(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny, a to k bodu Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, sněmovní tisk 774, druhé čtení.

Na úvod odpoledního jednání mám pro vás jedno stručné sdělení. V tuto chvíli mám k dispozici ještě 46 přihlášek. Prosím ty z členů Poslanecké sněmovny, kteří se dosud nepřihlásili - zůstává vás už asi jenom 100 - aby neopomněli, přispěchali za mnou a svoji přihlášku do rozpravy mi předložili. (Veselost.) Takže 47, už jenom 99. Přečtu pořadí prvních deseti. Pan kolega Vladimír Reiber, pan poslanec František Beneš, Josef Hojdar, Pavel Kováčik, Jaroslav Pešán, Václav Frank, Tomáš Dub, Václav Votava, Vlastimil Dlab, Eduard Vávra, pan kolega Vlastislav Antolák a kolega Tomáš Vrbík. To mi připadá jako hezká tečka té první skupiny.

Slovo má pan kolega Reiber. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Reiber: Dámy a pánové, podávám pozměňovací návrh pro druhé čtení zákona o státním rozpočtu na rok 2005. Týká se kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa a programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství. Zde žádám o doplnění o položku nazvanou Odstranění havarijního stavu školy Edisonova, Varnsdorf, částka 8 milionů Kč pro rok 2005.

Zdůvodnění předám písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec František Beneš má nyní slovo. Připraví se pan kolega Josef Hojdar.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v této chvíli předložil pozměňovací návrh, který schválil výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který nebyl rozpočtovým výborem do jeho návrhu zařazen. Navrhuji, abychom v kapitole VPS položka Majetková újma pojišťoven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání snížili částku o 50 milionů Kč a naopak o tuto částku navýšili kapitolu Ministerstva vnitra program 214 413, a to Studie, konzultace a další služby.

Krátké zdůvodnění: Jedná se o podporu informatiky v krajích a obcích, o programy, které jsou spolufinancovány z krajů a obcí, o programy, které většinou již probíhají, a bylo by velikou škodou je zastavit. Já vám děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Josef Hojdar. (Není přítomen.) Pokud nepřijde, tak ho zařadím na konec a nevím, jestli ještě v tomto roce se dostane ke slovu. Takže přihláška pana kolegy Hojdara zatím propadá, dávám ji na poslední místo.

Slovo má pan kolega Pavel Kováčik, připraví se pan poslanec Jaroslav Pešan.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych předložil dva návrhy na změnu státního rozpočtu.

První návrh se bude týkat oné tak velmi rozjitřené kauzy platů policistů versus pomoci zemědělcům. A protože zřejmě nedojde k řešení, které jsem původně navrhoval, které předkládal pan kolega poslanec Kalousek, zkusím pro pomoc zemědělcům navrhnout ještě jiné řešení. Prosím tedy, aby do kapitoly Ministerstva zemědělství, a to do Přímých plateb, byla přidána částka 3,3 miliardy Kč. S tím, že navrhuji, aby se o tuto částku snížily výdaje Ministerstva obrany, a to v následující struktuře: Nákup zbraní a munice z celkového rozpočtu 988 milionů Kč - 500 milionů Kč, z Nákupu pro vrtulníkové letectvo z celkového návrhu 2,681 miliardy Kč - 1,5 miliardy Kč, Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí Ministerstva obrany z celkového návrhu 386,9 milionu Kč částku 200 milionů Kč, z Nákladů na modernizaci mechanizovaného vojska z celkového navrženého rozpočtu 1,317 miliardy Kč částku 500 milionů Kč, z Rekonstrukcí objektů Ministerstva obrany z rozpočtu 165,3 milionu Kč částku 100 milionů Kč a z položky Rozvoj komunikačních a informačních systémů z rozpočtu 1,473 miliardy Kč částku 500 milionů Kč. Celkový součet dělá právě ony 3,3 miliardy Kč.

Druhý můj návrh se týká kapitoly Ministerstva kultury, kde bych rád požádal o podporu následujícího návrhu, a to v programu Kulturní aktivity bych poprosil zařadit položku Filmový festival ANIFEST Třeboň, částka 7 milionů Kč, a tuto částku vzít z Všeobecné pokladní správy.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP