(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené kolegyně a kolegové, ještě chvíli počkáme, než se dostaví některý z členů vlády, abychom naplnili literu jednacího řádu. Přestávka na oběd skončila a budeme pokračovat v přerušeném jednání naší 33. schůze Poslanecké sněmovny. Pokračovat budeme pevně zařazenými body tak, jak Poslanecká sněmovna rozhodla, a to jsou zejména body týkající se zpráv vyšetřovacích komisí, které Poslanecká sněmovna zřídila.

Máme už mezi sebou místopředsedu vlády kolegu Mareše, a můžeme tedy zahájit projednávání jednotlivých bodů.

 

Prvním dnešním odpoledním bodem je

 

123.
Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností
v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou
a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D47

 

Zpráva vám byla rozdána a uvede ji předseda této komise pan poslanec Antonín Sýkora. Než se ujme slova, sdělím vám, že vám byla na lavice rozdána i oponentní zpráva poslanců Radima Chytky a Martina Římana. Těmto poslancům dám prostor, aby se vyjádřili na začátku rozpravy, podle toho, kdo se přihlásí jako první, než zahájím obecnou rozpravu. Už se hlásí kolega Říman.

Nyní žádám pana poslance Antonína Sýkoru, aby se ujal slova jako předseda komise pro vyšetření skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a Housing and Construction na výstavbu dálnice D47. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, na posledním jednání vyšetřovací komise jsem byl zmocněn přednést Poslanecké sněmovně závěrečnou zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D47. Tato zpráva byla minulý týden ve čtvrtek 17. června projednána a schválena poměrem hlasů 7 pro, 2 proti, 1 se zdržel.

V úvodu vás seznámím s postavením vyšetřovací komise, která byla zřízena usnesením Poslanecké sněmovny č. 432 ze dne 30. dubna, a je součástí zprávy, kterou jste obdrželi na vaše pulty. Další je usnesení sněmovny č. 515, kdy zvolila Poslanecká sněmovna všech 10 členů komise. Usnesením č. 613 ze dne 8. července loňského roku zvolila Poslanecká sněmovna předsedu komise, která zahájila svou činnost 24. července 2003 na své první schůzi. Do dnešního dne se konalo 21 zasedání.

Komise na svém prvním řádném zasedání 24. července dle čl. 1 odst. 2 přílohy č. 1 zákona 90 zvolila svým místopředsedou poslance Josefa Víchu a ověřovateli komise poslance Alfréda Michalíka a Jana Škopíka. V souladu se zákonem č. 90, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, dle čl. 1 odst. 5 přílohy atd., po dohodě s vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny jmenoval předseda komise pracovnici Poslanecké sněmovny Michaelu Hudečkovou do funkce tajemníka komise.

Vyšetřovací komise požádala v souladu s jednacím řádem o stálou spolupráci Úřad vyšetřování ČR a Vrchní státní zastupitelství v Praze -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, přeruším vás a požádám sněmovnu o klid. Je velmi důležité vzhledem k tomu, jakou dobu máte zprávu předloženou, abyste ji vyslechli soustředěně. Pokud máte něco jiného k diskusi, přemístěte ji do předsálí, protože by to nebylo vhodné pro projednání tohoto bodu. Děkuji vám.

Pokračujte, pane předsedo.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Děkuji, pane místopředsedo.

- a obvodní státní zastupitelství v Praze. Současně požádala komise o přítomnost vyšetřovatele na jednání komise po celou dobu její činnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP