(10.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pochopil jsem to správně a budeme o tom hlasovat. Ta námitka je, zdá se, oprávněná.

Takže prosím dalšího, je to pan poslanec František Beneš, a pak to bude paní poslankyně Jiřina Fialová.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych navrhl, aby bod 23 programu jednání, a to sněmovní tisk 758 - návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií - byl projednán jako první bod z bloku druhých čtení.

Stručné zdůvodnění. Tento návrh zákona předpokládá účinnost od 1. ledna příštího roku a jenom v takovém případě má šanci a smysl ho projednávat a tímto návrhem by to bylo umožněno. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to bod 23 a chcete ho jako první bod v bloku druhého čtení. Děkuji panu poslanci. Další přihlášená je paní poslankyně Jiřina Fialová a pak pan poslanec Kapoun.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji vyřadit z programu jednání bod číslo 27, sněmovní tisk 809 - vládní návrh zákona o právních vztazích k majetku České republiky, který byl podle dřívějších právních předpisů v trvalém užívání. Tento návrh zákona máme v ruce vlastně teprve týden, je to závažná záležitost. Návrh zákona je navržen projednávat podle § 90 odst. 2, a tudíž jsme se nemohli na celou záležitost dobře připravit. Proto navrhuji vyřadit z programu.

Dávám i alternativní návrh: Pokud by tento sněmovní tisk nebyl vyřazen z programu, navrhuji jej pevně zařadit jako poslední bod prvních čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud by nebyl vyřazen, tak hlasování jako poslední bod prvních čtení, ano? Dobře.

Nyní prosím pana poslance Kapouna a připraví se pan poslanec Evžen Snítilý.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu 28, to je vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytovaného společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel, sněmovní tisk 819, na středu 24. listopadu 2004 jako první bod po polední přestávce.

Důvod je ten, že probíhá mezinárodní konference Transport, které se pan ministr účastní, přednáší tam. Toto je den, kdy bude přítomen.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za zdůvodnění. Nyní pan poslanec Evžen Snítilý a potom pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vám navrhnout vyřadit z pořadu schůze bod číslo 11, sněmovní tisk 373/3, tzv. výstavbu dálnic pana poslance Hanuše a dalších.

Dovolte krátké zdůvodnění. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který projednával předminulý týden tento tisk, dospěl k závěru, že byl předložen nový komplexní pozměňující návrh, s kterým se chce výbor podrobně seznámit, a určil lhůty na vyjádření jak kolegů poslanců, tak i zainteresovaných ministerstev. Prosím tedy o vyřazení z programu schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Nyní prosím pana poslance Radko Martínka, potom to bude Miloš Titz.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, dovoluji si navrhnout, abychom první čtení vládního návrhu zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení a o změně některých zákonů, což je sněmovní tisk 816, stávající bod programu 24, pevně zařadili na čtvrtek 25. 11. jako první bod programu.

Důvod je po dohodě s předkladatelem jeho pracovní vytížení, tak aby mohl být přítomen a mohli jsme tento důležitý návrh zákona řádně projednat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Miloše Titze a pak to bude pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedo, ještě jedou se omlouvám, nějak jsem tomu špatně rozuměl.

Žádám o přeložení bodu 49, což je vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, sněmovní tisk č. 783, na počátek prvních čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Další je pan poslanec Hrnčíř a pak to bude pan poslanec Tomáš Vrbík.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, mám procedurální návrh, aby bod číslo 5 - vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, sněmovní tisk 529 - byl přeřazen na konec bloku druhých čtení.

V průběhu jednání se projevily ještě některé skutečnosti o naplňování evropských směrnic, které bychom byli schopni do dvou, maximálně tří dnů upravit formou pozměňovacích návrhů, které bychom rádi předložili ve druhém čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Který je to bod, prosím vás? Bod číslo 5, ano.

Nyní bych požádal pana poslance Tomáše Vrbíka a pak tady mám přihlášku pana poslance Miroslava Kalouska.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Dámy a pánové, dovolil bych si vás požádat o vyřazení bodu číslo 29, sněmovní tisk 631, zákon o příspěvku na nájemné. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod 29? Ano. Dalším je pan poslanec Miroslav Kalousek a pak se hlásila paní poslankyně Horníková.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout, aby bod 21 návrhu pořadu schůze, senátní návrh zákona, první (?) čtení, byl zařazen ještě dnes jako bod těsně před druhým čtením vládního návrhu zákona o státním rozpočtu a aby současně na pátek jako první bod na pořad schůze bylo zařazeno třetí čtení tohoto návrhu.

Je to proto, že v rámci prvního čtení požádám o zkrácení projednávací lhůty. Je to jediný způsob, jak tento senátní návrh zákona schválit takovým legislativním tempem, aby platil k 1. 1. 2005, a tím měl svůj smysl pro účetní období příštího roku. Prosím tedy o podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím vás, pane poslanče, a to třetí čtení jste navrhoval zařadit kam? Zařadit v pátek, to chápu, ale…

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Upřímně řečeno, pane předsedo, jde mi o to, aby to v tom třetím čtení bylo v pátek hlasováno. Tedy navrhl jsem to jako první bod hned v pátek ráno, ale pokud by někdo s kolegů chtěl hlasovat v pátek v jedenáct, je mi to jedno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mohlo by to být po těch senátních návrzích, které budeme projednávat?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jistě. Samozřejmě, jistě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Po senátních, ano. Prosím pana poslance Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Zařazovat nyní třetí čtení nelze, pokud neproběhlo druhé čtení a nebyla zkrácená lhůta. Jak toto nastane, tak je třeba to hned navrhnout, zařazení třetího čtení, hned třeba na ten pátek. Ale teď v tomto okamžiku nelze o tom hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže o tom budeme hlasovat až v pátek ráno.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kdo jsem já, abych se mohl protivit procedurálním znalostem kolegy Vymětala? Takže já to akceptuji.

Prosím o zařazení tohoto bodu těsně před druhým čtením státního rozpočtu a avizuji, že za předpokladu, že druhé čtení proběhne uspokojivým způsobem, požádám o zařazení na pátek na ráno. Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dohodli jsme se, děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Horníkovou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP