(9.40 hodin)
(pokračuje Býček)

To je tak kouzelné, že já bych chtěl okamžitě požádat živnostenský úřad, aby mně vydal licenci na provozování měření rychlosti, že bych požádal z tohoto místa všechny místní, městské, obecní a jiné úřady, aby mně svěřily ta nejnebezpečnější místa, a já vydělám víc než… Proč vydělám? Poněvadž si budu stanovovat cenu sám a zadání pro prováděcí předpis neříká, že součástí prováděcího předpisu bude stanovení ceny. Jak k tomu já přijdu, že zaplatím jinou cenu za měření v Brně a jinou cenu v Praze jenom proto, že někdo bude mít jiné skutečně oprávněné náklady? K čemu prosím vás směřujeme? Co to je prostě za směr, který nastavujeme? I do tohoto zákona už dáváme prvky privatizace? To je přece citlivá záležitost. Jak ekonomická, tak i z hlediska výkonu. Dotaz na pana ministra Urbana. Bude to živnost koncesovaná, nebo volná? Byla vůbec předjednána tato záležitost s živnostenským úřadem, kam to zařadit?

Já jsem hovořil už o § 87 čl. 3 - pravidelné lékařské prohlídky. Zabránění v jízdě je § 118a čl. 2 písm. a). Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích dále zabránit jízdě řidiči motorového vozidla použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla, jestliže řidič řídí vozidlo, a) u kterého je důvodně podezření, že bylo řidičem odcizeno.

Jak se dá poznat, že tímto řidičem bylo toto vozidlo odcizeno? My můžeme maximálně poznat, že vozidlo bylo odcizeno. Teď se stane drobná záležitost, že tuto pravomoc má svěřenou i obecní policie. Takže já jedu podat přihlášku do výběrového řízení na koupi lukrativního podílu Appian Group nebo někoho jiného, abych se nedotkl, nebo Mostecké uhelné. Je podezření sděleno strážníkem, že jsem tady porušil tento článek, budu tedy znehybněn, odstaven. Samozřejmě budu muset vyčkat podle jiné dikce navrhované úpravy na místě samém, které určí strážník obecní policie, možná to bude někde jinde, možná blízko tohoto místa, přijedu pozdě a samozřejmě budu mít ekonomickou újmu. Já tyto otázky vyhraji u soudu a soud určí náhradu ekonomické újmy, poněvadž jsem byl zadržen neoprávněně. Uvědomuje si starosta, jakou zodpovědnost teď má, když jeho strážník způsobil neoprávněným jednáním nebo jednáním v dobré víře ekonomickou újmu v rozsahu 10 mld. Kč a dostane to k náhradě obecní úřad jako zřizovatel strážníka, obecní policie? U státní policie je problém jiný, kde je versus stát. Uvědomují si vůbec starostové, kam až jejich strážníci mohou zajít při uplatňování tohoto zákona z hlediska zřizovatelských funkcí a odpovědnosti za výkon činnosti? Já si myslím, že zejména i článek, že strážník obecní policie je oprávněn v oprávněných případech v odst. 1 vyzvat řidiče, aby vyčkal na místě určeném strážníkem, je velice diskutabilní z hlediska omezování práv a svobod. A to je i z tohoto pohledu i z té časové stránky.

Pokud se týká dalších problémů, že jsme mechanicky řekli, že obecní strážník má stejné povinnosti, jako má policista, a přitom jsme ani neodstranili takové problémy, že policista může znehybnět vozidlo, když je odmítnuta dechová zkouška, a strážník obecní policie má stejnou pravomoc, to znamená, že když někdo odmítne dechovou zkoušku policistovi, může strážník obecní policie konat, neboť mu to umožňuje přenesená pravomoc čl. 1 a čl. 2.

§ 123 odst. 1. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů. Tímto odstavcem je vlastně stanovena hranice bodů pro ztrátu odborné způsobilosti, tedy i řidičáku. Tedy se ptám, proč 12 bodů, proč ne 20, proč ne 25? V hospodářském výboru bylo řečeno, že lze diskutovat, je neúměrný počet 12 bodů na hranici sedmi, šesti, pěti bodů. Já si myslím, že ještě je tam jeden problém, a to je problém odpočtu bodů. Prakticky ani návrh hospodářského výboru, ani dikce, která vyplývá, neumožňuje motivační charakter bezpečné jízdy bez bodů, neboť základním principem je dikce, že každý dvanáctý měsíc, kdy jste neměl takový problém, aby vám mohl obecní úřad zvláštní pravomocí připsat body, po dvanácti měsících vám odečtou 2 body. Kdy začne účinkovat doba 24 měsíců, kdy začne účinkovat doba 36 měsíců, neboť každých 12 měsíců…, takže vlastně platí první část 12 měsíců bez záznamu bodu, dva vám odečtou a teprve začne běžet co? Dalších 12 měsíců, takže motivace 24 a 36 není vyjádřena přesně a může být výklad nejednoznačný.

Já se, vážené kolegyně a kolegové, omlouvám za své delší vystoupení, ale vede mě k tomu i počet pozměňovacích návrhů, které jsou avizovány předložit ve druhém čtení, abych doporučil sněmovně, aby vrátila tuto novelu hospodářskému výboru k novému projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Mohu vaše závěrečná slova chápat jako procedurální návrh? Ano. Děkuji.

Vážené kolegyně a kolegové, dříve než udělím slovo dalšímu přihlášeného v pořadí, dovolte mi, abych zde v jednacím sále přivítal delegaci ústavněprávního výboru Parlamentu Maďarské republiky v čele s jejím předsedou Pálem Vastaghem. Dobrý den. (Potlesk.)

Nyní mi dovolte, abych udělil slovo paní poslankyni Aleně Páralové, připraví se pan poslanec Křeček, po něm pan kolega Schling a pan poslanec Vojíř.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, nebudu se vyjadřovat k návrhu zákona, ale k usnesení hospodářského výboru ze dne 15. 6. 2004. V rámci tohoto usnesení byl nově navržen k doplnění bod 39. Týká se novelizace § 67 odst. 2. Jeho účelem je výrazně omezit okruh osob s těžkým zdravotním postižením, které mohou užívat speciální označení, tzv. piktogram vozíčkáře. Dle nového návrhu by mohl vyhrazená místa využívat pouze majitel vozíčku. Podle platné právní úpravy je okruh osob s těžkým zdravotním postižením, které toto označení mohou používat, vázán na přiznání mimořádných výhod druhého stupně ZTP nebo třetího stupně ZTP/P. Při vydání těchto průkazů procházejí postižení těžkými pohovory a opravdu nikdo nedostane podobný průkaz jen tak v případě, že ho opravdu nepotřebuje. Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání těchto mimořádných výhod je jednoznačně vymezen a týká se opravdu pouze velice závažných zdravotních postižení. Například průkaz mimořádných výhod druhého stupně ZTP se přiznává osobě po amputační ztrátě dolní končetiny nad kolenem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP