(17.20 hodin)
(pokračuje Kubinyi)

Předpokládám, že tato analýza bude provedena v měsíci červenec a srpen. Pak se rozhodne, co dál.

Jistě, očekávám vaši námitku, že jsme udělali něco, aniž jsme analýzu měli. Na druhé straně situace nemocnic je natolik špatná z hlediska zadluženosti, skutečně jen olomoucká fakultní nemocnice byla na tom tak špatně jako tyto tři pražské. Právě z tohoto důvodu je potřeba rychle něco udělat. Zcela nepochybně je možné udělat některé kroky, které budou vést ke sjednocení hospodářských provozů, stravování, technických provozů apod., třeba sjednoceného nákupu. Tyto věci budou probíhat už v nejbližší době.

Na druhé straně do doby vypracování podrobné analýzy - a to jsem dnes sliboval i zaměstnancům Bulovky, kde jsem přes poledne byl - nebude docházet bez podrobné analýzy k tomu, aby se rušila, stěhovala, slučovala jednotlivá pracoviště. To prostě není možné a nebylo by to korektní. Na druhé straně musím říci, že tyto tři nemocnice a to, co se s nimi do této chvíle stalo, to znamená, že jsou pod jedním vedením, neznamená nic jiného, než že je to krok reverzibilní. To znamená, že v případě, že by analýza ukázala, že stav po jejich sloučení - kdyby k němu mělo dojít - by nebyl dostatečně efektivní, není nic jednoduššího než odebrat jmenovací dekret, zrušit jmenování, odvolat pana ředitele Horáka a vypsat výběrové řízení, protože všechny ostatní náležitosti těchto organizací zatím v této chvíli - jsou to tři samostatné subjekty.

Další velmi důležitá věc, která je, a já si ji plně uvědomuji - oslovil jsem dopisem pana primátora Béma s tím, že ho žádám, abychom našli platformu, kde bychom mohli o zdravotnictví v Praze diskutovat, protože si myslím, že by bylo krajně nekorektní, neslušné, pokud bych jako ministr rozhodoval o pražském zdravotnictví, aniž bych vešel ve styk s primátorem, radou a zastupitelstvem Hlavního města Prahy. Také jsem mluvil o tomto s panem hejtmanem Bendlem. Domnívám se, že také na úrovni Středočeského kraje bude zapotřebí tyto věci projednat. Na to máme nejbližší dobu.

Ujišťuji vás, paní poslankyně, že než se rozhodnu k nějakému sloučení a než přinesu zákon na sloučení těchto tří nemocnic, budu mít vypracovanou velmi důkladnou analýzu a budu to mít projednáno jak v Hlavním města Praha, tak ve Středočeském kraji. Tyto věci v žádném případě se nechystám dělat nějakým partyzánským způsobem. Nicméně krok, který jsem udělal, považuji za plně odpovídající současnému stavu. Očekávám, že mnoho věcí se zlepší už v nejbližší době.

Také vlastní analýza tím, že to bude pod jedním vedením jednoho člověka, jednoho managementu, bude probíhat bez nějakých problémů a nebude každý hájit to svoje, jako tomu bylo dosud.

Tolik ke třem otázkám o sloučení. Samozřejmě předpokládám, že budete mít doplňující otázku, a jsem ochoten na ni odpovědět.

Další otázka byla, co s Fakultní nemocnicí Motol a co s nemocnicí Na Homolce. Mohu prohlásit, že zatím - nevím, kde jste vzala informaci, že se mají sloučit - o něčem takovém neuvažuji. O ničem jsem také ani s jedním z pánů ředitelů nemluvil. Neuvažuji v nejbližší době o sloučení těchto nemocnic. Nemocnice Na Homolce je ekonomicky v této chvíli, pokud vím, celkem bezproblémová. Nemocnice Motol má problémy, nicméně problémy nejsou tak závažného rázu, abych musel zasáhnout okamžitě, zejména vzhledem k tomu, že její obrat je kolem 4 miliard ročně, takže to, co vypadá na papíře v absolutní míře jako velké čísla, z hlediska obratu nemocnice není tak zatěžující. Mohu odpovědět, že se nechystám ani teď, ani v nejbližších týdnech a měsících něco dělat s nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. S nemocnicí Motol ano, ale ne ve smyslu nějakého slučování nebo spojení pod jedno vedení, ale budeme muset, a to asi v této sněmovně, se zabývat dál tristním stavem části dětské nemocnice Motol.

Třetí otázka - koncepce. Ano, už jednou jsem se pokusil vysvětlit, proč jsem koncepci nedal ihned po svém nástupu. Neznám žádného ministra, který by to udělal ihned, pokud nastupoval v průběhu volebního období. Ihned se to dá dělat ve chvíli, když člověk je stínovým ministrem a řadu měsíců nebo let se připravuje na výkon funkce. Nechal jsem si nějaký čas. Říkáte dost s despektem, že jsou to měsíce. Sděluji, že od mého jmenování uplynuly dva měsíce. Protože jsem byl jmenován 15. dubna, tak jsem sdělil novinářům, že tisková konference, na které představím koncepci, bude 15. července. Koncepce je hotová. V této chvíli běží vnitřní připomínkování stranické, protože podle vnitřních směrnic jsem nejdříve povinen projednat to uvnitř sociální demokracie. Jinak by mi hrozilo to, čeho jsme již byli svědky. Když se odborná komise uvnitř sociální demokracie bude dovídat jednotlivé díly a části koncepce z médií, tak samozřejmě s tím nebude spokojena a já budu mít problémy s touto koncepcí ještě uvnitř své vlastní strany, která mě delegovala do Poslanecké sněmovny.

Není tedy pravda, že jsem neměl žádnou představu, není pravda, že nemám žádnou koncepci, ale protože některé věci bylo potřeba skutečně domluvit, dopočíst, protože jsou tam i věci, které se týkají pojistného, a jsou to dosti složité procesy, dopočítat, jak má vypadat, pojistné, platba za státní pojištěnce, co se stane s nějakým parametrem, když nějaký jiný parametr změníme. Tyto věci momentálně jsou hotové, sečteny. V podstatě nultá verze - protože to není definitivní koncepce - bude k dispozici 15. července. Do konce září bude čas na to, aby jí mohl kdokoli oponovat. Tím myslím samozřejmě všechny zúčastněné skupiny ve zdravotnictví - dodavatelé léků, lékárníci, nemocnice, lékaři - a samozřejmě i politici, včetně politiků opozičních. Je možné to připomínkovat. Já samozřejmě to nejen nevylučuji, ale předpokládám, že asi v průběhu připomínkování k nějakým změnám dojde.

Slíbil jsem, že koncepci dodám v definitivní podobě do Poslanecké sněmovny k posouzení a případně schválení nebo odsouhlasení, případně aspoň vzetí na vědomí, na schůzi v říjnu letošního roku. Tento termín míním dodržet.

Pokusil jsem se - možná to bylo delší - ale myslím, že téma je natolik závažné, že stojí za to o něm chvilku déle a zodpovědět co možná nejpřesněji a nejpodrobněji všechny tři otázky. Čekám, jestli dostanu ještě nějakou doplňující.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. S doplňujícím dotazem paní poslankyně Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, oceňuji vaši analýzu stavu pražského zdravotnictví a v podstatě se s ní ztotožňuji. Přesto si dovolím požádat, budou-li vaše analýzy vedoucí k tomu, že idea sloučení tří pražských fakultních nemocnic je právě tou optimalizací sítě pražského zdravotnictví, hotovy, byl-li byste ochoten je poskytnout výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k posouzení.

Co se týče toho, jak vy jste označil z mé strany, nevím, jestli kritické poznámky na délku předložení koncepce, čerpala jsem z vašich slov zde na sněmovně a mezi vaším jmenováním v dubnu a měsícem říjnem je půl roku. Takže se nezlobte, ale těch měsíců je opravdu šest.

Nemám žádný doplňující dotaz a děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Pan ministr chce ještě reagovat.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi Jednu jedinou věc. Ve chvíli, kdy bude analýza hotová, nebude tajným materiálem, bude materiálem daným k diskusi. Mohu veřejně zde slíbit, že ho výboru předložím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP