(9.50 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, myslím si, že tady byly vzneseny velice vážné námitky proti tomu, co provedl Senát. Chtěl bych požádat pana senátora, aby tyto věcné námitky k postupu Senátu věcně vyvrátil - nikoli obecnými větami, ale aby to byly zcela konkrétní věci, které jsou vážnými námitkami proti rozhodnutí Senátu. Takže bych poprosil ještě jednou pana senátora, aby je věcně vyvrátil.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má pan senátor Mitlener.

 

Senátor Jaroslav Mitlener: Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem zde přednesl stanovisko Senátu, tak jak bylo přijato, a děkuji paní poslankyni Parkanové, která mě v tom podpořila. Odkazuji ve vyjádření na její zdůvodnění, se kterým se plně ztotožňuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli ještě někdo se chce přihlásit do obecné rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím. Zeptám se ještě pana ministra, a pokud nevystoupí už ani pan senátor, ani pan ministr, přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

A nyní přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, podle sněmovního tisku 202/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 202/6." O tomto textu nyní hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 168. Přítomno bylo 191 poslanců, pro hlasovalo 96, proti 73. Návrh by takto byl přijat.

 

Ale ještě počkejme, jak dopadne kontrola. (Probíhá kontrola výsledků hlasování.)

Nikdo nezpochybňuje proběhlé hlasování, takže konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Ještě jednou děkuji panu ministrovi i panu senátorovi a končím projednávání bodu č. 29.

 

Dalším bodem je bod číslo 30, to je

 

30.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb.,
o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 274/6/ - vrácený Senátem

 

Návrh byl vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme jako sněmovní tisk 274/7. Vítám senátora Václava Jehličku v Poslanecké sněmovně a prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu i k předloženým pozměňovacím návrhům se nejdříve vyjádřil ministr kultury Pavel Dostál.

O slovo se hlásí předseda klubu Petr Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chtěl bych požádat o přestávku na 15 minut pro jednání klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já bych si, pane předsedo, dovolil požádat o prodloužení, protože při délce našeho přesunu na druhý konec těchto prostor a návrat by 15 minut klubu ODS nestačilo k jednání. Takže prosím o 30 minut a svolávám poslanecký klub do stálých prostor.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přerušuji jednání sněmovny a sněmovna bude pokračovat v 10.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP