(15.50 hodin)
(pokračuje Chytka)

Ale byť bychom listovali v této chvíli v závěrečné zprávě vyšetřovací komise k dálnici D47, nebo k oné oponentní zprávě k této závěrečné zprávě, tak jedna část je stejná v obou těchto zprávách. A to je zde již několikrát zmiňovaná ekonomická expertiza nezávislého odborníka pana doc. dr. Miloše Čiháka, CSc., např. v oponentní zprávě se nachází na straně 6.

Zjistit, kolik by stála dálnice D47 v průběhu třiceti let, je pochopitelně proces velice komplikovaný. Abych udělal Poslanecké sněmovně jasno, tak si dovolím ocitovat Ing. Petra Laušmana, současného generálního ředitele Silnic a dálnic, který odhaduje výstavbu dálnice D47 - a teď mám na mysli samotné těleso 80 km dálnice - na 40 mld. Kč. Odhaduje opravu dálnice v průběhu třiceti let na 10 mld. Kč. A když k tomu připočteme tzv. cenu peněz, tak se dostaneme právě k těm 82 mld. Kč, které jsou popsány ve variantě 1, kdyby stát vypsal stoprocentně státní dluhopisy, tak jak se nakonec stalo. Pokud bychom zvažovali půjčku z Evropské investiční banky, která úrokuje podle mého kolem 5 %, popřípadě bychom si sáhli na kohezní fond, tak ta cena by šla pochopitelně dramaticky dolů.

Ale zůstaňme u té nejméně výhodné ceny, která zde byla potvrzena nezávislým odborníkem, a to je 82 mld. Kč za celou dálnici, včetně údržby, včetně ceny peněz.

A jak v tabulce vidíte, tak nabídka firmy Housing and Construction byla 215,857 mld. Kč, tedy o 135 mld. Kč byla vyšší. A tady podle mého si každý může položit otázku: probůh, proč, proč se vláda rozhodla uzavřít smlouvu s firmou Housing and Construction, která dávala o 135 mld. Kč více? A dokonce, kdybychom tam připočetli některé jejich obavy, tak to mohlo přesáhnout částku 250 mld. Kč, skoro 270 mld. Kč.

No, varianta A je, že se vláda ve chvíli rozhodování pohybovala v korupčním prostředí, ovšem jako člen vyšetřovací komise musím sdělit, že se vyšetřovací komisi toto podezření nepovedlo potvrdit, ovšem ani vyvrátit. Anebo za B, vláda ve chvíli rozhodování, abych nepoužíval nějakého expresivního výrazu, byla v tu chvíli duchem nepřítomna.

Ať zvažujete, zda je správně A, či B, tak já se domnívám, že správná je varianta C, a to bylo nakonec vypovězení této smlouvy s firmou Housing and Construction, což nás stálo na smluvní pokutě 626 mil. Kč. To nebyly jediné peníze, museli jsme zaplatit ještě poradenské firmě Mott MacDonald atd., zhruba nás to stálo 900 mil. Kč, tedy několik set milionů korun to stálo daňové poplatníky. Ale zaplať pámbu, že nás to nestálo několik set miliard korun, kdybychom pokračovali ve smlouvě s firmou Housing and Construction.

Vypovězení této smlouvy já tedy jednoznačně považuji za věc velice kladnou.

Jak zde bylo řečeno, na rozhodujícím jednání vlády hlasovalo devět představitelů vlády pro zadání jednomu zájemci, sedm bylo proti nebo se hlasování zdrželo. Lehkou matematikou, jestliže nás to stálo 900 mil. Kč a devět členů vlády bylo pro, tak každý z těchto členů vlády dluží občanům této republiky do dnešního dne 100 mil. Kč. Jsem si vědom, a my všichni jsme si vědomi, že u akciových společností nepochybně ten, kdo je zvolen do dozorčí rady, do správní rady akciové společnosti, tak za své jednání je zodpovědný, dokonce ručí svým majetkem. Stálo by možná za úvahu přijmout něco obdobného i vůči vládě, protože nevíme, jak od těch devíti členů vlády nyní 100 mil. Kč budeme zpětně dostávat.

Vážené dámy a pánové, vyšetřovací komise se samozřejmě zabývala i stavem přípravy dálnice D47. Avšak zde nemohu být tak úplně optimistický, jak byl pan ministr Šimonovský. Já jsem se seznámil se stavem přípravy a s problémy ohledně výkupů, stavebních povolení, územních rozhodnutí. Tak já se domnívám, že bohužel tu sázku, kdo půjde ten 80kilometrový úsek pěšky, že bohužel - a slůvko bohužel podtrhuji, opakuji ho několikrát - spíše zřejmě vyhraji já.

Ovšem na druhou stranu za to, že pan ministr Šimonovský inicioval rozvázání smlouvy s firmou Housing and Construction, tak si myslím, že za to bychom mu měli poděkovat. A já, byť opoziční poslanec, v této chvíli panu ministrovi děkuji. A aby nezůstalo jenom u slov, tak kdyby, nedej bože, opravdu tu sázku měl prohrát, tak já jsem připraven být mu nějakým sponzorem té cesty; kdyby pan ministr souhlasil, velice rád bych mu zakoupil alespoň pohorky na cestu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Chytkovi. Slova se ujme pan poslanec Karel Sehoř, připraví se pan poslanec Schling. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, původně jsem k tomu nechtěl vystupovat. Vystupoval jsem k tomu, myslím, že to bylo minulý rok, kdy jsme se ještě dohadovali, jestli je to dobrý krok, nebo špatný krok, vypovězení smlouvy. Tehdy jsem měl obsáhlý příspěvek, ale zdaleka ještě nebyl tak chápán jako dnes.

Myslím si, že ke škodě došlo zcela určitě. Definuje to dobře právě závěr oponentní zprávy, trošku zastřeně to definuje řádný závěr komise. I když pan ministr tady mluvil o tom, že peníze se nějakým způsobem využijí, tak já si myslím, že 626 milionů za školení státní správy je poměrně luxus, že nechci říci přesně sumu, o kolik jsme přišli peněz, ale zcela určitě ke škodě došlo.

V té souvislosti bych očekával také určení nějaké zodpovědnosti, nějakých konkrétních osob. Vím, že parlamentní komise zpravidla k trestní odpovědnosti nesahají, ony ani na to nemají právo. Mohly by samozřejmě požádat policii, ale ta to stejně šetří. Nešlo mi tedy ani tak o trestní zodpovědnost jako o zodpovědnost politickou. A to tato komise neudělala. Tam prostě není určeno, kdo nese politickou zodpovědnost za způsobenou škodu.

A nejde přece jenom o zodpovědnost takovou tu klasickou, že když moji podřízení, vedu-li třeba ministerstvo a moji podřízení udělají nějakou škodu, tak já za to nesu politickou zodpovědnost. Tady to přece bylo opačně. Tady naopak podřízení nedoporučovali krok, který nakonec pan ministr doporučoval vládě, a vláda ho odsouhlasila. A nebyli to jenom podřízení pana ministra, případně možná některých dalších, ale byly to kroky právě i některých poslanců, varování právě poradenské firmy, kterou si Ministerstvo dopravy platilo. A dneska? Dneska to vypadá tak, že jediný, kdo řekněme bude nějakým způsobem kontrolován, tak je právě ta poradenská firma. To je snad z legrace, tomu já vůbec nerozumím.

Ministr dopravy nakonec řekl bych jaksi o své vůli předložil návrh, který vláda schválila, a došlo to prostě k té škodě, o které mluvím. Není to přece anonymní. Máme tady přece spojnici těch lidí, kteří hlasovali, tak jak o tom mluvil pan poslanec Chytka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP