(10.40 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Nic nového se už vymyslet nedá. Proto je na vás, abyste rozhodli, co z toho je dobré, co z toho dobré není.

Chtěl bych říci, že často jsem si uvědomil, že jak se bavíme s lidmi z provozů, s novináři, tak také zde to zaznělo, že se vlastně vychází z poměrně plytké znalosti jednotlivých ustanovení. Chci všechny ubezpečit, že zadržování řidičského průkazu je po projednání v hospodářském výboru soustředěno pouze na to - a to se týká i profesionálů - že pokud člověk řídil pod vlivem alkoholu nebo byl zdrogovaný anebo někoho zabil nebo mu způsobil vážnou újmu na zdraví, za nic jiného nemůže policista zadržet řidičský průkaz. Podle naší dohody z hospodářského výboru nemůže ani profesionál dostat více bodů, větší sankci za to, že způsobil přestupek. Za žádné parkování se body neudělují, za žádné porušení předpisů o rychlosti se neudělují dvojnásobné sankce. To je prostě soustředěno jen na to, aby řidič autobusu nebo obrovského náklaďáku neřídil pod vlivem alkoholu. Je přece úplně jasné, že tento člověk, který řídí čtyřicetitunový kolos, je nebezpečný všem ostatním, kteří jsou ve váze proti němu desetkrát menší a mají plechy kolem sebe podstatně tenčí.

Proto bych vás chtěl požádat, abyste zvážili, že zkušenosti evropských zemí, Spojených států i ostatních vyspělých, civilizovaných zemí směřují k ztvrzení represe, protože při růstu automobilismu, při nárůstu intenzit dopravního provozu nic jiného není možné, než každé porušování zákona potrestat tak, aby si to člověk příště rozmyslel. Takto postupují všechny evropské země a mají v tom obrovské výsledky, a byl bych rád, kdyby naše země vykročila také touto cestou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, za vaše vystoupení. Nyní má slovo pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v rozpravě vystoupilo devět poslanců a poslankyň a byl podán návrh vrátit projednávaný tisk k novému projednání hospodářskému výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Gongem jsem již přivolal všechny kolegy, kteří mají zájem zúčastnit se tohoto hlasování. Současně jsem vás odhlásil, takže vás prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který zazněl v rámci obecné rozpravy, a to vrátit návrh zákona výboru k novému projednání. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 133. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 60, proti 87. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tím podrobnou rozpravu, do které mám zhruba 17 přihlášených. Podle toho ten zákon bude také vypadat.

Dovolte mi, abych zrekapituloval jednotlivé přihlášené a jejich pořadí. Jako první vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Filip, po něm pan kolega Býček, Patera, Kvapil, Třešňák, Suk, Hrnčíř, Sehoř, Urban, Šustr, Škopík, Hojda, Dub, Pleva, Martínek, Kavan a zatím poslední písemně přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Martin Říman. Ještě registruji přihlášku pana kolegy Miloslava Kaly.

Prosím všechny členy sněmovny, kteří nemají zájem sledovat průběh podrobné rozpravy, aby opustili jednací sál, tak aby zde vládl klid, tak důležitý pro to, aby bylo zaznamenáno do stenozáznamu přesné znění předkládaných pozměňovacích návrhů. Poprosím kolegy Macháčka a Ibla, zda by mohli jít stranou, protože stojí přesně proti stolku stenografů.

Obávám se, že lepší už to nebude. Slovo má místopředseda sněmovny kolega Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vládo, paní a pánové. Vzhledem k tomu, že řada vystoupení tady byla v prvním čtení i v obecné rozpravě ve druhém čtení, svůj pozměňovací návrh nebudu podrobně odůvodňovat.

Jedná se o drobnou změnu v tisku 576 v § 41, kde by byl zařazen nový odstavec 4 a ostatní odstavce § 41 by se přečíslovaly.

Nový odstavec 4 by zněl: (4) Ministr vnitra může vyhláškou stanovit další vozidla, která pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být také označena za vozidla s právem přednosti v jízdě. K takovému označení přitom vydá potvrzení o rozsahu udělených zvláštních oprávnění.

Jedná se v podstatě o vozidla jedoucí v koloně apod. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Býček, připraví se pan poslanec Patera.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Předložil jsem několik pozměňovacích návrhů, které byly rozdány. Proti původnímu textu, který byl rozdán, je rozšiřuji a mírně upřesňuji, poněvadž ne všechny věci jsem měl k dispozici v okamžiku, kdy jsem zpracovával pozměňovací návrh.

Ve zdůvodnění chci uvést, že nelze vyřešit některé věci ve třetím čtení rozhodováním ANO - NE, poněvadž některé záležitosti jsou zásadní, textové a nelze prostě změnit některé záležitosti. Je škoda, že sněmovna odmítla návrh po obecné rozpravě. Já samozřejmě znovu předkládám návrh, aby sněmovna rozhodla po podrobné rozpravě o vrácení k novému projednání do hospodářského výboru.

Za prvé, nikdo nechce měnit navrhovanou a očekávanou účinnost zákona. Jde jenom o to, aby se skutečně umožnilo nové textové projednání a posouzení zákona. A to se mohlo a může se udělat jedině v hospodářském výboru, nikoliv ve třetím čtení. Nikdo není proti zvýšení bezpečnosti, ale není možné, abychom dávali do zákona prostě některé věci, které lze různě vykládat. To za prvé. A za druhé, aby umožňovaly prostředí, které nesměřuje k vytčenému cíli. Prosím vás, cožpak lze akceptovat, že postih za telefonování bude jenom proto, že držím mobil?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP