(16.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Pan ministr Říman - tedy pan bývalý ministr Říman a pan poslanec Říman v současné době - je člověkem, který vyniká obratnou demagogií a řekl bych jistou umanutou zaujatostí, kdy je ochoten propojovat informace, které spolu nesouvisejí. Ale k té základní věci.

Za prvé je jasné a zřejmé, že i ministerský řidič je povinen dodržovat předpisy, které jsou platné pro jeho činnost. To je jeho povinnost, je to součást jeho pracovní smlouvy a je to samozřejmě odpovědnost vedoucího autoprovozu, pokud dojde k takovému porušení, aby zacházel s řidičem podle práva a předpisů. O tom není nejmenších pochyb.

Druhá otázka, která je zjevná, je, že ty automobily, kde jsou tzv. chráněné osoby, což je pouze několik osob dáno našimi právními předpisy, se řídí těmito předpisy a tyto předpisy musí v každém případě dodržovat. Je jasné a správné, že se musí pohybovat v každém případě způsobem a jednat způsobem, který je přiměřený situaci a neohrožuje žádného účastníka silničního provozu. Samozřejmě, že jsem to vytkl ministrům podezíraným z porušení těchto předpisů - protože dovolte mi, pane poslanče Římane, ale já pochybuji o těch 230 km. Nevedu spor o tom, zda ministr Palas, nebo resp. jeho řidič nepřekročil rychlost nebo si nepočínal v souladu s předpisy, protože takové informace nemám, ale ten údaj 230 km se mi zdá být vskutku nadsazený a pravděpodobně by neobstál při žádném sporu. Nevím, jak rychle pan ministr Palas jel, a dál k tomu už debatu nepovedu.

Pokud jde o zákon o provozu na silničních komunikacích, je naprosto zřejmé, že situace u nás je neudržitelná, že počet mrtvých na počet kilometrů je například více než třikrát nebo čtyřikrát vyšší než ve Velké Británii, a to prostě je věc, se kterou se nemůžeme spokojit. Proto mě velmi mrzí, že měl-li jsem možnost prostudovat některé návrhy z dílny ODS, všechny směřují k tomu, aby se pravidla uvolnila, nikoliv zpřísnila, a všechna by ve svém důsledku měla větší počet lidí, kteří by byli zraněni nebo zemřeli na našich silnicích. Čili tato koncepce je scestná, nebezpečná a ohrožující.

Jiná věc je, že ministr je samozřejmě povinen plánovat rozumně svoji cestu tak, aby nebylo nutné jet rychlostí, která je v rozporu s předpisy. Ale je také zřejmé a nepochybné, že tuto povinnost dodržovat dopravní předpisy a pohybovat se v souladu s předpisy, které jsou mu dány, má řidič služebního vozidla a je to odpovědnost jeho, kterou z něj nikdo nemůže sejmout. Ani ministr, ani premiér.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. Pan poslanec Říman vystoupí s doplňujícím dotazem.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane premiére, za prvé - bylo by zajímavé, kdybyste řekl, v čem má interpelace byla demagogická. Vycházel jsem pouze z údajů, které jsou v otevřených zdrojích a v návrzích zákonů. Za druhé - pokud tvrdíte, že návrhy ODS se snaží změkčit současný stav na našich silnicích, tak jste nestudoval tyto návrhy dobře. A za třetí jste neodpověděl na moji otázku, jaké chování vašich řidičů ještě považujete za přijatelné. Částečně jste na tuto otázku snad odpověděl tím, že jste pochyboval o tom, že ministr Palas jel rychlostí 230 km za hodinu. Já tady mám fotografii z jednoho časopisu, která usvědčuje vaše řidiče, že vy jste jel rychlostí 190 km za hodinu, a z toho tedy dedukuji, že 190 km je ještě pro vás přijatelné, 230 km už pro vás přijatelné není. I to je odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Slovo má předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Myslím si, že vystoupením pana kolegy Římana odpadla celá řada dalších otázek a zejména jednoznačně potvrdil charakteristickou demagogičnost svých vystoupení. Prostě ty fotografie nemohou být žádným důkazem pro tvrzení, které on uvádí. Prostě není to spolehlivý důkaz. Ale já se nemohu jednoznačně a spolehlivě vyjádřit k té vteřině, o které on tvrdí, že automobil, ve kterém jsem možná byl přítomen, protože jediné, co je zřejmé, že to je automobil audi a pravděpodobně měl číslo, které přísluší mému automobilu, tak že automobil, který byl přítomen, údajně jel touto rychlostí. Já prostě se k úrovni této rychlosti nemohu vyjadřovat. Nepovažuji žádnou rychlost nebo žádný postup, který je v rozporu s předpisy, za přijatelný. To je základní mé konstatování. Každý služební řidič, včetně služebního řidiče mého, musí jet podle předpisů a podle povinností, které mu předpisy ukládají.

Pokud jde o onen inkriminovaný den, který se znovu a znovu uvádí, tak mohu konstatovat, že si zhruba pamatuji dobu, kdy jsem jel do Brna. Byla to doba, která se přibližně rovnala dvěma hodinám. A protože jsem byl tímto způsobem napaden, tak jsem si spočítal, jaká to byla rychlost, a odpovídalo to 114 km za hodinu průměrné jízdní rychlosti. Ale já prostě nemohu vést spor o tom daném okamžiku, protože nesleduji podrobně, přesně, jakým způsobem řidiči jedou, protože využívám toho, že to je služební řidič, a využívám čas, který při této přepravě získávám.

Ale vaše otázka byla formulována tak, zda považuji nějakou rychlost za přiměřenou. Já nepovažuji za přiměřené takové jednání služebního řidiče, které je v rozporu se služebními předpisy, kterými se má řídit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a slovo dávám panu poslanci Janu Zahradilovi, který je sedmým vylosovaným, a interpeluje premiéra vlády ve věci překročení rychlosti při jízdě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Jsem velmi rád, že mohu pokračovat v tom, co načal pan kolega Říman, a doufám, že donutit předsedu vlády k tomu, aby podal alespoň nějakou odpověď místo toho vyhýbavého vykrucování a nedůstojného mlžení, kterého jsme tady prozatím byli svědky. Položím tedy několik konkrétních otázek, na které chci vědět konkrétní odpovědi. Dá se na ně odpovědět ano, nebo ne. Nejsem zvědav, pane předsedo vlády, na žádné mlžení, které jste tady právě v tuto chvíli předvedl.

Za prvé - chci vědět, zda popíráte, nebo nepopíráte údaje, které byly publikovány v některých hromadných sdělovacích prostředcích, že služební vůz, který vás vezl, překročil povolenou rychlost. Za druhé - pokud ano, zda k takovému překročení byl nějaký speciální důvod. Za třetí - zda podle vašeho názoru existuje nějaký vztah mezi tím, co jste nazval chráněná osoba, tedy ústavní činitel, který je vezen ve služebním vozidle, a mezi chováním řidiče tohoto služebního vozidla. Jinými slovy, zda se domníváte, že i ona chráněná osoba je svým způsobem spoluzodpovědná za rychlost, kterou se pohybuje vozidlo tuto chráněnou osobu vezoucí. Za další - zda sledujete během služebních jízd ve svém služebním autě, jakou rychlostí se toto služební vozidlo pohybuje, tedy jakým způsobem váš řidič jede. A za další - pokud zjistíte, že nedodržuje předpisy, zda řidiče upozorníte na to, že by je dodržovat měl. Konečně za poslední - zda s vaším řidičem nebo vůči vašemu řidiči, který se měl dopustit tohoto překročení rychlosti, a tedy porušení předpisů, bylo zahájeno nějaké příslušné řízení vedoucí k jeho případnému postihu.

Znovu zdůrazňuji, že bych rád znal konkrétní odpovědi na konkrétní otázky, ne to, co jste tady předváděl před chvílí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Slovo má premiér vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP