(10.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

(Probíhá kontrola hlasování.) Ptám se, jestli se někdo hlásí.

 

Poslanec Robert Vokáč: Dámy a pánové, dovolte mi, abych zpochybnil uvedené hlasování. Hlasoval jsem ano, a mám na sjetině křížek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Vokáč zpochybnil hlasování a budeme hlasovat o jeho námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Vokáče? Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 7. Přítomno 186, pro hlasovalo 117, proti 27.

 

Námitka byla přijata a my budeme opakovat hlasování o zařazení bodu 4, který bychom chtěli zařadit jako čtvrtý bod jednání dnešní schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodu 4 jako čtvrtého bodu naší schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 8. Přítomno 188, pro hlasovalo 95, proti 79. Návrh byl přijat, ale počkáme.

 

(Probíhá opět kontrola hlasování.) Je to v pořádku? Můžeme pokračovat.

 

Další návrh paní poslankyně Vojtilové byl vyřadit bod číslo 17, což je státní sociální podpora, z pořadu dnešní schůze. O tomto bodu budeme nyní hlasovat - vyřadit bod číslo 17.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 17, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 9. Z přítomných 188 pro hlasovalo 142, proti 34, takže tento návrh na vyřazení byl přijat.

 

Paní poslankyně Vojtilová navrhla vyřadit také bod číslo 93 - zdravotní pojišťovací plán VZP, to už je v cyklu zpráv. Takže vyřadit bod číslo 93. O tom budeme také hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 10. Přítomno 188, pro hlasovalo 178, proti 1, takže tento návrh na vyřazení byl přijat.

 

A pak tady byl pan poslanec Karel Vymětal. Ten mluvil o bodu 57 a šlo mu o to, aby z předloženého návrhu byla vypuštěna věta, která se týká § 90 odst. 2, protože - ano, takto budeme hlasovat o vyřazení. Domnívám se, že ta námitka byla opodstatněná. Budeme o tom hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 11. Z přítomných 188 pro hlasovalo 112, proti 7. Tento návrh pana poslance Vymětala byl přijat.

 

Pak tady byl pan poslanec František Beneš. Ten mluvil o bodu 23, což je hospodaření energií, a navrhoval, aby bod 23 jsme zařadili jako první bod bloku druhých čtení. Takto budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tento bod jako první bod bloku druhých čtení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 12. Z přítomných 188 pro hlasovalo 124, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Další byla paní poslankyně Fialová, která navrhovala vyřadit bod číslo 27 - majetek České republiky. Vyřadit bod číslo 27 - návrh paní poslankyně Fialové.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 13. Z přítomných 188 pro hlasovalo 84, proti 50, takže tento návrh na vyřazení přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Fialová ještě navrhovala, pokud neprojde tento návrh na vyřazení, tak chtěla zařadit tento bod jako poslední bod prvních čtení. To byl její návrh - zařadit tento bod jako poslední bod prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tento bod jako poslední bod prvních čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto zařazení?

Hlasování má pořadové číslo 14. Přítomno 188, pro hlasovalo 70, proti 48. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

A nyní tady byl pan poslanec Kapoun, který mluvil o bodu 28, to je vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky na zajištění úvěru poskytovaného společnosti EUROFIMA. On navrhoval, aby tento bod 28 byl pevně zařazen na středu jako první bod po poledni. Důvody tady přednesl. Takže středa - první bod po poledni - zařadit bod 28.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 15. Z přítomných 188 pro hlasovalo 157, proti 7, takže Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh byl návrh pana poslance Evžena Snítilého, který navrhoval vyřadit bod číslo 11 - výstavba dálnic. Takže vyřadit bod číslo 11.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 11, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 16. Z přítomných 188 pro hlasovalo 83, proti 70. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP