Stenografický zápis 31. schůze, 7. května 2004


(Schůze zahájena v 8:59 hod.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


39. Vládní návrh zákona o registračních pokladnách /sněmovní tisk 644/ - prvé čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Václav Mencl


36. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Jan Kavan


40. Vládní návrh ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo /sněmovní tisk 609/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus, která byla podepsána dne 17. dubna 2003 v Praze /sněmovní tisk 610/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 k omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, podepsaný v Göteborgu dne 1. prosince 1999 /sněmovní tisk 511/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec František Pelc


56. Návrh na zřízení výboru pro evropské záležitosti

Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím


58. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období říjen - prosinec 2003 /sněmovní tisk 600/

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miloš Titz


61. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2000, 2001 a 2002

Poslanec Antonín Macháček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


62. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2003

Poslanec Antonín Macháček


63. Informace ministra zdravotnictví o jeho záměrech v resortu a o stavu systému veřejného zdravotního pojištění

Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 12.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP