Stenografický zápis 31. schůze, 13. května 2004


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


65. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 9.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Josef Řihák
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Jiří Papež
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


43. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, ve znění Smlouvy ze dne 18. srpna 1997, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě /sněmovní tisk 578/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


54. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - třetí čtení

Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Vilém Holáň
Místopředseda PSP Jan Kasal


55. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 414/ - třetí čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Vilém Holáň


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru sjednaná mezi Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou a Evropským společenstvím, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie), Republikou Island, Knížectvím Lichtenštejnsko, Norským královstvím (státy Evropského sdružení volného obchodu) /sněmovní tisk 557/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Mládek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena ve 12.48 hodin.)
(Schůze pokračovala ve 14.49 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


65. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Oldřich Vojíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


64. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Novotný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zbyněk Novotný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zbyněk Novotný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zbyněk Novotný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila v 18.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP