(16.20 hodin)

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás ve věci vašeho podpisu petice středočeské sociální demokracie proti koncepci zdravotnictví Středočeského kraje.

Koncepce zdravotnictví Středočeského kraje byla schválena 31. března letošního roku zastupitelstvem Středočeského kraje. Schválený materiál je základním koncepčním dokumentem, který určuje konzistentní postoj kraje ve spravování oblasti zdravotnictví v následujícím několikaletém období. Jde v podstatě o první koncepční dokument ke zdravotnictví, který ovšem paradoxně nevyšel z lůna vlády. Hlavním smyslem této koncepce je vytvořit funkční, ekonomicky stabilní a do značné míry soběstačný celek v poskytování péče. Koncepce zohlednila připomínky všech obcí s rozšířenou působností, které se k ní vyslovily. Koncepci rovněž podpořil předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a dále odborové organizace v Příbrami, Rakovníku, Mělníku, Hořovicích, Berouně, Čáslavi, Mladé Boleslavi a Kladrubech.

Vážený pane předsedo vlády, dovoluji si vás zeptat: Četl jste koncepci Středočeského kraje? Seznámil jste se s analýzou situace ve zdravotnictví Středočeského kraje? Navštívil jste ve Středočeském kraji nějakou nemocnici? Proč jste podpořil petici proti koncepci Středočeského kraje za situace, kdy jsou kroky Středočeského kraje přínosem pro oblast zdravotnictví? Podle doložených čísel hospodaření nemocnic jde o zcela viditelný úspěch této koncepce. Jaké názory a koncepční kroky v oblasti zdravotnictví zastává potom vláda České republiky, když na jedné straně středočeská odnož kritizuje tamní pravicové koalice, a naopak její krajská organizace v Jihočeském a Karlovarském kraji podpořila totožné plány? Jaké názory a koncepční kroky v oblasti zdravotnictví zastává vláda České republiky, když na jedné straně premiér a myslím, že i ministr vnitra České republiky, podepíší petici proti koncepci zdravotnictví Středočeského kraje a na druhé straně ministr zdravotnictví zmíněnou koncepci při setkání s hejtmanem tohoto kraje v podstatě podpoří?

Děkuji za odpovědi na otázky. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím o slovo předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, mohu konstatovat, že paní poslankyně Talmanová v některých okamžicích neinterpretovala přesně postoj ministra zdravotnictví, protože ministr zdravotnictví vyjádřil zcela zřetelné odmítnutí koncepce privatizace zdravotnických zařízení. Ano, vláda České republiky - má to ve svém vládním prohlášení - zastává názor, že nemá docházet k privatizaci zdravotnictví, že zdravotnictví je veřejná služba, jejímž účelem je nikoli vytvářet zisk, tedy dělat byznys, ale poskytovat dostupnou a kvalitní zdravotní péči.

Chcete-li, abych se vyjádřil k tomu, že některá zastupitelstva i za podpory sociálně demokratických zastupitelů rozhodla o postupech, které vedou k vytváření obchodních společností, tak přesto musím konstatovat, že tento postup zásadně odmítám z důvodů, které jsem uvedl.

Nyní mi dovolte, abych se ještě dotkl koncepce středočeského zdravotnictví, protože s touto koncepcí jsem seznámen a mám k ní tyto výhrady: Koncepce zdravotnictví Středočeského kraje vychází z "modré šance ODS", ve které ODS usiluje o privatizaci veřejného sektoru jako celku, tedy i zdravotnických zařízení. Stejnou koncepci již ODS realizuje v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji. V Karlovarském kraji byla tato koncepce také schválena.

Koncepce středočeského zdravotnictví jasně hovoří o podpoře privatizace všech kategorií zdravotnických zařízení v kraji. Koncepce neobsahuje žádné pojistky, které by zamezily rušení nelukrativních zdravotnických oborů a přeměnu nebo zrušení zdravotnických zařízení. Hejtman Bendl tvrdí, že pojistkou je on, a že dokud bude hejtmanem, tak nebude v nemocnicích provozována jiná činnost než zdravotnická. To je, dovolte mi říci, dámy a pánové, pojistka velmi slabá.

Rada kraje začala projednávat první záměry privatizace zdravotnictví, to je pronájem nemocnic v Berouně, Staré Boleslavi a Brandýse nad Labem. V těchto nemocnicích by mělo ve vazbě na pronájem dojít k uzavření nebo omezení některých oddělení. V Berouně je to uzavření dětského oddělení a oddělení porodnického. V oblastních nemocnicích, které mají plnit úlohu hlavních nemocnic v kraji, bylo zahájeno jednání o pronájmu některých oddělení. V Mladé Boleslavi a Kolíně mají být pronajaty takzvané hemodialýzy, čili jeden z nejlukrativnějších oborů v této oblasti, což jistě uznáte, protože jste poslankyně, která má s touto oblastí velké a hluboké zkušenosti. Tyto pronájmy sice přinesou jednorázový finanční efekt, dlouhodobě však nemocnici bude chybět zisk z daných oddělení, kterým se dotovaly provozy méně výdělečných nebo prodělečných částí nemocnice. Nikdo se nezabývá otázkou opotřebení a obnovy takto pronajatých zařízení.

Stručně řečeno - neodmítám soukromý kapitál nebo privátní zdravotnická zařízení, avšak naprosto jasně odmítám prodeje nebo pronájmy stávajících nemocnic, které byly vybudovány z veřejných zdrojů. Stát nemocnice financoval proto, aby z nich těžil pacient, nikoli profitoval soukromý podnikatelský subjekt. Princip akciové společnosti je principem obchodní společnosti, to je podnikání za účelem zisku. Není to princip, který by byl vhodný pro uplatnění ve zdravotnictví, protože jak už jsem konstatoval, zdravotnictví je veřejná služba, jejímž účelem je poskytnout službu, věcné plnění na základě všeobecného zdravotního pojištění, nikoli zisk.

To byly důvody, proč koncepci, kterou se snaží prosadit středočeské krajské zastupitelstvo, odmítám. Mohl bych samozřejmě debatovat o dalších, detailních věcech, jako například o tom, že není dostatečně propracována vazba k hlavnímu městu Praze a podobné věci, ale to už by byly detaily, které po mém soudu jsou nad rámec této interpelace. Čili ten základní princip je, že zdravotnictví je služba, nikoli obchodní obor a že klíčem pro činnost jakéhokoli zastupitelstva má být zajištění této služby. Nic jiného a nic méně, nic více. Postup, který je zvolen ve Středočeském kraji, považuji za koncepčně nesprávný a věcně riskantní.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. S doplňujícím dotazem ještě přichází paní poslankyně Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážený pane předsedo vlády, já si pouze dovolím zopakovat, že stejně - dle vašich slov nesprávným postupem - postupovala i sociální demokracie v několika krajích České republiky. Takže váš podpis pod peticí proti koncepci zdravotnictví Středočeského kraje mohu považovat pouze za zoufalý pokus premiéra v nezvládnutí koncepční situace českého zdravotnictví napříč kraji ve své vlastní straně.

Pouze si dovolím poznamenat, a je to současně i otázka: Vážený pane předsedo vlády, privátní ambulantní sektor, a co je vám možná, nebo nám dámám nejblíž, jsou to třeba ordinace stomatologů nebo gynekologů, mnoho let fungující úplně bezproblémově zcela v privátních rukou, to také není v pořádku, nebo to je v pořádku? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Slovo má předseda vlády České republiky.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Myslím si, že je celkem zřetelné, že stomatologie je samostatným oborem, kde naprostá většina úkonů nemá charakter tak významný jako ve všeobecném zdravotnictví - to je první otázka. Druhá základní otázka je, že soukromé nemocnice, které existují, představují poměrně malý díl celkového sektoru, jsou pouze doplňující, a mohou se tudíž přizpůsobit vyplnění některých nik. Kdyby se tento princip stal všeobecně rozšířeným, po mém soudu je zřejmé, že by došlo k zavedení přímých plateb ve zdravotnictví v rozsahu, který by byl pro většinu našich obyvatel nepřijatelný a neúnosný. V bolesti a úzkostech jsou si po mém soudu lidi nepochybně rovni a nelze připustit systém, který umožňuje rozdílnou úroveň zdravotnictví podle sociálního a ekonomického postavení toho kterého člověka.

Z mého hlediska je jistě možné řešení, že v případě soukromého zdravotnického zařízení by toto zdravotnické zařízení nemělo být zařazeno do systému veřejného zdravotního pojištění. To je otázka, o které se dá debatovat. Ale ta zařízení, která jsou v systému veřejného zdravotního zařízení, která mají takzvanou povinnost veřejné služby, nemohou podle mého soudu být společnostmi obchodními.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP