(15.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Petr Zgarba, připraví se pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, a to zařadit v kapitole číslo 398 Veřejná pokladní správa v programu 298 110 položku Rekonstrukce a dovybavení nemovitosti v majetku města Počátky okres Pelhřimov ve výši 8 mil. Kč a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Bičík, připraví se pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, také já si dovolím předložit dva pozměňovací návrhy.

První se týká kapitoly 333, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a sice do programu 233 510 zařadit novou položku s názvem Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - přístavba a nástavba zázemí stávající sportovní haly areálu, částka 13,5 mil. Kč na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva.

Krátké zdůvodnění. Tato hala byla s významnou pomocí státu rekonstruována v minulých letech. Je v současné době halou, ve které se dají pořádat i mezinárodní utkání ve všech halových sportech. Jinak Tělovýchovná jednota Havlíčkův Brod je největší tělovýchovnou jednotou v kraji Vysočina a z jejích řad vzešla celá řada sportovců, kteří náš stát úspěšně reprezentovali na mistrovstvích světa i Evropy, zejména v těch sálových malých sportech.

Druhým návrhem je návrh, který se týká kapitoly Ministerstva kultury, kapitoly 334, a zní asi následovně. Do programu Kulturní aktivity zařadit položku IX. mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2005, částka 4 mil. Kč, opět na vrub vládní rozpočtové rezervy.

Opět kraťounké zdůvodnění. Jedná se o festival, který je svým zaměřením a svým významem zcela jedinečný nejen v oblasti střední Evropy, a stát na něj poskytoval dotaci i v minulém roce.

Děkuji vám za pochopení a podporu těchto dvou návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Petr Tluchoř a přečtu další přihlášené kolegy v tom nejbližším pořadí. Po něm bude hovořit Petr Nečas, Karel Sehoř, Oldřich Vojíř, Petr Pleva, Zbyněk Novotný, Ivana Levá, Jozef Kochan, Jitka Vojtilová, Robin Böhnisch, Vladimír Doležal, Tomáš Kvapil a pak ještě asi dvacet dalších.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane předsedající, členové vlády - ale nevidím žádného - dámy a pánové, dovoluji si předložit několik pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, jak byl předložen ve sněmovním tisku 774.

První záležitost se týká kapitoly 334 Ministerstvo kultury a je to návrh programu 234 310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví s názvem Rekonstrukce kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. Jedná se o národní kulturní památku v havarijním stavu. Prosím o podporu zajištění finančních prostředků na vrub položky vládní rozpočtová rezerva.

Druhý pozměňovací návrh se týká kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program 333 110 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol. Název: Rekonstrukce a přístavba objektu školní družiny při Základní škole Kutná Hora. Zde prosím o částku 7 827 000 Kč, opět na vrub položky vládní rozpočtová rezerva.

Další pozměňovací návrh, kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, investiční záměr 18třídní Základní školy v Říčanech, program 333 110 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol, částka 20 mil. Kč, na vrub položky vládní rozpočtová rezerva.

A poslední, kapitola 227 Ministerstvo dopravy, program 227 820 Obnova dopravní infrastruktury v území postiženém povodní 2002, rekonstrukce místních komunikací v Řevnicích, rovněž na vrub položky vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji pěkně za podporu a za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Nečas, připraví se pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl soubor pozměňovacích návrhů k návrhu státního rozpočtu.

Pozměňovací návrh první, který se týká kapitoly Všeobecná pokladní správa, zařazení nové položky Střední odborné učiliště Turkmenská, Vsetín, rekonstrukce školní kuchyně a úpravy sedmého pavilonu v částce 6,5 mil. Kč. Současně v kapitole Všeobecné pokladní správy snížení části vládní rozpočtové rezervy o 6,5 mil. Kč.

Za druhé, kapitola Všeobecná pokladní správa, zařazení nové položky Základní škola Kateřinice, výstavba tělocvičny při základní škole, 9,7 mil. Kč. Současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o 9,7 mil. Kč.

Za třetí, v kapitole Všeobecná pokladní správa zařazení nové položky Základní škola Hošťálková, rekonstrukce ve výši 28,966 mil. Kč a současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o 28,966 mil. Kč.

Za čtvrté, v kapitole Sšeobecná pokladní správa zařazení nové položky Silnice I/57, úsek Bystřička - Semetín, první stavba, ve výši 50 mil. Kč. Současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o 50 mil. Kč.

Za páté, kapitola Všeobecná pokladní správa, zařazení nové položky Základní škola Loučka, rekonstrukce v částce 15 mil. Kč a současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o 15 mil. Kč.

Za šesté, v kapitole Všeobecná pokladní správa zařazení nové položky Karolinka náměstí, stavební úpravy veřejného prostranství ve výši 16,248 mil. Kč a současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o částku 16,248 mil. Kč.

Za sedmé, v kapitole Všeobecná pokladní správa zařazení nové položky Základní škola Bytče, rekonstrukce v částce 1,8 mil. Kč a současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o 1,8 mil. Kč.

Za osmé, v kapitole Všeobecná pokladní správa zařazení položky Gymnázium a Obchodní akademie Valašské Klobouky, výstavba sportovní haly v částce 44,850 mil. Kč. Současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o 44,850 mil. Kč.

Za deváté, v kapitole Všeobecná pokladní správa zařazení nové položky Základní škola Valašská Polanka, dokončení rekonstrukce v částce 10 mil. Kč a současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o částku 10 mil. Kč.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O slovo požádal s faktickou poznámkou pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Spíš s technickým dotazem na předřečníka. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako zpravodaj se dovolím zeptat pana kolegy Nečase, jestli souhlasí, abych o všech jeho pozměňovacích návrzích dal hlasovat najednou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, pane předsedo, že jste musel tušit dopředu odpověď pana kolegy Nečase. Nicméně pokus byl učiněn.

Nyní má slovo pan poslanec Karel Sehoř, připraví se pan kolega Oldřich Vojíř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP