Stenografický zápis 31. schůze, 12. května 2004


(Schůze zahájena v 14:01 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Ivan Langer


57. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2003

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Braný
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Petr Ibl


59. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2003 /sněmovní tisk 633/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Miloš Titz


56. Návrh na zřízení výboru pro evropské záležitosti

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


63. Informace ministra zdravotnictví o jeho záměrech v resortu a o stavu systému veřejného zdravotního pojištění

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Jiří Maštálka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Oldřich Němec
Poslankyně Milada Emmerová
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.12 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP