(14.20 hodin)
(pokračuje Vávra)

Druhý pozměňovací návrh, Rekonstrukce příjmové části nemocnice Blansko, požadovaná částka ve výši 3 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy, zařadit do VPS.

Krátké zdůvodnění. V obou případech jde o bezpečnost osob pohybujících se v prostorách nemocnice. Nemocnice Blansko a zřizovatel město Blansko budou na tyto akce také finančně přispívat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Antolák.

 

Poslanec Vlastislav Antolák: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, navrhuji zařadit do kapitoly VPS 398 dvě nové položky.

Tou první je oprava budovy Základní školy z Valašského Meziříčí v Poličné.

Stručné zdůvodnění. Budova školy je starší budovou, částečně se ještě projevují problémy po povodních, což celkový technický stav neustále zhoršuje. Požadovaná úprava patří k nejnutnějším opatřením a je třeba ji provést dříve, než dojde k dalším problémům ve stavu budovy. Město žádá pro tyto účely uvolnit částku 1,5 mil. Kč.

Opakuji - zařadit do kapitoly VPS 398 na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Druhý můj pozměňovací návrh, který žádám zařadit do pozměňovacích návrhů, se týká obce Horní Bečva, a to rekonstrukce a opravy hasičské zbrojnice. Rovněž žádám zařadit do kapitoly VPS na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Zdůvodnění. Obec Horní Bečva a Sbor dobrovolných hasičů se obrací na Poslaneckou sněmovnu s žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Horní Bečva ve Zlínském kraji. Jednotka dobrovolných hasičů je na základě nařízení Zlínského kraje č. 1/2002 zařazena do kategorie JPO2, to znamená, že je to územní působnost s výjezdem mimo katastr obce, a to do čtyř míst katastru okresu Vsetín, a k tomu patří i mezinárodní silnice. Obec Horní Bečva se nachází v příhraniční oblasti, její katastr tvoří 44 plošných kilometrů a potřeba výkonné jednotky je velmi naléhavá. Obec leží na hlavní trase mezinárodní silnice 1. třídy z České republiky do Slovenské republiky s velkou frekvencí. Sbor dobrovolných hasičů už zasahoval několikrát při vážných dopravních nehodách, lesních požárech a dalších mimořádných událostech. Obec uskutečnila pro zajištění finanční pomoci na opravu budovy již řadu kroků. Byla to osobní jednání s pracovníky HZS, jednání s ředitelem téže organizace, jednání s hejtmanem zlínského zastupitelstva panem Slavíkem, který osobně budovu prohlédl. Byly zaslány na kraj příslušné potřebné žádosti, které ovšem k dnešnímu dni nejsou vyřízeny pro potřebu opravy této základny. Obec má zájem o funkční chod této základny, ale bez finanční pomoci je zřejmě nemožné, aby základna plnila funkci tak, jak jí určují příslušné předpisy. Z těchto důvodů se obec znovu obrací o finanční výpomoc, přičemž další náklady si hradí ze svých prostředků. Celkové náklady činí 10 mil. Kč, obec žádá 6 mil. Kč dotace ze státního rozpočtu.

Navrhuji, jak jsem již uvedl, převést částku na opravu zbrojnice do kapitoly VPS na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Vrbík, připraví se pan poslanec Řihák.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Dobrý den. Mám pouze jeden krátký pozměňovací návrh a ten zní: Kapitola VPS, zařadit do programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury novou položku, která zní: "Městská část Praha 2, rekonstrukce areálu Havlíčkových sadů, 5 mil. Kč". Navýšení výdajů programu navrhuji realizovat snížením objemu vládní rozpočtové rezervy o 5 mil. Kč.

Krátké zdůvodnění. Městská část za poslední dva roky investovala do rekonstrukce tohoto areálu přes 40 mil. Kč. Na nejbližší další rok plánuje další investici ve výši asi 30 mil. Kč, a protože v příštím roce uplyne 150 let od doby, kdy Havlíčkovy sady, resp. Gröbeho vilu a doprovodný areál městská část Královské Vinohrady převzala do své správy, nebo si koupila od Gröbeho, tak by městská část v příštím roce chtěla dokončit některé investice a tento příspěvek ve výši 5 mil. Kč by jí v tom jistě pomohl, protože při té obrovské investici, která se tam koná, i pro takovou městskou část, jakou je Praha 2, je to výrazná investice.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Řihák, připraví se pan kolega Hojda.

 

Poslanec Josef Řihák: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych podal jeden pozměňovací návrh k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2005. Navrhuji zařadit do kapitoly Ministerstva zdravotnictví, program 235 310 Podpora rozvoje zdravotní péče, novou položku "Rekonstrukce a přístavba psychoterapeutické léčebny Mníšek pod Brdy" a navýšit tuto kapitolu o 10 mil. Kč. O částku 10 mil. Kč navrhuji snížit kapitolu VPS, vládní rozpočtová rezerva.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Hojda, připraví se pan poslanec Hojdar.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane místopředsedo. Já zřejmě nebudu tak rychlý. Chtěl bych jen pro začátek uvést, že zastupuji Karlovarský kraj. Karlovarský kraj je nejmenší, bylo mu to dáno do vínku a bohužel i v akcích, které se realizují ze státního rozpočtu v Karlovarském kraji, to není příliš valné. Konkrétně zejména okres Cheb se dostal do situace, kdy akcí je téměř tolik, že by se daly hledat jako jehla v kupce sena. Proto jsem se dohodl s některými zástupci obcí a mám zde tři konkrétní návrhy.

První návrh se týká města Cheb. Město Cheb jako jedno z prvních v České republice se rozhodlo pro přeshraniční spolupráci na realizaci krajinné výstavy mezi českým a německým městem. Jedná se o krajinnou výstavu, která by měla být společně organizována městem Cheb a městem Marktredwitz. Protože se dosud nepodařilo získat prostředky z Evropské unie, které by byly potřebné pro tuto výstavu, s tím, že město Cheb do toho dává rovněž značné finanční prostředky, bylo to hlavně z toho důvodu, že jsme přistoupili do Evropské unie až v květnu letošního roku a veškeré žádosti, které měly být realizovány, nemohly být v té době bohužel podány jakožto účastnickým státem, proto navrhuji přesun částky 45 mil. Kč z kapitoly VPS, vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly 317 Ministerstva pro místní rozvoj, program 3.3. Je to podpora cestovního ruchu. Jednalo by se přesně o uskutečnění přeshraničního projektu Krajinná výstava bez hranic Cheb - Marktredwitz.

Dále navrhuji, aby pro Základní školu v Lubech, kde v kapitole 298 210 je už v návrhu rozpočtu počítáno s částkou 2 mil. Kč, byla tato částka v této kapitole u této akce zvýšena na částku 5,956 mil. Kč. To jsou v podstatě projektované rozpočtové náklady. Když se předjednávalo na ministerstvu zařazení této akce, tak ještě nebyla známa přesná částka. Jedná se o výstavbu víceúčelového školního hřiště Základní školy v Lubech u Chebu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP