(10.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

V pátek bychom začali těmi třemi senátními návrhy, které teprve zařadíme, až jim uplyne lhůta, a pak bychom se zabývali třetím čtením. Odpoledne přijdou na pořad zprávy.

To je tedy z mé strany vše.

Už tady dostávám návrhy poslanců, kteří se chtějí vyjádřit k návrhu pořadu. Jako první se o slovo přihlásila místopředsedkyně Sněmovny paní poslankyně Jitka Kupčová, pak tady mám další přihlášky písemné. Prosím o klid. (Předsedající zvoní zvoncem.) Paní místopředsedkyně má slovo jako první.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji, aby bod č. 10 návrhu našeho programu - jedná se o vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, sněmovní tisk 349, je to opakované druhé čtení - byl zařazen napevno, a to jako první bod v pátek po polední přestávce.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Na poslední schůzi naší Poslanecké sněmovny na základě návrhu dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky ústavy byl schválen návrh na opakované druhé čtení. A protože se ústavní komise k tomuto návrhu bude scházet až dnes večer, pro případ, že by přijala nějaké usnesení, je třeba dodržet lhůty. Nejvhodnější termín pro opakované druhé čtení je tedy pátek jako první bod po naší polední přestávce. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, mám to. Nyní mám tady písemné přihlášky. Jako první je paní poslankyně Jitka Vojtilová, Karel Vymětal, Stanislav Křeček, František Beneš, Jiřina Fialová, pan poslanec Kapoun, Evžen Snítilý a Radko Martínek. Prosím jako první - pan poslanec Titz se ještě hlásí - paní poslankyni Jitku Vojtilovou.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedo, prosil bych o přeložení bodu - (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, pane poslanče, vás zařadím za tu řadu, kterou jsem nyní přečetl, na konec, bohužel, je mi líto. Nyní prosím paní poslankyni Vojtilovou, ta se mi přihlásila jako první písemně. Prosím, paní poslankyně jako první.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi tři drobné návrhy. Za prvé bych chtěla bod č. 4, sněmovní tisk 787, což je zákon o životním minimu, zařadit jako druhý bod dnešního jednání, to znamená před projednávání návrhu státního rozpočtu. Za druhé navrhuji vyřadit bod č. 17, tisk č. 658, státní sociální podpora - z toho důvodu, že ještě nebyl projednán ve výboru. Dále navrhuji vyřadit bod č. 93, tisk 805, ze stejného důvodu - nebyl projednán ve výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní žádám pana poslance Karla Vymětala. Připraví se pan poslanec Stanislav Křeček. (Námitka.) Pan poslanec Stanislav Křeček svou přihlášku ruší. Takže nyní pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já budu mluvit k bodu č. 57, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu…

(Reakce na nepřetržitý ruch v sále:) Pane předsedo, kdybyste byl tak laskav a uklidnil Sněmovnu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, tady se nedá přednést žádný návrh. (Předsedající zvoní zvoncem.) Já vás prosím, abyste se utišili a umožnili panu poslanci, aby řekl, co má na srdci. (Bez odezvy.) Opravdu prosím o klid. Registruji pana poslance Hrnčíře, ale vás žádám, abyste hovory ukončili. (Předsedající zvoní zvoncem.) Já nechci křičet, ale tady se opravdu nedá pracovat! Prosím všechny, aby se posadili na svá místa, nejednali v této chvíli ve Sněmovně, nebo se nehneme.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Takže budu mluvit k bodu 57, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o statutu evropských škol, jde o tisk 818, první čtení, kde je uvedeno, že má být jednáno podle § 90 odst. 2. V tomto tisku skutečně vláda navrhuje, aby bylo projednáno "souhlasí již v prvním čtení", a píše "v souladu s § 108 odst. 2 ve spojení s § 90 odst. 2 zákona č. 90 o jednacím řádu". Já jsem nepochopil toto spojení, které vláda navrhuje, a to proto, že § 90 se týká návrhů zákonů v prvním čtení a § 108 hovoří o projednávání mezinárodních smluv, a to tak, že pro projednávání mezinárodních smluv platí ustanovení o projednávání návrhů zákonů přiměřeně. V § 90 máme mimořádný institut, kdy máme projednávat zákon a schvalovat ho již v prvním čtení. Vláda zřejmě přehlédla, že v § 90 odst. 3 se říká jasně, že návrh podle odst. 2 nelze projednat, vznesou-li proti němu před ukončením obecné rozpravy námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců, nebo jde-li o návrh ústavního zákona - tak je to vyloučeno, dále návrh zákona o státním rozpočtu - také je to vyloučeno, nebo mezinárodní smlouvu podle čl. 10 ústavy. To znamená, že na mezinárodní smlouvu nelze aplikovat § 90 odst. 2.

Proto já navrhuji a žádám v souladu s jednacím řádem, aby poznámka "podle § 90 odst. 2" v bodu programu 57 byla vypuštěna jako protizákonná. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Jeho námitka je zřejmě opodstatněná. Takže já si píšu to, že budeme zřejmě hlasovat o tom, abychom u bodu 57 zrušili tu poznámku, která se týká hlasování podle § 90 odst. 2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP