(14.50 hodin)
(pokračuje Bratský)

Potom program 234 410, Kostel sv. Kateřiny, Nalžovské hory, bývalý okres Klatovy, rekonstrukce - částka 5 milionů Kč z vládní rozpočtové rezervy.

Na program 234 210 zařadit položku Kulturní dům Mlejn, Praha, rekonstrukce - částka 50 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy.

Divadlo Karlín, Praha, generální rekonstrukce - částka 80 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy. Připomínám, že toto divadlo bylo vyplaveno před dvěma lety, stále není provedena generální oprava a hlavní město Praha nemá tak velké částky, aby divadlo, které slouží veřejnosti celé České republiky, opravovalo jenom na vlastní náklady. Pevně doufám, že v tomto případě Sněmovna tuto žádost hlavního města Prahy vezme v úvahu a uzná, že do Karlínského divadla jezdí celá republika.

V kapitole 335 Ministerstva zdravotnictví, program 335 010, Poliklinika Nové Butovice, rekonstrukce - 5 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy.

To je vše v letošním roce. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Mohu všem, kteří dosud čekají, sdělit, že zatím ti, co již promluvili a návrhy přednesli, byli dodatečně nahrazeni dalšími přihlášenými. Ten okruh přihlášených se stále pohybuje mezi čtyřiceti až padesáti.

Nyní má slovo paní poslankyně Páralová, pak pan předseda rozpočtového výboru Kalousek.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi také přednést pozměňovací návrhy.

Za prvé, zařadit částku 10 mil. Kč, položka Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou Lanškroun, o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Za druhé, zařadit částku 17 mil. Kč do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, program 298 210, položka Domov mládeže ve Vysokém Mýtě - rekonstrukce. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Za třetí, zařadit částku 5 mil. Kč, položka Centrum sociálních služeb Pardubice, půdní vestavba domova důchodců, Pštrossova 357, Pardubice - zdroj vládní rozpočtová rezerva.

Za čtvrté, zařadit 19 mil Kč, položka Ústav sociální péče Slatiňany, výstavba tří dvoupodlažních domků chráněného bydlení - zdroj opět vládní rozpočtová rezerva.

A konečně za páté, zařadit 10 mil. Kč, položka Rekonstrukce sportovního areálu Hvězda SKP Pardubice, další etapa - zdroj vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Miroslav Kalousek, připraví se pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, předkládám možná poněkud neobvyklý pozměňovací návrh, ale je to dáno jistou časovou disproporcí.

V pátek bude Sněmovna hlasovat o tom, zda 8,2 mld. Kč mandatorně vázaných ve státním rozpočtu zůstanou mandatorně vázanými v kapitole Ministerstva vnitra, či nikoli. Za předpokladu, že by se Sněmovna rozhodla, že pro rok 2005 to mandatorní výdaj nebude, potom tyto prostředky sice v návrhu státního rozpočtu zůstávají, ale zůstávají prostředky fakultativními, a jsem přesvědčen, že jejich zhruba poloviční objem, který by zajistil 12- až 13procentní nárůst platů bezpečnostních sborů, je nárůstem dostatečným.

Na základě této úvahy, s vědomím, že v tuto chvíli předkládám nehlasovatelný pozměňovací návrh, nicméně s nadějí, že za tři týdny to bude pozměňovací návrh plně hlasovatelný, si dovoluji předložit balík celkem čtyř pozměňovacích návrhů.

Za prvé - kapitola Ministerstva vnitra, mzdové prostředky - snížit o 2,5 mld. Kč. Oproti tomu kapitolu Ministerstva zemědělství, položka Přímé platby, zvýšit o položku 2,5 mld. Kč.

Za druhé - kapitola Ministerstva vnitra, mzdové prostředky - snížit o položku 300 mil. Kč, oproti tomu kapitolu Ministerstva zemědělství, výstavba a obnova infrastruktury obvodu vodovodů a kanalizací, program č. 229 310, navýšit o 300 mil. Kč.

Za třetí - kapitola Ministerstva vnitra, mzdové prostředky - snížit o 200 mil. Kč, oproti tomu navýšit o 200 mil. Kč kapitolu Ministerstva kultury, a to na následujících položkách: Program záchrany architektonického dědictví 100 mil. Kč, Program státní podpory profesionálních divadel a státních profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 58 mil. Kč, Program kulturní aktivity 42 mil. Kč.

Za čtvrté - kapitola Ministerstva vnitra, mzdové prostředky - snížit o 1 mld. Kč, kapitola Všeobecná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva, zvýšit o 1 mld. Kč.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nemáte za co, pane předsedo. Slovo má pan kolega Kocourek, připraví se pan poslanec Váňa.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já přednesl čtyři pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu na rok 2005.

První pozměňovací návrh se týká kapitoly Všeobecná pokladní správa, kde by se zařadila do programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury nová položka Výstavba centrálního depozitáře, Praha 13, Uměleckoprůmyslové muzeum, první etapa, částka 35 mil. Kč.

Druhý pozměňovací návrh se opět týká kapitoly Všeobecná pokladní správa, kde by se do programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství zařadila nová položka Rekonstrukce mateřské školy města Modřice, částka 13 mil. Kč.

Třetí pozměňovací návrh se opět týká kapitoly Všeobecná pokladní správa, kde by se do programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství zařadila nová položka Obec Louňovice, přístavba mateřské školky, částka 2,240 mil. Kč.

Poslední pozměňovací návrh se týká kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu. Návrh zní na zvýšení výdajů na zabezpečení realizace projektu Hospodářské komory ČR - informační místa pro podnikatele - částka 130 mil. Kč.

To jsou čtyři pozměňovací návrhy týkající se vesměs kapitoly Všeobecná pokladní správa. Zároveň bych chtěl říci, že u všech těchto pozměňovacích návrhů příslušné uvedené částky zároveň znamenají navýšení výdajů k nim příslušných programů. Proti těmto jednotlivým navýšeným výdajům jednotlivých programů navrhuji zároveň příslušné snížení objemu vládní rozpočtové rezervy.

Tolik mé pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Váňa, připraví se pan poslanec Braný, Tom Zajíček, Urban, Mencl, Zgarba, Bičík, Tluchoř, Nečas, Sehoř, Vojíř, Pleva, Novotný - zatím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP