(11.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Jenom sdělím, že jsem obdržel omluvu pana poslance Roberta Koláře, který se nestihl na toto jednání dostavit ze zahraniční cesty. Proto prosím nyní pana místopředsedu Zdeňka Škromacha.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, tento návrh je vrácen v senátní verzi, která vypouští z odejmutí dalších platů soudce a státní zástupce. Dá se usuzovat, že tento návrh není zcela v kontextu ústavy, protože v jednom zákoně by asi zřejmě došlo k tomu, že buď by bylo možné zrušit všem, anebo nikomu. To je docela složitá záležitost. Zřejmě by to byl i problém.

Navíc chci znovu zdůraznit jednu věc - že u státních zaměstnanců a zaměstnanců veřejné správy v letošním roce byl vyplacen další plat ve výši 10 plus 25 %, což je 35 % dalšího platu. Pokud by tento zákon neprošel v původní verzi, tak jak byl navržen Poslaneckou sněmovnou, znamenalo by to, že soudci a státní zástupci by v letošním roce dostali další plat ve výši 50 a 50 %, to znamená 100 %.

Nepovažuji tento návrh za spravedlivý vůči celé státní a veřejné správě. Proto doporučuji podpořit návrh v původním znění, tak jak jej schválila Poslanecká sněmovna.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vystoupení pana místopředsedy vlády. Nyní se zeptám zpravodaje Jiřího Václavka, jestli se chce vyslovit. Nechce. V tom případě otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Pana senátora jsem omluvil. Nikdo další se do rozpravy nehlásí? Ano, hlásí se pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vyslovil přesvědčení, že Senátem upravený návrh zákona je v některých směrech pro mě osobně nehlasovatelný, a to z jednoho jediného důvodu.

Senát vypustil z původního zákona dvě písmena, písmeno h) a l), to znamená, přiznává platy soudcům a státním zástupcům, a ponechal v původním textu zákona pod písmenem m) platy generálního ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - a teď poslouchejte - kterému podle zvláštního právního předpisu náleží plat a další plat jako státnímu zástupci krajského státního zastupitelství do ukončení pátého roku praxe.

Takže jednou to odebíráme a jiným to zase ponecháváme, ačkoliv oba dva jsou placeni podle stejného právního předpisu. Z tohoto důvodu pro senátní verzi hlasovat nemohu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl pan poslanec Beneš. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Zdá se, že nikdo. V tom případě rozpravu končím.

Pan ministr a místopředseda vlády Zdeněk Škromach bude reagovat.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Jenom bych ještě, vážené dámy a pánové, chtěl upozornit na jednu věc. Pokud tento zákon nevyjde ve Sbírce zákonů do konce měsíce listopadu, tak v podstatě vznikne nárok na tyto další platy pro všechny ústavní činitele. Čili je v našem zájmu, aby tento zákon byl odhlasován co nejdříve. Pokud pan prezident tento zákon podepíše, je reálně ještě možné, aby vyšel ve Sbírce zákonů do konce měsíce, ale je to skutečně na poslední chvíli.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Jenom bych dodal - pokud pan prezident nevyužije 15denní lhůty, kterou má k dispozici.

V každém případě musíme nyní, tak jak nám ukládá jednací řád, přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Opět vás přivolám všechny do sněmovní síně. Budeme hlasovat. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme v této chvíli hlasovat.

Nejdřív tedy budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky, podle sněmovního tisku 679/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 679/4."

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení?

Hlasování má pořadové číslo 29. Přítomno bylo 184 poslanců. Pro tento text usnesení hlasovalo 46, proti hlasovalo 117. Návrh zákona jsme ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Pak budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Jak dobře víte, k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum je nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 679/3."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 30. Přítomno bylo 184 poslanců. Pro hlasovalo 133, proti žádný. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho dnešního programu je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb.,
o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 787/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády by měl uvést místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. (Velký hluk v sále. Předsedající zvoní.) Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně, dovolte mi, abych tak jak v prvém čtení krátce odůvodnil předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Velmi to zjednoduším, protože už to bylo několikrát řečeno. Jedná se o úsporu ve veřejných financích ve státním rozpočtu cca 1,8 miliardy korun tím, že by se neuplatnila valorizační podmínka pro životní minimum v příštím roce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP