(16.50 hodin)

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: V prvé řadě musím konstatovat, že nebyl předložen důkaz v této věci, jakou rychlostí jelo vozidlo, které uvádíte. Pouze konstatuji, že v té době, pokud je to onen snímek a jel jsem do Brna, průměrná jízdní rychlost mezi Prahou a Brnem byla 114 km, protože to se dalo snadno spočítat. Jak to bylo v kterékoliv jiné vteřině, nemohu se vyjádřit, protože otevřeně řečeno, rychlost vozidla průběžně nesleduji. Většinou se zabývám telefonováním, psaním nějakých podkladů nebo četbou odborných textů. To za prvé. Čili tento důkaz nebyl předložen, tudíž jasně odpovídám, že řízení nebylo zahájeno a nebylo vedeno a není vedeno.

Za další. Konstatuji, že odpovědnost za řízení vozidla má řidič a tuto odpovědnost z něj nikdo nemůže sejmout, a já ji taky z něj nesnímám. A obecná instrukce, kterou vždy svým pánům z ochranné služby dávám, je, že "žádný spěch, pánové, zítra je taky den a na nějaké minutě nezáleží". Snažím se plánovat cestu tak dobře, aby byla vždy nějaká desetiminutová, patnáctiminutová rezerva. Pouze ve výjimečných případech, které jsou odůvodněné, a tento začátek léta si nepamatuji takovouto výjimečnou situaci, tak souhlasím s tím, nebo resp. oni přizpůsobí rychlost odůvodněné situaci. Základní princip, který je stále tentýž: odpovědnost za přepravu mají řidiči z ochranné služby. Tuto odpovědnost za ně nikdo nemůže převzít a moje obecná instrukce, jak už jsem říkal, vždy zní tímto způsobem: "Pánové, žádný spěch, zítra je taky den." Jsem bývalý ministr práce a sociálních věcí, viděl jsem příliš mnoho ústavů sociální péče a rehabilitačních ústavů, kde jsem viděl lidi zmrzačené automobilovými nehodami, a já prostě nemám rád rychlou jízdu. Je mi z duše protivná, protože opravdu představuje určité násobení rizika způsobem, který považuji za nepřijatelný.

Druhá věc je, že já nesleduji, jako bych byl na místě řidiče, zda přesně předjíždí, zda dodržuje předpisy na křižovatce, zda dal přesně přednost, nebo všechny tyto důležité součásti řidičského umění, protože prostě jsem člověk, který je pasažérem v tomto vozidle, a nemám odpovědnost za přímé řízení auta.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tuto odpověď panu premiérovi. Ještě doplňující dotaz má pan poslanec Jan Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Myslím, že dvě věci z toho, co pan premiér řekl, stojí za opakování. Za prvé pan premiér popírá, resp. říká, že si nevzpomíná na to, nebo nemůže se upamatovat na to, zda v oné inkriminované kauze jeho vůz jel, nebo nejel nepovolenou rychlostí, a za druhé říká, že si nemůže vybavit, zda v případě, že by jel vůz nepovolenou rychlostí, byl k takové jízdě speciální důvod, a spíše říká, že nikoliv.

Já tady kladu pouze jednu doplňující otázku, a to, co by bylo pro pana premiéra dostačujícím důkazem pro to, aby byla podle jeho názoru dostatečně prokázána ona překročená rychlost nebo spáchání dopravního přestupku nebo porušení dopravních předpisů, překročení povolené rychlosti v případě jízdy jeho služebního vozu, pokud to, co bylo publikováno ve sdělovacích prostředcích, nepovažuje za důkaz dostatečný.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. S poslední odpovědí v tomto bloku premiér vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Za důkaz považuji totéž co kterýkoliv účastník silničního provozu, to je korektním způsobem provedené měření. Jednoznačně provedené měření podle postupů, které se za tímto účelem používají. Fotografie v novinách takovýmto měřením není. Ta pouze maximálně hovoří o tom, jakou rychlostí jelo to vozidlo, které fotografovalo.

Ale já nemíním dál rozvádět tento poněkud absurdní dialog. To, co jsem chtěl říci, jsem řekl podle mého názoru dostatečně zřetelně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. Končím v tuto chvíli projednávání interpelací na předsedu vlády a v 17 hodin začne další část interpelací, které jsou určeny členům vlády. Do té doby je pětiminutová přestávka.

 

(Jednání přerušeno v 16.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP