(12.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Já jako zpravodaj navrhuji, aby se toto usnesení stalo základem projednávání. Osvědčilo se mi, že návrhy, které jsou předkládány ve druhém čtení, jsou předkládány vůči vládnímu návrhu tak, jako je předložen návrh rozpočtového výboru. To znamená, že pokud ve druhém čtení kdokoli z vás bude vznášet návrh vůči usnesení rozpočtového výboru, bude ho chápat jako pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Miroslavu Kalouskovi. K předloženému návrhu zákona k usnesení rozpočtového výboru otevírám podrobnou rozpravu, jak bylo dohodnuto a jak se ve druhých čteních návrhů rozpočtů koná.

S přednostním právem chce vystoupit v podrobné rozpravě pan místopředseda sněmovny Ivan Langer. Než se připraví, přečtu vám pořadí přihlášených - bez titulů: Langer, Doktor, Martínek, Recman, Talíř, Janeček, Papež, Bílý, Bartoš, Hasil, Rozehnal, Suk, Patera, Kladívko, Záruba, Gongol, Býček, Schwippel, Reiber, František Beneš, Hojdar, Pešán, Frank, Dub, Votava, Žlab, Vávra, Antolák. To je prozatím všechno.

Takže, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych obohatil seznam, o němž budeme, jak už tradičně bývá zvykem v Poslanecké sněmovně, před koncem roku hlasovat ve třetím čtení, o čtyři položky.

Položka první: V kapitole VPS do programu 234 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, zařadit položku Moravské divadlo v Olomouci - rekonstrukce objektu, částka 10 milionů korun, o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Položka druhá: V kapitole VPS do programu 298 110, a to Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury, zařadit novou položku Ústav sociální péče Klíč, Olomouc, rekonstrukce objektu, částka 7,5 milionu korun, o tuto částku snížit VRR.

Za třetí: V kapitole VPS v programu 298 210 navýšit u položky 298 210 70 88, což je Rekonstrukce Základní školy Velká Bystřice, částku 6,750 milionu na 10,5 milionu korun. O tuto částku snížit VRR.

A za čtvrté: V kapitole VPS do programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury zařadit novou položku Dámský házenkářský klub ZORA Olomouc, rekonstrukce haly, ve výši 4,5 mil. korun. O tuto částku snížit VRR.

Mám ještě nutkání zařadit položku pátou, která by se nazývala Nákup zimních pneumatik pro Policii České republiky, tak aby policie mohla jezdit se zimními pneumatikami. Nicméně věřím, že tuto položku zajistí ministr vnitra tak, abychom nemuseli být svědky v následujících týdnech a měsících zbytečných havárií policejních aut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Ivanu Langerovi.

Nyní vystoupí pan poslanec Doktor, připraví se pan poslanec Martínek.

Pane poslanče (k posl. Váňovi), pokud vám mohu doporučit, přihlaste se písemně, protože písemné přihlášky mají podle jednacího řádu přednost.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane místopředsedo, děkuji za udělené slovo.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych přečetl celkem čtyři pozměňovací návrhy, z čehož první - a to upozorňuji pana zpravodaje - je víceméně legislativně technická úprava usnesení rozpočtového výboru, které vám bylo rozdáno, a nám všem,ve sněmovním tisku 774/2. Navrhuji upravit text, resp. titul, na nějž má být poskytnuta systémová dotace, v položce 26/6, kde příjemce zůstává nezměněn a titul zní Rekonstrukce sportovního areálu obce a výstavba kryté tribuny. Částka zůstává nezměněna.

A nyní mi dovolte, abych navrhl pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2005, a sice v kapitole Všeobecná pokladní správa do programu Rekonstrukce a obnovy infrastruktury obcí.

Za prvé: Příjemce Strunkovice nad Blanicí, obnova majetku obce, terénní úpravy po povodni, částka 4,4 mil. korun, vybilancováno k vládní rozpočtové rezervě.

Druhý návrh: Příjemce Město Dačice, rekonstrukce Základní školy Boženy Němcové, přístavba centrální šatny. Zde prosím variantně - v první variantě 6,5 mil. korun, ve druhé variantě navrhuji částku 8,5 mil. korun, vybilancováno taktéž k vládní rozpočtové rezervě.

Dalším pozměňovacím návrhem je návrh příjemci Město Lomnice nad Lužnicí, rekonstrukce šaten a spojovací chodby Základní školy. V první variantě 9,5 mil. korun, ve druhé variantě 13,5 mil. korun, vybilancováno taktéž k vládní rozpočtové rezervě.

Jako poslední návrh dovolte, abych navrhl posílení v kapitole Ministerstvo zdravotnictví program 235 010, příjemce Vybavení neurochirurgické kliniky po dostavbě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, částka 20 mil. korun. Jako protistranu v bilanci navrhuji využít za prvé snížení kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, aktivní politika zaměstnanosti, jako druhou variantu navrhuji vybilancování k vládní rozpočtové rezervě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Michalu Doktorovi. Hovořit bude pan poslanec Radko Martínek, připraví se pan poslanec Recman.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst pozměňovací návrh, který byl přijat na jednání výboru pro veřejnou správu, životní prostředí a regionální rozvoj na jeho 40. schůzi dne 11. listopadu 2004. Při projednávání rozpočtů a zpráv jednotlivých zpravodajů jsem předkládal tento návrh rozpočtovému výboru, a po určitém nedorozumění se tenhle pozměňovací návrh dostal do té části, kterou máte ve svých materiálech označenou jako "nepřijaté". Proto bych si dovolil přečíst v podstatě úplně stejně ten pozměňovací návrh, který tehdy jsme přijali.

To znamená, že navrhuji aby byl přijat v rozpočtu na rok 2005 u kapitoly Územní rozpočty tento pozměňovací návrh.

U položky výdajů v kapitole Veřejná pokladní správa, investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost snížit tuto částku o 347,573 mil. korun a tuto částku rozdělit takto:

a) Právě v té kapitole Územní rozpočty na příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností celkovou částku 190,799 mil. korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP