(14.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Pešán, připraví se pan poslanec Václav Frank a po něm pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte i mně, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu na rok 2005.

Jako první můj pozměňovací návrh je návrh k programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury. Tam navrhuji doplnit akci Příjezdová komunikace a autobusové stanoviště pro průmyslovou zónu obce Jiřice, kraj Vysočina, a to ve výši 3 mil. korun, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

V programu Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OKÚ a obcí doplnit akci Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy Seifertova 6, Jihlava, ve výši 6 mil. korun, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

V programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství doplnit akci Rekonstrukce Základní školy T. G. Masaryka, Jihlava, ve výši 8 mil. korun, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

V programu Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury doplnit akci Dokončení stavby zimního stadionu, místo - Moravské Budějovice, ve výši 10 mil. korun, a o tuto částku snížit rozpočtovou rezervu vládní.

A na závěr do programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství doplnit akci Oprava havarijního stavu střešního pláště Základní školy Havlíčkova v Moravských Budějovicích ve výši 2 mil. korun, a o tuto částku snížit vládní a rozpočtovou rezervu.

Děkuji za pozornost, kolegyně a kolegové.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má kolega Frank, připraví se poslanci Dub a Votava.

 

Poslanec Václav Frank: Vážený pane místopředsedo, děkuji za udělení slova.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si podat také žádost o zařazení nové položky ve stavbě státního rozpočtu na rok 2005. Je to Tělovýchovná jednota Sokol Sadská, stavba jednoduché víceúčelové sportovní haly, 8 mil. v roce 2005 a 8 mil. v roce 2006. Uvedené prostředky požaduji převést z vládní rozpočtové rezervy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Tomáš Dub, připraví se pan poslanec Votava a pan poslanec Dlab.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vznést své pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu na rok 2005.

První pozměňovací návrh je do kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298 210 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství, tam zařadit novou položku Výstavba mateřské školy Schnirchova 32, Praha 7, první etapa, a to ve výši 15 mil. korun, a o tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa.

Jen na vysvětlenou - tato původní školka byla zbourána, protože byla nevyhovující, je tedy třeba postavit novou.

Druhým pozměňovacím návrhem je zařadit nové položky do kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury pod názvem Divadélko v ulici Františka Křížka, Praha 7, rekonstrukce, a to ve výši 12 mil. korun, a Azylový dům Praha 7, Za papírnou 7/144 - zřízení, ve výši 12 mil. korun, a o uvedené částky snížit položku vládní rozpočtové rezervy v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Votava, připraví se pan kolega Dlab a pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, také já bych si dovolil podat několik pozměňovacích návrhů k rozpočtu, a to za prvé zařazení nové položky do kapitoly VPS s názvem Múzy Bohemie v srdci Evropy aneb české regiony v Praze, pro občanské sdružení AUDABIAC s částkou 3,5 mil. korun. O uvedenou částku bude snížena vládní rozpočtová rezerva v kapitole VPS.

Jako druhý pozměňovací návrh je zařazení nové položky do kapitoly VPS, program 298 110, s názvem Dokončení opravy kláštera minoritů Stříbro s částkou 5 mil. korun. O uvedenou částku bude snížena vládní rozpočtová rezerva v kapitole VPS.

Za třetí - zařadit novou položku do kapitoly VPS, program 298 110, s názvem Rekonstrukce mycích boxů a elektropřípojek pro Automotoklub Stříbro s částkou 400 tisíc korun. O tuto částku bude snížena kapitola VPS, položka 298 110 11 09 Regenerace Kulturního domu Milíře, okres Tachov.

Za čtvrté - zařazení nové položky do kapitoly VPS, a to s názvem Festival Kladrubské hudební léta (?), obec Kladruby, okres Tachov, s částkou 200 tisíc korun. O tuto částku bude snížena v kapitole VPS položka 298 110 11 09 Regenerace Kulturního domu Milíře, okres Tachov.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Dlab, připraví se pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl tři pozměňovací návrhy k tisku 774, a sice zařazení dvou nových položek a jedné úpravy.

Takže kapitola Veřejná pokladní správa, program 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury:

za prvé - Rekonstrukce hasičské zbrojnice obec Hajnice, okres Trutnov, částka 2,2 mil. korun,

za druhé - Rekonstrukce hasičské zbrojnice obec Pecka, okres Jičín, částka 3,2 mil. korun.

Jedná se o havarijní stav v obou případech hasičských zbrojnic a v obou případech se jedná o obce, kde jsou jednotky Požární ochrany kategorie JPO3, tzn. s výjezdem do okolních obcí.

Dále kapitola Veřejná pokladní správa - program 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, a sice akce číslo 298 210 71 85 Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec, kapitola Veřejná pokladní správa, příloha E část 2, strana 497, a sice navýšení o 7 mil. korun. O tuto částku snížit kapitolu VPS, tzn. Všeobecná pokladní správa - vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Vávra, připraví se pan poslanec Antolák.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přednesu dva pozměňovací návrhy.

První - Rekonstrukce výtahu v Nemocnici Blansko. Požadovaná částka ve výši 5 mil. korun z vládní rozpočtové rezervy a zařadit do VPS.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP