(10.50 hodin)
(pokračuje Fischerová)

To znamená, že člověk s celkovým měsíčním příjmem pět tisíc korun bude muset platit částku pro něj často fatální.

Podoba, ve které se zákon vrátil ze Senátu, jde zásadně za hranici dojednaného kompromisního způsobu financování médií veřejné služby, a přestože by v horizontu jednoho až dvou let mohl přinést jistý menší výnos, škody, které by způsobil, mnohonásobně převažují. Proto zákon v této podobě nemohu podpořit. Zároveň a bez ohledu na to, jak dnešní hlasování dopadne, jsem připravena v nejbližší době předložit nový návrh novely zákona, a protože většina Poslanecké sněmovny vyjádřila již jednou podporu duálnímu financování médií veřejné služby, jsem přesvědčena, že ji udělí znovu.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl, abychom se všichni vrátili do reality prosté skutečnosti schvalování zákonů v Poslanecké sněmovně a v Parlamentu České republiky. Přeci všichni, kteří tady sedíme, už nějaký čas víme, že dneska nerozhodujeme o tom, jestli zvolíme lepší variantu, či horší variantu pro veřejnoprávní média. Dneska jsme v situaci, kdy buď schválíme verzi, kterou nám předložil Senát, nebo neschválíme zákon žádný. Taková je prostá situace.

Já vím, že odpůrci, kteří říkají, že senátní verze je špatná, najdou argumenty v této verzi. To je pravda. Ale co je proti tomu alternativou? Alternativou je to, že nebude nic, že zůstaneme u stávajícího zákona, který koncesionářské poplatky nechává v původní, sedm let nezměněné výši. Já mám pocit, že toto je třeba připomenout pro ty, kteří ještě váhají, a chci také říci, že přesto ta senátní verze znamená přínos, finanční přínos pro obě dvě veřejnoprávní média. Znamená to - schválíme-li senátní verzi, navýší se příjem veřejnoprávních médií. Neschválíme senátní verzi - nebude nic a ona budou žít z těch poplatků, které měla až doposud.

 

(Poslanec Talíř skončil projev a odchází. Uvědomí si, že chtěl ještě něco dodat, a hlásí se znovu o slovo.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já se omlouvám. Já jsem právě proto, že jsme byli překvapeni, protože náš poslanecký klub byl připraven podpořit tu senátní verzi a zaskočila nás změna stanoviska u pana ministra kultury, proto vás, pane předsedající, žádám, abyste nám umožnil přestávku na klub v trvání zhruba 20 minut, abychom mohli vyhodnotit toto stanovisko.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan ministr Dostál chce reagovat.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Já bych jen chtěl reagovat na pana poslance Talíře a říci, že jsem upozornil na možná rizika. A to je mojí povinností, pane poslanče.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych ale ještě rád udělil slovo panu poslanci Vymětalovi, který se přihlásil do této rozpravy, a až pak bych vyhlásil přestávku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, musím vyslovit politování, že po vystoupení pana ministra kultury Dostála zpravodaj petičního výboru Senátu nereagoval na námitky a skutečnosti, které pan ministr uvedl. On odůvodnil to, co už máme jaksi v písemné podobě, a myslím si, že by bylo velice na místě, aby se pan senátor pokusil obhájit stanovisko Senátu argumenty tak, jak to udělal pan ministr kultury. To je jedna moje prosba.

Druhá věc. Celá tato novela zákona je vedena tím, že České televizi se nedostává finančních prostředků na tvorbu, zejména českou tvorbu, na provoz atd. Dámy a pánové, na druhé straně jsem zjistil - a ne že by to byl můj dojem, ale mám to ze zdrojů České televize i písemně - že Česká televize ze svých prostředků finančně podporuje nadaci Člověk v tísni, a jak uvádí, na nejzákladnější chod sekretariátu částkou 1,5 milionu ročně! Já jsem se snažil najít v zákoně o České televizi tu možnost, že Česká televize takto financuje nadaci Člověk v tísni. Já vůbec nemluvím o nadaci Člověk v tísni. Já mluvím o tom, co Česká televize financuje ze svých prostředků. A tak se mi to dává do rozporu. Na jedné straně Česká televize říká, že má málo prostředků, a na druhé straně vydává finance, aniž jí to povoluje zákon. Nezlobte se na mě, takto se Česká televize přece chovat nemůže!

Děkuji za pozornost. (Potlesk KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí ještě pan ministr.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Než začnete tleskat slovům svého kolegy, měli byste si vyslechnout argumentaci. Člověk v tísni, tato nadace, kterou podporuje Česká televize, pořádá rozsáhlý mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů zabývajících se lidskými právy. V rámci svých kapacit poskytuje Česká televize tomuto festivalu a případnému natočení některých filmů tzv. věcné plnění - věcné plnění, které se samozřejmě dá přepočítat na peníze. Neposkytuje žádné finanční prostředky. (Potlesk KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Pan poslanec Vymětal se ještě hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Já rozumím tomu, co tady pan ministr se snaží vykládat, ale já cituji ze stanoviska z České televize, že financují nejzákladnější chod sekretariátu nadace částkou 1,5 milionu korun ročně. Ani slovo o žádném filmové festivalu. Prosím, aby nebylo zpochybňováno to, co Česká televize sama o sobě tvrdí. Děkuji. (Potlesk KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a to byl poslední přihlášený do rozpravy. Já v této chvíli rozpravu přeruším a sněmovna bude pokračovat v 11.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP