(11.20 hodin)
(pokračuje Skopal)

Kolegové a kolegyně, myslím, že Senát zde ukázal, že možná budeme znovu muset uvažovat o tom, zda je potřebný, či ne.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nedávno, skutečně nedávno, jsme zde tento návrh zákona projednávali. Věřím, že tak jako předřečníci nemusím opakovat všechny argumenty, které prokazují jeho zločinný a protiústavní charakter. Pokusím se jen o stručné shrnutí toho nejdůležitějšího.

Novela se fakticky pokouší vyvinit akciové a obchodní společnosti vzniklé následnou transformací z povinných osob od jejich povinnosti vrátit oprávněným osobám jejich majetky či náhrady za odňatý zemědělský majetek. Novela se snaží omezit práva oprávněných osob tím, že by jim ze zákona byla nabízena jen ta část majetku, která zůstala v likvidovaných družstvech a společnostech, ze kterých byl veškerý lukrativní majetek za podezřelých okolností vyveden do dceřiných společností.

Na jedné straně zde tedy stojí proti sobě ústavou chráněné právo oprávněných osob na vlastní majetek a na druhé straně proti tomu zde stojí zájem několika málo lidí ve vedení zemědělských společností tento majetek, cizí majetek, nekonečně užívat a reálně vlastnit.

Už jsem zde dostatečně podrobně popisoval, že tato novela je součástí programu komunistů a socialistů, jak získat trvalé mocenské postavení na našem venkově, jak vybudovat novodobé velkostatky a velkostatkáře tím, že vyvlastní práva oprávněných vlastníků, oprávněných osob, a definitivně je převede do vlastnictví jejich politických soukmenovců. Všechny důvody uváděné zde zastánci tohoto procesu, že jde o prospěch našeho zemědělství, jsou brutálně falešné.

Dámy a pánové, je před námi novela, která pohrdá základními demokratickými principy, základním právem občana majetek vlastnit a užívat. Je sice pravda, že zde, v Poslanecké sněmovně, je komunistů a sociálních demokratů dohromady 111 a že v této sestavě dokážete, dámy a pánové, přehlasovat Senát a přehlasovat případné prezidentské veto, jako jste dokázali "prohlasovat" tuto novelu již jednou skrz Poslaneckou sněmovnu. Na druhé straně je ale také pravda, že nemáte pod svojí mocenskou kontrolou Ústavní soud a že ten podobnou devastaci našeho práva nepřipustí.

Všichni jsme si mohli přečíst odůvodnění Ústavního soudu v jeho minulém rozhodování v transformačním zákoně, kde jsou jasně popsány zásady a důvody jeho rozhodnutí v této věci a také doporučení, co by se mělo v této věci dále konat. Proto si myslím, že zde mohu říci, že lze jasným způsobem očekávat směr i výsledek v rozhodování Ústavního soudu nad takovouto novelou.

Proto vás žádám, dámy a pánové naší levice, přestaňte dělat ostudu České republice, přijměte realitu, že jsme již definitivně zpět mezi demokratickými společnostmi, a přestaňte podporovat tento zločinecký tunelářský nápad a začněte konečně ctít základní principy demokratického státu. Argumentů zde skutečně při projednávání padlo dost.

Dámy a pánové, já vás prosím, vezměte za základ svého dalšího rozhodování a hlasování v této věci právě stanovisko Ústavního soudu a pomozte zamítnout tuto vyvlastňovací novelu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Ještě by něco mohl pronést zpravodaj nebo paní navrhovatelka, pokud mají zájem. Nemají.

V tom případě vás, kolegové a kolegyně, žádám, abyste se vrátili do Sněmovny, protože budeme hlasovat. Prosím, abyste se posadili do svých lavic.

Situace kolem tohoto návrhu zákona je nejednoduchá vzhledem k chybě, která se našla, nicméně my musíme postupovat podle jednacího řádu a musíme hlasovat podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. V případě, že Senát zamítne náš návrh zákona, musíme se pokusit pouze hlasovat o návrhu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. Takový je postup podle jednacího řádu, který musíme i v tomto případě respektovat.

Prosím o klid! (V sále je velký hluk.) Kvorum je nastaveno.

Já vám mohu přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 553/3.

 

Zahajuji hlasování (číslo 28). Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Při hlasování bylo přítomno 187 poslanců, pro hlasovali 2, proti 82. Návrh samozřejmě nebyl přijat.

 

Myslím, že výsledek je jasný. Můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

3.
Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004
představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům
a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky
/sněmovní tisk 679/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 679/4.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP