Začátek schůze Poslanecké sněmovny
23. listopadu 2004 v 10.06 hodin

Přítomno: 188 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 38. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám dobré ráno.

Tato schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 11. listopadu tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 12. listopadu.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo z vás… Pan poslanec Reiber má náhradní kartu číslo 1, pan poslanec Bílý má náhradní kartu číslo 3.

Sdělím vám, kdo se omluvil z jednání této schůze. Omlouvá se pan poslanec Miroslav Beneš, který je v zahraničí, nemocná je pořád paní poslankyně Jarmila Boháčková, která se omlouvá na celý týden. Na Radě Evropě je pan poslanec Miloš Melčák. V zahraničí je také pan poslanec David Šeich. Nemocen je Josef Švarcbek. Na konferenci výborů pro evropské záležitosti v Haagu jsou poslanci Petr Krill, Miloš Kužvart, Jaroslav Lobkowicz a Pavel Svoboda. Omlouvají se také členové vlády. Premiér Stanislav Gross odpoledne odcestuje do Nizozemí. Stále ještě nepřítomen ze zdravotních důvodů je pan ministr Pavel Dostál. Omlouvá se také Jaroslav Palas, který je v Římě na zasedání Rady OSN pro výživu a zemědělství, a omlouvá se také ministr Šimonovský, který je na mezinárodní konferenci Transport 2004 v Ostravě. To jsou omluvy, které jsem obdržel do své kanceláře.

Nyní se můžeme zabývat určením dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Lucii Talmanovou a poslance Vlastimila Ostrého. Ptám se, jestli někdo má jiný návrh. Pokud ne, budeme poprvé hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Z přítomných 147 pro hlasovalo 118, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 38. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Lucii Talmanovou a poslance Vlastimila Ostrého.

 

Pan poslanec Nájemník má náhradní kartu číslo 10.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 38. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Prosím o klid.

Nejdříve vás chci informovat, že z návrhů zákonů, se kterými jsme vyslovili souhlas na 36. schůzi, vrátil Senát Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem návrh zákona o odejmutí dalšího platu. Je to sněmovní tisk 679/3, u kterého je již splněna lhůta. Předkládám vám tento vrácený zákon k projednání a na základě včerejšího jednání grémia vám navrhuji zařadit tento bod na dnešní jednání, a to za bod druhý návrhu pořadu. To je tedy první návrh, který předkládám.

Ještě bych vás chtěl informovat, že Senát nám vrátil také návrh zákon o správních poplatcích, tj. sněmovní tisk 629/3. Vrátil nám také návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích, tj. sněmovní tisk 630/3, a návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování, tj. sněmovní tisk 680/4. U těchto tří návrhů zákonů zatím není splněna příslušná zákonná lhůta a bude naplněna v pátek 26. listopadu. Prosím proto, abyste počítali s tím, že pořad 38. schůze o tyto body v pátek ráno doplníme.

Takže pořád je tady velký ruch, já vás žádám, abyste se ztišili. Prosím o pozornost!

Pokud jde o celkový průběh projednávání schváleného pořadu schůze, shodli jsme se na grémiu na následujícím: Dnes začneme bodem prvním v návrhu pořadu, pak dva návrhy ze Senátu, poté začneme projednávat návrh zákona o státním rozpočtu ve druhém čtení. Zítra dopoledne se budeme zabývat zákony ve třetím čtení. Odpoledne pak buď doprojednáme rozpočet, anebo začneme jednat o zákonech ve druhém čtení. Ve čtvrtek budou následovat zákony v prvním čtení, eventuálně ve druhém čtení, pokud zbudou, a odpoledne budou interpelace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP