(16.30 hodin)
(pokračuje Nečas)

Dokonce v době, kdy tato smlouva byla podepsána, tak to byl designovaný premiér České republiky. Tvářit se tedy, že je tady nějaká diskontinuita, není možné. Není to možné, protože to neodpovídá skutečnosti.

Je tady nutné tyto věci otevřít a zmínit, mimo jiné i proto, že několik členů - nemýlím-li se tři - současné vlády sedělo ve vládě, která tuto skandální záležitost schválila. Myslím, že by mělo být gestem elementární politické slušnosti, aby tito tři členové vlády alespoň sdělili, jak v této věci hlasovali.

Já bych tady chtěl připomenout jedno vystoupení z doby, kdy na půdě této Poslanecké sněmovny bylo projednáváno odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tehdejší ministr kultury Pavel Dostál vystoupil velmi plamenně za odvolání této rady a jeho hlavní argument byl, že tato rada svým hlasováním a svým působením způsobila velkou hospodářskou škodu České republice a českým daňovým poplatníkům, a tudíž musí být odvolána. Je zjevné, že minulá vláda způsobila velkou škodu tímto rozhodnutím, minimálně ve výši 600 mil. Kč, které musely být zaplaceny v podobě odškodného. Je tedy také zjevné, že ti, kteří tady plamenně hovořili o nutnosti vyvození odpovědnosti včetně odvolání za způsobené škody, by dnes stejná pravidla a stejná kritéria měli vztáhnout sami na sebe.

Já bych minimálně očekával, že v průběhu této rozpravy vystoupí ti členové vlády, kteří byli členy vlády už té minulé, a minimálně sdělí, jak ve věci výběrového řízení i samotného závěrečného hlasování v červnu 2002 hlasovali. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní jsem registrovala faktickou poznámku pana poslance Šuláka, pak se hlásí pan poslanec Hovorka. Slovo má pan poslanec Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci. Vážená paní předsedající, já bych vás poprosil, abyste panu kolegovi Nečasovi sdělila, že zřejmě neposlouchal, co jsem říkal. Prostě tvrzení, která tady byla sdělena, a koneckonců ani jedna ta zpráva se těmito věcmi nezabývala, naprosto nebrala v úvahu ekonomické faktory, které jsem uváděl. Já jsem tady přece jasně řekl, že při ekonomické efektivnosti investic rozhodují investiční náklady, ale také čas.

Přece snad něco víte, pane kolego Nečasi, o diskontování investic a podobně, o nákladu, přínosu a podobně, tak jak můžete takto mluvit? Paní předsedající, prosím, sdělte to kolegovi Nečasovi.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Pan kolega Nečas vás jistě poslouchal. Nechám na něm, zda bude reagovat. Nyní se o slovo hlásí pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, já jsem přesvědčen o tom, že rozhodování v podobné záležitosti o otázce výhodnosti a nevýhodnosti smlouvy na výstavbu dálnice bylo otázkou osobní odvahy, protože ti lidé, kteří přicházeli na Ministerstvo dopravy, měli samozřejmě k dispozici dokumentaci, která prostě čítala stohy papírů. Možná byly nějaké zprávy o tom, že ta smlouva je nevýhodná, ale úkol vlády byl jasný - posoudit dokumentaci a rozhodnout jak dále. Já myslím, že v atmosféře, kdy třeba Moravskoslezský kraj a Ostrava očekávají dálnici D47, není jednoduché prostě říci, že tento projekt, který se má rozběhnout, se zastaví, protože smlouva je nevýhodná. Myslím, že v každém případě to bylo velmi o odvaze těchto lidí, a myslím, že tito lidé, kteří se takto rozhodli, a nakonec i nová vláda, si toto uznání zaslouží.

Pokud jde o to, co říkal pan poslanec Nečas. Já se s ním nechci domlouvat, ale moje přesvědčení je, že to byla osobní odvaha. Povinností každého člověka, i úředníka, pokud zjistí, že smlouva je nevýhodná, by mělo být poukázat na tuto nevýhodnost. S tím naprosto souhlasím, ale v atmosféře politického tlaku je rozhodnutí vždy závislé na míře osobní odvahy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se v tuto chvíli na další přihlášky do obecné rozpravy. Jako první se hlásí pan poslanec Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Mám jednu drobnou faktickou poznámku k tomu, co říkal pan kolega Nečas. Tady je diskontinuita. Diskontinuita mezi vládami je přímo ústavní. Vláda rozhoduje, jak známo, ve sboru. Sbor předtím se rozhodl takto, sbor nynější se rozhodl takto. Diskontinuita je tady přece zřetelná. Navíc je tu ještě jeden důležitý fakt, že minulá vláda se opírala o opoziční smlouvu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Vilém Holáň. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi faktickou poznámku k tomu, co řekl velmi nekorektně pan kolega Holáň, a k tomu, co řekl i předtím pan kolega Recman, když se otřeli o opoziční smlouvu.

Když si přečtete zprávu, respektive obě zprávy, zjistíte, že definitivní schválení této smlouvy vládou se realizovalo 19. června 2002, tedy týden po parlamentních volbách, které dopadly tak, jak dopadly, na základě čehož sedíme v této Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Jsme stále v obecné rozpravě. Ptám se, zda se do ní v tuto chvíli někdo hlásí. Ano, hlásí se pan poslanec Vlastimil Tlustý, předseda klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, vážená vládo, já se pokouším pozorně sledovat hledání termínu pro to, co se v minulosti odehrálo. Někteří tvrdíte, že to byla moudrost, jiní říkají, že to byla hloupost, někteří říkají, že to bylo moudré rozhodnutí, jiní používají slovo korupce. Já bych vám nabídl jediné vysvětlení. 618 mil. Kč nebylo vydáno za nějakou silnici, dálnici, školu, nemocnici, za jakoukoliv konkrétní věc, kterou tady běžně projednáváme. V tomto případě vyhodila vláda sociální demokracie 618 mil. Kč za to, že se nepostavil ani metr nějaké dálnice.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám do ní písemné přihlášky, nicméně padly zde některé návrhy na usnesení.

O slovo se hlásí pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní místopředsedkyně, já jsem tady přečetl návrh usnesení. Zpravodaj je má zapsané, tak nevím, jestli je musím znovu přečíst. Pokud ano, raději je znovu přečtu: "Poslanecká sněmovna doporučuje bývalým členům Zemanovy vlády, kteří svým rozhodnutím o dálnici D47 způsobili škodu České republice, aby se omluvili občanům České republiky a odstoupili ze svých současných politických funkcí."

Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. O slovo se hlásí pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, já se pouze ujišťuji, že pokud jsme návrh usnesení předložili pro Poslaneckou sněmovnu v oponentní zprávě a tato oponentní zpráva byla všem rozdána na stůl, není teď třeba v podrobné rozpravě toto usnesení znovu číst.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, potvrzuji to. Všichni máme vaši oponentní zprávu před sebou v písemné podobě. Součástí této zprávy je návrh usnesení. Proto o něm budeme hlasovat tak, jak nám byl v písemné podobě předložen.

Nyní se hlásí o slovo poslanec Karel Vymětal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP