(18.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Opět proběhne kontrola. Je námitka proti hlasování? Není námitka.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

70.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,
kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992
ve znění Smlouvy ze dne 18. srpna 1997, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě
/sněmovní tisk 578/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.

Zahájila jsem projednávání tohoto bodu. Prosím o uvedení místopředsedu vlády Stanislava Grosse.

Hlásí se předseda klubu pan Jaroslav Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Hlásil jsem se již delší dobu z tohoto místa. Chtěl jsem vás jako řídící schůze požádat o přestávku na poradu klubu KDU-ČSL v délce trvání 35 minut.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tento návrh. Přerušili jsme projednávání bodu 70 do zítřka. Děkuji za dnešní účast a zítra zahájíme v 9.00 hodin pravidelným jednáním.

 

(Jednání skončilo v 18.31 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP