Stenografický zápis 36. schůze, 15. října 2004


(Schůze zahájena v 9:05 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Beneš
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec František Pelc
Poslanec Petr Pleva
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Pelc
Poslanec Petr Bratský


2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Kalousek


81. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Ibl


82. Návrh na potvrzení předsedů výborů

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.55 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Jitka Vojtilová


16. Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Karel Vymětal
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Petr Krill
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání bylo přerušeno v 11.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.17 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Kavan
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Pleva
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Martin Říman
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 13.45 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 14.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno od 15.32 do 15.38 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Kala
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miloslav Kala
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.58 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání pokračovalo v 17.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 17.18 hodin)
(Jednání pokračovalo v 17.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 17.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP