(15.20 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte i mně, abych navrhl dva pozměňovací návrhy. Ten jeden je za pana poslance Chytku. Na straně výdajů zařadit v kapitole VPS rekonstrukci Základní školy Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích, druhá etapa, ve výši 12 milionů korun na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Nyní bych chtěl načíst svůj jediný pozměňovací návrh a to je Klub českých turistů, obnovení turistické chaty Petra Bezruče na Lysé hoře v okrese Frýdek-Místek, ve výši 12 milionů korun na úkor vládní rozpočtové rezervy. Jde o podporu společenské organizace, která si podala žádost o část prostředků na svou dlouholetou prioritu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Oldřich Vojíř. (Není přítomen.) Také jeho pořadí v tuto chvíli propadá. Slovo má pan poslanec Petr Pleva. (Není přítomen.) Na konec s Plevou.

Slovo má pan poslanec Zbyněk Novotný, připraví se paní poslankyně Ivana Levá.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl dva pozměňovací návrhy.

Za prvé - do kapitoly 398 VPS zařadit v programu 298 210 Obnova a rozvoj regionálního školství položku Základní škola Vlašim sever, Sídliště 968. Jedná se o výstavbu druhé etapy víceúčelového hřiště včetně dobudování atletické dráhy, částka 7,351 milionu korun. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Můj druhý návrh je pro obec Louňovice, 251 62, Louňovice 6. Žádá o podporu ze státního rozpočtu v rámci programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základně regionálního školství na akci Přístavba mateřské školy v Louňovicích, a to o podporu v celkové výši 2,24 milionu korun, a o tuto částku opět snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má paní kolegyně Ivana Levá. Připraví se pan kolega Jozef Kochman.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych se v počátku přidala k pozměňovacímu návrhu svého kolegy pana poslance Papeže, který tady již byl načten a týkal se Základní školy Zbůch. Tato škola je mimořádná, proto se o tom ještě jednou zmiňuji. Je to jedna z mála škol - doufám - v naší republice, která nemá na prvním stupni, to znamená u malých dětí, umyvadla ve třídách. To považuji v 21. století za ostudu. Proto se k tomu ještě jednou vracím, i když to zde už bylo načteno.

Druhý pozměňovací návrh se týká Základní školy v Hrádku, okres Rokycany, zateplení budovy, 8 milionů korun.

Potom přicházím ještě do kapitoly 334 se dvěma položkami - a to je 16 milionů na digitalizaci archivu Českého rozhlasu a 32 milionů korun na digitalizaci archivu České televize. Digitální vysílání se blíží a práce s archivy je třeba začít. Chci zdůraznit, že převedení programů, které již byly natočeny pro analogové vysílání, do digitální podoby je časově velmi náročné a drahé. Je třeba s předstihem, než k digitalizaci dojdeme, na archivech začít pracovat, a to velmi brzy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Slovo má pan kolega Kochman, připraví se paní poslankyně Vojtilová, po ní pan poslanec Bohnisch.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji, pane předsedající. Jmenuji se Kochan.

Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovoluji si rovněž přednést jeden pozměňovací návrh k tisku 774, návrh státního rozpočtu na rok 2005. Jde o rekonstrukci a výměnu skiagrafického a skiaskopického kompletu Nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem ve výši 6,7 milionu korun z vládní rozpočtové rezervy a zařadit ho do VPS. Zdůvodnění - jde o podporu atomového zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Kochanovi. Mám pocit, že jsme si nerozuměli.

Slovo má paní kolegyně Vojtilová, připraví se pan kolega Böhnisch.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobré odpoledne, dovolte i mně načíst tři drobné pozměňovací návrhy.

První - kapitola Ministerstva zdravotnictví, převod výdajů na akci 335 210-1034 Nemocnice Domažlice, novostavba ve výši 154,6 milionu korun, z kapitoly Všeobecná pokladní správa, hradit z vládní rozpočtové rezervy VPS, vládní rozpočtová rezerva.

Druhý pozměňující návrh je opět z kapitoly Ministerstva zdravotnictví - převod výdajů na akci 335 210-10340 Nemocnice Havířov, rekonstrukce a modernizace operačních sálů jedna, ve výši 80 milionů korun. Hradit z kapitoly VPS VRR.

Kapitola Ministerstva zdravotnictví - převod výdajů na akci 251 1F-0001, Fakultní nemocnice Plzeň, gynekologicko-porodnická klinika, ve výši 52,5 milionu korun, hradit z kapitoly VPS vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Böhnisch. Připraví se pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi přednést tři veskrze skromné pozměňovací návrhy.

První zní: Zařadit do programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství novou položku s názvem Základní škola Žacléř, rekonstrukce jídelny v havarijním stavu, částka 5 milionů korun. Návrh znamená navýšení výdajů příslušného programu VPS. Navrhuji proto příslušné snížení objemu vládní rozpočtové rezervy VPS.

Druhý pozměňovací návrh je převést z této vládní rozpočtové rezervy 5 milionů korun Mezinárodnímu festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran. Tento unikátní festival Poslanecká sněmovna v minulosti podporovala a umožňovala tak jeho úspěšnou existenci. Prezidentem festivalu je spisovatel prof. Arnošt Lustig, jehož osobnost poskytuje dostatečnou garanci nám všem.

Třetí pozměňovací návrh se týká komplexního pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru, kde navrhuji zrušit položku pořadové číslo 38/2, opět na vrub vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan poslanec Vladimír Doležal. Připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil. Přečtu nejbližší následující přihlášené po panu poslanci Tomáši Kvapilovi: pan kolega Nájemník, Bíža, Nedvědová, Koníček, Pelc, Libor Ježek a Zdeňka Horníková.

Slovo má pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych i já přednesl několik pozměňovacích návrhů. Odvolám se na slova předsedy rozpočtového výboru Kalouska, který odůvodňoval, proč členové rozpočtového výboru vystupují i ve druhém čtení. Ona situace se vyvíjí; když člověk poslouchá rádio, zjišťuje, že peněz ve státním rozpočtu možná po pátku bude více než dost. Dovolte, abych i já přečetl některé pozměňovací návrhy.

První - v kapitole Všeobecná pokladní správa v programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury doplnit akci Rekonstrukce fasády a střešní krytiny na objektu číslo popisné 6 v ulici Generála Eliáše, Městského úřadu Čáslav, město Čáslav, ve výši 8 milionů korun. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Druhý pozměňovací návrh - v kapitole Všeobecná pokladní správa v programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury doplnit akci Rekonstrukce fasády objektu číslo popisné 197, náměstí Jana Žižky, budova Místního úřadu Čáslav, město Čáslav, ve výši 5,8 milionu korun. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP