(9.50 hodin)
(pokračuje Páralová)

Já rozumím tomu, že pan poslanec Vymětal, který v hospodářském výboru tento návrh podle mých informací prosadil, chce řešit problém s dostatkem parkovacích míst. Možná, že by se to dalo řešit nějakou lepší právní úpravou, která stanoví minimální počet takto vyhrazovaných parkovacích míst. Ale jako bývalá starostka musím říci, že je třeba řešit problémy případ od případu a velice citlivě reagovat na místní poměry při vydávání takových povolení a podobně. Také je třeba to řešit důslednější kontrolou ze strany orgánů policie. Často totiž na vyhrazených místech parkují i zdraví řidiči.

Navrhované zúžení okruhu osob s těžkým zdravotním postižením, které by mohly využívat speciální označení, pouze na vozíčkáře, nevychází z reálné situace a potřeb lidí s nejtěžším zdravotním postižením. Problémy s mobilitou neřeší pouze vozíčkáři. Například člověk v pokročilém stadiu roztroušené sklerózy má problém ujít i několik desítek metrů. Problémy s mobilitou má i maminka s těžce mentálně a zdravotně postiženým dítětem, nebo člověk s protézami dolních končetin. Naproti tomu zdatný vozíčkář je někdy bez problému schopen ujet i stovky metrů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z výše uvedených důvodů se na vás obracím se žádostí, nebo lépe řečeno s prosbou, abyste nepřijímali novou navrženou úpravu pod bodem 39 hospodářského výboru bez pečlivého zvážení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Křeček, připraví se pan poslanec Schling.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já samozřejmě nejsem ani v nejmenším odborníkem na dopravu, ale díval jsem se na tento zákon a s politováním musím říci, že podle mého názoru se řítíme do pěkného maléru.

Já bych chtěl především upozornit na střet zájmů. Samozřejmě jsem ve střetu zájmů, protože jsem řidič. Střet zájmů se dnes vykládá tak, že každý, kdo něco dělá, je ve střetu zájmů.

Prosím vás, přece právní předpis, který má korigovat jednání řidičů, musí být jednoduchou, obecně postižitelnou a pochopitelnou právní normou, a nikoliv mnohaparagrafovým zákonem, jehož výklad bude činit problémy i právníkům a soudům. Na jeden případ tady upozornil pan kolega, já jsem si toho také všiml. Policista může zastavit vozidlo, jehož řidič se dopustil jiného správního deliktu. Jestliže strážník ví, že se včera Franta popral v hospodě, což je správní delikt, tak ho samozřejmě zastaví. Takto to chceme vykládat? Prosím vás, vždyť minimální legislativní čistota, minimální legislativní dohled nad pozměňovacími návrhy by přece nepochybně musel být.

Já velmi varuji před posilováním pravomoci obecní policie v této oblasti. Mám dojem, že toto je cesta do pekla. Chápu, že na řidiče musí být přísnost, že se něco musí stát. Tomu já rozumím, ale tady už tedy přece vůbec ztrácí smysl, proč byla obecní policie zřízena. Ona bude "béčko" normální policie, bude dělat totéž, bude dělat tytéž úkony. To přece nebyl smysl zřízení obecní policie. No tak tedy tyto policisty zrušme, převeďme je do normální policie, ať dělají všichni totéž, ale aby všichni měli totéž a každý byl jiný, se mi zdá trošku divoké.

Pověření soukromou firmou, aby měřila rychlost a vy jste platili náklady té firmy, jak už o tom mluvil pan kolega Býček, je prostě absurdní. Něco takového přece vůbec nemůžeme dopustit. Představte si, že to bude dělat několik firem, že vozidlo bude projíždět různými úseky, které si pronajmou různé firmy, každá bude mít jiné náklady, jiné měření. Takovou bramboračku na našich silnicích přece nemůžeme dopustit!

Paragraf 118a - zůstat na místě. Já samozřejmě chápu, že policie má právo nebo povinnost vyzvat řidiče, aby v některých vymezených případech neodjížděl, ale aby také strážník obecní policie vám určil místo, kde máte být, a navíc ještě ve vládním zákonu vůbec není řečeno, že ten strážník musí upozornit policistu, že má k tomu přijít - musí to napravovat pozměňovacím návrhem pan kolega Kala, který tam alespoň vkládá, že musí upozornit policistu, že někde někdo stojí a čeká na něj - takovéto zásahy přece do práv lidí nemůžeme připustit. To by tam také ten člověk mohl čekat dva dny. Jestliže se člověk pohybuje na silnici, neznamená to vždy, že je na výletě. Často sleduje důležité věci, někde musí být, může jednat v krajní nouzi, potřebuje někoho odvézt a podobně. Není přece možné takto zasahovat do pohybu lidí po republice.

Zadržení průkazu - už o tom hovořil kolega Sehoř. On si to vykládá jako veliký vynález, že zadržíme průkaz, ale tím přece vůbec nic nevyřešíme. Něco jiného je to ve Velké Británii, kde zadrží řidičský průkaz ve 4 hodiny odpoledne a druhý den v 9 hodin je člověk před soudcem, ten soudce rozhodne, jestli řidič spáchal delikt, a průkaz mu buď odeberou, nebo vrátí. U nás je dnes zadržení průkazu policií samo o sobě trestem, protože ten člověk nemůže tři měsíce řídit, než se to administrativně vyřídí a pak se mu průkaz vrátí. Co ale ty tři měsíce, po které nemůže jezdit? Já bych před tím velmi varoval. Zdá se mi to velmi složité.

Z obecných správních hledisek se domnívám, že ten zákon je velmi nedokonalý, je velmi složitý, je to svěží legislativní dílko, za které nás naši občané nepochválí. Myslím, že se sněmovna dostane do veliké kritiky, pokud by schválila takovýto návrh zákona.

Já bych skutečně doporučoval vrátit to zpět hospodářskému výboru, ještě to podrobit legislativní kontrole, ať se to vyčistí od všech správních deliktů a těchto věcí, které tam jsou, ale v této podobě bychom situaci v dopravě spíše zkomplikovali než abychom jí pomohli. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, to jste asi ještě nezažil - potlesk ze všech částí jednacího sálu v reakci na vaše vystoupení.

Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Schling, připraví se pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, projednáváme velmi zajímavý vládní návrh, který právem budí pozornost velké části sněmovny. Chtěl bych připomenout, že tato sněmovna se také opakovaně, podrobně a často i velmi vzrušeně zabývá návrhy, které zdánlivě jsou velmi vzdáleny této dnešní tematice. Jsou to návrhy, kdy rozhodujeme o tom, zda Česká republika vyšle, nebo nevyšle do zahraničních misí své vojáky. Vedeme tady velmi vzrušené diskuse o tom, jakému riziku tyto lidi vystavujeme, zda toto riziko není nadměrné a kolik z nich se nám může vrátit v zinkové rakvi. Prostě čas od času tady rozhodujeme o věcech, které by se daly charakterizovat jako válka.

Zatímco naštěstí z těch misí se nám skoro všichni vojáci vracejí živí, tak na našich silnicích probíhá dennodenně válka, v jejímž důsledku zahyne přibližně 1 300 lidí každoročně. Přibližně 1 300 lidí zahyne každoročně na našich silnicích, a téměř všichni zbytečně. Jsou to naprosto zbytečné ztráty. Čím jsou způsobeny, proč tolik lidí hlavně ve srovnání s jinými zeměmi zahyne na našich silnicích?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP