(14.40 hodin)
(pokračuje Laštůvka)

Navrhuji, abychom na tu podpoložku vyčlenili částku - s vědomím, že nemusí být celá čerpána - ve výši 100 000 000 Kč a o tuto částku v kapitole 398 VPS snížili vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Čada, připraví se pan poslanec Teplík.

 

Poslanec Vladimír Čada: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych i já připojil pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu, tisku 774.

Za prvé. Zařazení nové položky do kapitoly VPS s názvem "Filmový festival Finále Plzeň" s částkou 5 000 000 korun. O uvedenou částku snížit vládní rozpočtovou rezervu z kapitoly VPS.

Za druhé. Zařadit novou položku do kapitoly VPS, program 298 210, a to "Rekonstrukce Základní školy Chotěšov, okres Plzeň-jih" v částce 4 000 000 korun. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu kapitoly VPS.

A konečně třetí pozměňovací návrh. Zařazení nové položky do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, programu 233 510 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy, a to na akci "Rekonstrukce hřiště SK Slavia Vejprnice", v částce 7 500 000 korun. O tuto částku opět snížit vládní rozpočtovou rezervu kapitoly VPS.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Teplík. Přípraví se pan poslanec Oldřich Němec.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, i já v těchto chvílích přednesu pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 774, což je v této době obvyklé. Čtyři z mých pozměňovacích návrhů se budou týkat kapitoly VPS, jeden kapitoly Ministerstva kultury.

Do programu 298 110 s názvem Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury zařadit akci "Rekonstrukce hřiště základní školy a dětského hřiště, obec Líšnice, bývalý okres Praha-západ" ve výši 1 000 000 korun.

Do programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství zařadit akce "Rekonstrukce budovy základní školy, obec Kněžmost, bývalý okres Mladá Boleslav" ve výši 5 000 000 korun, "Rekonstrukce budovy základní školy, obec Nová Ves pod Pleší, bývalý okres Příbram" ve výši 4 000 000 korun, "Rekonstrukce budovy základní školy, obec Nebužily, bývalý okres Mělník" ve výši 1 900 000 korun. U všech těchto čtyř pozměňovacích návrhů částky čerpat na úkor vládní rozpočtové rezervy.

A teď pozměňovací návrh ke kapitole Ministerstva kultury. Do programu 334 110 Podpora rekonstrukce majetku ve vlastnictví církví zařadit akci "Rekonstrukce kostela Panny Marie v Chorušicích, bývalý okres Mělník" ve výši 2 500 000 korun. Tuto částku v tuto chvíli nečerpat z vládní rozpočtové rezervy, jak už jsem tady dnes mnohokrát slyšel, ale o stejnou částku ponížit program 234 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení v akci pod evidenčním číslem 234 113 a 002, což je souhrn akcí "Náhrady objektů vydaných v restitucích, nečerpání roku 2004".

Tolik mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Oldřich Němec. Připraví se pan kolega Poláček, po něm pan poslanec Bratský, paní kolegyně Páralová, pan poslanec Kalousek, pan poslanec Kocourek, pan poslanec Váňa, pan poslanec Zajíček, Urban, Mencl, Zgarba, Bičík a Tluchoř - zatím.

Takže pan kolega Němec.

 

Poslanec Oldřich Němec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Chtěl bych jenom načíst formální opravu v textu v příloze dvě na straně 18 usnesení rozpočtového výboru, kde pod pořadovým číslem 36/26 je text "Rekonstrukce povrchu hřiště TJ Sokol Liberec".

Správně má být "Rekonstrukce povrchu hřiště TJ Lokomotiva Liberec", takže bych prosil o opravu tohoto textu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Poláček, po něm pan poslanec Bratský. Utěšuji ty, jejichž jména jsem zatím nečetl, že se na ně dostane, ale až tak za hodinku.

 

Poslanec Josef Poláček: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přečetl svůj pozměňovací návrh. V kapitole 398 Všeobecná pokladní správa v programu 298 210 navrhuji doplnit položku "Odstranění havarijního stavu školy Edisonova, ulice Varnsdorf" částku 8 000 000 korun pro rok 2005. Zdrojem by měla být vládní rozpočtová rezerva.

Připojuji se tímto k návrhu pana kolegy Reibera. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan kolega Bratský. Připraví se paní poslankyně Páralová a po ní pan předseda rozpočtového výboru Kalousek.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si také načíst několik položek. Napřed položky, které jsem načítal již v loňském roce.

V kapitole VPZ zařadit do programu 298 210 položku "Základní škola Bronzová, dokončení školního zimního stadionu", částka 30 000 000 korun, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Tady bych jenom řekl, že se jedná o školní zimní stadion, který má skutečně sloužit jenom dětem a mládeži a kvůli rozhodnutí hygienika nelze na tomto zimním stadionu hrát hokej, takže slouží jenom veřejnému bruslení. Je to veliká škoda, protože to bylo myšleno právě jako celá výstavba pro základnu mládeže prakticky z celé Prahy.

V kapitole VPS zařadit do 298 210 položku "Základní škola Květnového vítězství 57, Praha 11, přístavba tělocvičny základní školy", částku 15 000 000 korun a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu. Je to jedna z mála pražských škol, která nemá vůbec svoji vlastní tělocvičnu.

Dále do programu 298 210 položku "Základní škola Trávníčkova, Praha, rekonstrukce" částku 8 000 000 korun a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu. Jedná se o velkou rekonstrukci obrovské školy za zhruba 60 000 000 korun, minimální požadavek na stát.

Dále bych loňské návrhy rozšířil o některé letošní.

V kapitole 398 VPS zařadit do programu 298 210 položku "Tělocvična, Základní škola Vinoř", částku 10 000 000 korun na novou tělocvičnu v této malé městské části venkovského typu. Je třeba celková částka 35 000 000 korun. Hlavní město Praha celkovou částku poskytnout nemůže, tedy aspoň podíl státu.

Dále "Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Stanice přírodovědců, Drtinova 1, Praha 5, rekonstrukce", částka 10 000 000 korun. Opět rekonstrukce za mnohem víc peněz, nicméně alespoň malou částí by se na rozvoji ekologické výchovy mládeže hlavního města Prahy možná mohl podílet i stát. Opět navrhujeme o tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Poslední základní škola, kterou navrhuji - "Základní škola Zeiberlichova 49, Brno", a to o částku 18 000 000 korun, opět z vládní rozpočtové rezervy.

Potom v kapitole 398 VPS zařadit do programu 298 110 položky na "Přestavbu škvárového hřiště na fotbalové hřiště s umělým povrchem TJ Lokomotiva Praha" - potřebná částka zhruba 10 000 000 korun, žádost je o 5 000 000 korun z vládní rozpočtové rezervy; "Fotbalový stadion TJ Sokol Nebušice", částka 12 700 000 korun z vládní rozpočtové rezervy; pak "Tělovýchovná jednota Přeštice, kraj Plzeň, technická obnova šaten a sociálního zařízení fotbalového oddílu" - požadovaná částka 5 000 000 korun z vládní rozpočtové rezervy, o kterou navrhujeme snížit tuto rezervu.

Dále v kapitole 334 Ministerstvo kultury Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů jako v loňském roce navýšení, tentokrát v letošním roce o 57 324 000 korun na úkor samozřejmě opět vládní rozpočtové rezervy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP