(10.30 hodin)

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, ráda bych požádala o pevné zařazení bodu 44. Jedná se o sněmovní tisk 759, vodní zákon, předkládaný zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Navrhuji, aby tento bod byl pevně zařazen na čtvrtek po skončení ústních interpelací jako první bod vzhledem k tomu, že nejsou odpovědi na písemné interpelace.

Krátké zdůvodnění. Jedná se o to, aby předkladatel, hejtman Královéhradeckého kraje, mohl tento návrh přednést, protože je jinak na zahraniční cestě. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy vyslovujete předpoklad, paní poslankyně, že nejsou písemné interpelace. Tuto informaci já nemám.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Já bych si dovolila tedy dodat, že nevím, jestli byl přednesen nějaký návrh. Mohla bych svůj návrh ale modifikovat tak, aby to byl první bod čtvrtečního jednání po polední pauze. Buď tedy první bod po polední pauze, nebo po skončení interpelací.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: My budeme pravděpodobně zítra vědět, jak je to s písemnými interpelacemi. To znamená, ve chvíli, kdy se vyčerpají písemné interpelace, že by pak nastoupil tento bod. Chápu to takto správně? (Ano.) Dobře, nechám o tom takto hlasovat, po písemných interpelacích ve čtvrtek.

To byl poslední písemně přihlášený řečník.

Omlouvám se, zapomněl jsem na paní poslankyni Fischerovou. Prosím, slovo má paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěla bych Sněmovnu poprosit o pevné zařazení bodů č. 40 a 41, sněmovní tisky 737 a 756, jako šestý bod ve čtvrtek v prvních čteních po pevně zařazených bodech a po zákonech, na které se vztahuje § 90. Takže jako šestý bod ve čtvrtek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže šestý bod ve čtvrtek dopoledne, a oba dva po sobě - vy jste říkala dva body, 40 a 41 - takže jako šestý a sedmý bod ve čtvrtek.

Prosím nyní pana poslance Sehoře.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych navrhoval, abychom z programu schůze vyřadili bod č. 6, to je tisk 596, a to proto, že řeší stejnou problematiku, jaká se řeší v zákoně o elektronických komunikacích, který byl přesunut na příští schůzi. To je vše, děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, vyřadit bod 6 z této schůze.

Ptám se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy o programu. (Nikdo.)

Snad jsem na nikoho nezapomněl, takže můžeme hlasovat o přednesených návrzích. Já vás ještě svolám, se svolením.

Takže prosím, budeme hlasovat.

 

Nejprve bychom hlasovali o návrhu grémia. To je to, co jsem sám navrhl - zařadit návrh zákona o odejmutí dalšího platu, to je sněmovní tisk 679/3, za bod 2 návrhu pořadu. To byl ten můj první návrh, o kterém nyní budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, přijmout tento návrh zařadit tento sněmovní tisk za bod 2? Kdo je proti?

Toto je hlasování pořadové číslo 2. Přítomno bylo 181 poslanců, pro hlasovalo 159, proti žádný, takže tento návrh byl přijat.

 

A budeme postupovat nyní tak, jak byly předkládány návrhy vámi.

 

První tady přednesla svůj návrh paní místopředsedkyně Kupčová. Byl to návrh, aby bod desátý, to je ta ústava, byl zařazen jako první bod v pátek po polední přestávce. Hlasujeme tedy o návrhu paní místopředsedkyně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 3. Přítomno bylo 183 poslanců, pro hlasovalo 129, proti 2. Návrh byl tedy přijat.

 

Pak tady byl návrh paní poslankyně Vojtilové. Ten se týkal bodu č. 4, to je to životní minimum, a paní poslankyně navrhovala, abychom ten bod projednali jako druhý bod - pardon, jako třetí bod dnešního jednání. Takový je tedy návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, přeřadit životní minimum jako třetí bod dnešního jednání? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 4. Z přítomných 185 poslanců pro hlasovalo 85 poslanců, proti 71. Tento návrh přijat nebyl.

 

Ale ještě počkejme chvíli na kontrolu hlasování.

Zpochybňuje tedy někdo hlasování? Zdá se, že ano. O slovo se hlásí pan poslanec Titz, prosím.

 

Poslanec Miloš Titz: Promiňte, prosím, kolegyně a kolegové, ale na sjetině mám křížek, a hlasoval jsem ano. Zpochybňuji tedy hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme tedy hlasovat o námitce pana poslance Titze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, přijmout námitku pana poslance Titze? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5. Z přítomných 186 poslanců pro hlasovalo 136, proti 3. Námitka byla přijata. Budeme tedy hlasovat ještě jednou.

 

Já jsem ale mezitím pochopil, že paní poslankyně to nemyslela tak, že by životní minimum šlo mezi senátní návrhy, ale že chtěla, aby to prostě bylo ještě před rozpočtem. Já bych si tedy teď dovolil upravit ten návrh tak, že by to nebyl třetí bod pořadu, ale čtvrtý, tedy čtvrtý bod pořadu, potom co se budeme zabývat senátními vrácenými návrhy. Tedy jako čtvrtý bod pořadu. O tom nyní hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 6. Z přítomných 186 poslanců pro hlasovalo 92, proti 75. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP