(12.20 hodin)
(pokračuje Martínek)

b) Ve stejné kapitole příspěvek na výkon státní správy pro kraje zvýšit o částku 56 774 000 Kč.

Za třetí. Ve stejné kapitole příspěvek na výkon státní správy pro statutární města Brno, Plzeň a Ostrava převést částku 100 000 Kč.

Stručné zdůvodnění: Jedná se v prvních dvou částech o valorizaci příspěvku na výkon státní správy přenesených pravomocí ze státu na příslušné obce. Ve třetím případě je to letitý již dnes problém, protože při převodu kompetencí v druhé etapě veřejné správy právě město Brno, Plzeň a Ostrava tím, že byly zároveň okresní města a jsou to statutární města, tak na ně nebyly převedeny příslušné prostředky a už dva roky mají v podstatě snížené prostředky na výkon státní správy neodůvodněně. Tímto způsobem by se celá záležitost vyřešila.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Radko Martínkovi. Hovořit bude pan poslanec Recman a připraví se pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, mám k předloženému návrhu zákona o státním rozpočtu dva pozměňovací návrhy. Oba se váží na kapitolu VPS, tzn. Všeobecnou pokladní správu.

První pozměňovací návrh. Baška, okres Frýdek-Místek, přístavba a rekonstrukce ČOV a kanalizace, program 298 110 11 60, navýšení o 3 780 000 Kč rovněž z kapitoly, nebo vzít finanční zdroje z kapitoly VPS, konkrétně z vládní rozpočtové rezervy.

Stručné zdůvodnění bych uvedl tím, že právě tento program 298 110 11 60, což je VPS, je v zeleném sešitu E část 2 na straně 482. Finanční zdroje v tomto programu jsou nedostatečné, proto jsem požádal o navýšení. Je to v usnesení rozpočtového výboru číslo 475 ze dne 18. listopadu letošního roku. Je to příloha číslo dvě a položka konkrétně 27/2. Rozpočtový výbor doporučil navýšení finančních zdrojů o 4 720 000 Kč, nicméně v tomto usnesení rozpočtového výboru je i položka 36/1, která právě tento program snižuje o částku 3 780 000 Kč. Takže můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, abychom vykompenzovali snížení o 3 780 000 Kč, které je v usnesení rozpočtového výboru pod položkou 36/1.

Druhý pozměňovací návrh se rovněž dotýká kapitoly VPS. Příjemcem obec Čeladná, okres Frýdek-Místek, rekonstrukce a úprava sportovního areálu, částka 8 000 000 Kč, zdroj Všeobecná pokladní správa, konkrétně položka vládní rozpočtová rezerva.

Stručné zdůvodnění: Starosta obce poslal 12. května letošního roku žádost na Ministerstvo financí o poskytnutí státní podpory z programu 298 210, ve které uvádí, že obec Čeladná ve spolupráci a pro potřeby Základní školy v Čeladné, Dětským domovem v Čeladné, tělovýchovnou jednotou a obecním rehabilitačním centrem připravila záměr na rekonstrukci a úpravu tréninkových ploch pro žákovská družstva v kopané a tenisových kurtů. Obec Čeladná a výše uvedené složky mají zájem vybudovat v blízkosti školy areál, který bude sloužit pro mimoškolní aktivity žáků základní školy, dětského domova, tělovýchovné jednoty i rehabilitačního centra, ale zároveň bude areál využíván i pro konání festivalových akcí, kulturních a společenských akcí pro obec Čeladná. Obec Čeladná je významným turistickým centrem pro ostravsko-karvinskou aglomeraci, je součástí Euroregionu Beskydy, který je tvořen obcemi z příhraničí České republiky, Slovenska a Polska. Z tohoto důvodu podporuji i tento pozměňovací návrh, abychom pro obec Čeladnou uvolnili částku 8 000 000 korun na tuto akci z vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Hovořit bude pan poslanec Talíř, připraví se pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl jeden pozměňovací návrh, který by do kapitoly Všeobecná pokladní správa zařadil novou položku, a sice ve znění "Střední odborná škola veterinární a zemědělská, České Budějovice, výstavba střediska praktického vyučování" v částce 5 000 000 korun, a o tuto částku snížil vládní rozpočtovou rezervu.

Krátké odůvodnění: Tento návrh byl podpořen naším výborem pro vědu, kulturu, školství, mládež a tělovýchovu. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Josef Janeček, připraví se pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Josef Janeček: Dobrý den. Já bych také chtěl navrhnout jednu položku a to je kapitola Ministerstva kultury - do programu 234 410 Podpora rozvoje obnovy materiálně technické základny církví a náboženských organizací zařadit položku "Kanovnický dům ve Staré Boleslavi, rekonstrukce", částka 5 000 000 Kč. O odpovídající částku snížit kapitolu VPS, vládní rozpočtová rezerva.

Je to také návrh schválený výborem pro vědu, vzdělání atd. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Hovořit bude pan poslanec Papež, připraví se pan poslanec Bílý.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolím si přednést několik krátkých pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, tak jak mě o jejich přednesení požádali starostové uvedených obcí.

První pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury, navrhuji zařadit novou položku s názvem "Rekonstrukce Družstevní ulice ve městě Blovice v okrese Plzeň-jih" s částkou 4 800 000 korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa.

Druhý pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku s názvem "Výstavba nové tělocvičny při Základní škole Kdyně" s částkou 10 000 000 korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Třetí pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku s názvem "Rekonstrukce školní jídelny při Základní škole Plasy, okres Plzeň-sever" s částkou 8 700 000 korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Čtvrtý pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku s názvem "Řešení havarijní situace Základní školy Zbůch, okres Plzeň-sever" s částkou 9 700 000 korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Pátý pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku s názvem "Dokončení rekonstrukce Základní školy Strašice" s částkou 8 400 000 korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Šestý pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury, navrhuji zařadit novou položku s názvem "Rekonstrukce Polikliniky Staňkov" s částkou 7 000 000 korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP