regionální infrastruktury položku Zasněžování cvičného dětského svahu v areálu SCB, obecně prospěšná společnost, v Mikulově, vedená pod identifikačním číslem 25419161, a to o částku 500 tisíc korun. Aby opět mohla být tato položka neutrální, navrhuji snížit výdaje v kapitole Výdaje na státní dluh o 500 tisíc korun českých.

O tuto položku žádám opakovaně. Žádal jsem o tuto položku již vloni. Sněmovna nevyslyšela tuto mou prosbu. Opětovně jsem přišel s tím, abych požádal tuto ctěnou Sněmovnu o podporu, neboť si myslím, že platí totéž, co jsem říkal v předešlé úvaze, že skutečně budovat sportovní areály, ať už při škole či v jiných oblastech, je mnohem lepší než vydávat peníze na následné třeba léčení či jiné procesy v oblasti nekalého či jinak neprospěšného konání dospívající mládeže.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Pleva. Připraví se pan poslanec Karas.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si předložit také několik drobných pozměňovacích návrhů.

První je do kapitoly 334, do programu 234 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských společností zařadit položku Klášterní kostel minoritů v Brně, oprava statiky lorety, 6 milionů korun.

Za druhé do kapitoly VPS, Ostatní výdaje, zařadit novou položku Letní filmová škola Uherské Hradiště, 6 milionů korun.

Do kapitoly 334, do programu 234 310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví, zařadit položku Národní kulturní památka Špilberk, oprava hlídky č. 4, 10 milionů korun.

Do kapitoly 334, do programu 234 310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví, zařadit položku hrad Veveří, obnova a rekonstrukce, 20 milionů korun.

Do kapitoly 398 VPS, do programu 298 210, zařadit položku Základní škola Zeiberlichova, výstavba tělocvičny, první etapa, 10 milionů korun.

Všechny tyto prostředky navrhuji na úkor kapitoly VPS, vládní rozpočtové rezervy, a alternativně jako zdroj pro tyto peníze na tyto akce v případě odložení služebního zákona navrhuji kapitolu BIS, mzdové prostředky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má nyní pan kolega Jiří Karas. Připraví se pan poslanec Petr Šulák.

 

Poslanec Jiří Karas: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout přerozdělení částky 500 tisíc korun českých z vládní rozpočtové rezervy na rekonstrukci kulturní památky Boží muka v Třebíči před autoškolou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan kolega Petr Šulák. Připraví se pan poslanec Antonín Seďa. Posléze vám přednesu poslední přihlášené do rozpravy. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci, dovolte mi, abych navrhl následující změny, tj. zařazení nových položek v kapitole Všeobecná pokladní správa.

Do programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství navrhuji následující: 1. Rekonstrukce Základní školy Halenkov, 15 milionů korun. 2. Oprava střechy Základní školy Pržno, okres Vsetín - jsou tam totiž dvě Pržna, okres Frýdek-Místek a okres Vsetín - 0,7 milionu korun. 3. Rekonstrukce Základní školy Zašová, 15 milionů korun. 4. Rekonstrukce Základní školy Francova Lhota, 15 milionů korun. 5. Rekonstrukce tělocvičny pro Základní školu Ratiboř, 5,5 milionu korun.

Jedná se o řešení havarijního a celkově nevyhovujícího stavu. O souhrn uvedených částek navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Seďa. Po něm budou následovat kolegové Klas, paní poslankyně Němcová, pan kolega Oldřich Němec, pan poslanec Jiří Václavek, paní kolegyně Bayerová potřetí a pan kolega Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP